Muž, který otevřel okno do světa statistiky

V loňském roce zemřel prof. Ing. Antonín Klas, Ph.D., ekonom a statistik, vynikající vysokoškolský pedagog, díky jemuž si československá statistika před rokem 1989 udržela evropskou úroveň.

Pod vedením profesora Antonína Klase se ve Výzkumném výpočetním středisku, dnešním slovenském Infostatu, zformovala škola ekonometrů uznávaná nejen v bývalé ČSFR, ale i v zahraničí. Určitě tedy stojí za to si ho ve stručnosti připomenout. Měl jsem štěstí, že jsem se mohl osobně přesvědčit o jeho vysokých odborných a lidských kvalitách, když byl mým učitelem a kolegou. Své mimořádně široké a plodné pracovní aktivity rozvíjel na třech vzájemně se prolínajících liniích – pedagogické, vědecko-výzkumné a vědecko-organizační. V každé z nich zanechal hlubokou inspirující stopu pro další vývoj ekonomické vědy.

Vědec s inovativním myšlením

Jako vědec a pedagog se vyznačoval tím, že měl nejen vzácný cit a smysl pro nové progresivní směry zkoumání, ale měl i odvahu je teoreticky probojovat a prakticky prosadit do života. To není v ekonomii a ve společenských vědách vždy jednoduché.
Prakticky všechny významné práce dokumentují jeho inovativní myšlení, vědecky korektně argumentované překonávání metodologických či ideologických stereotypů, což často naráželo na dobou podmíněnou kritiku a na odpor některých představitelů vědeckých a politických kruhů. To, že další vývoj dal profesoru Antonínu Klasovi za pravdu, se ukázalo v souvislosti s jeho pracemi o základních otázkách produktivity práce, o metodologických problémech ve společenských vědách, o vztazích ekonomiky s matematikou, s teorií o informacích, o kybernetice v ekonomii až po analyticko-kritické a koncepční práce v oblasti znalostní ekonomiky a společnosti, informatiky, výzkumu, technologického a inovačního rozvoje a institucionálního vývoje a řízení vědy na Slovensku.
Jeho vědecky poctivý přístup nejenom že odkrýval příčiny a podstatu problémů, ale přinášel i řešení, která často vyžadovala překonávání různých myšlenkových zájmových bariér. U všech, kteří měli možnost s ním na různých úrovních ve výzkumu spolupracovat, měl profesor Antonín Klas velkou přirozenou autoritu. Byla symbiózou jeho vysoké odborné profesionality a vzácně korektního a citlivého přístupu k lidem.

Průkopník spolupráce

Snad nejvýstižnější ukázkou synergického působení osobnosti profesora Klasa bylo „otevření oken do světa“, jak on charakterizoval vznik a činnost Výzkumného výpočetního střediska – Programu OSN. Pod jeho vedením dosáhlo pracoviště mimořádně záslužných výsledků pro ekonomickou vědu a její uplatnění nejen na Slovensku, ale i v zahraničí. Významně přispělo k urychlení nových vědních oborů, především v oblasti informačních systémů, softwarových systému a ekonometrického modelování. Pod vedením profesora Antonína Klase se ve Výzkumném výpočetním středisku zformovala škola ekonometrů uznávaná nejen v bývalé ČSFR, ale i v zahraničí.

Pýcha státní statistiky

Vznik Výzkumného výpočetního střediska, dnešního Infostatu (Inštitút informatiky a statistiky) se datuje k 1. červenci 1967. Na základě dohody mezi vládou bývalé ČSSR a orgány OSN vydal předseda tehdejšího Státního statistického úřadu dekret o jeho zřízení. Myšlenka vznikla na půdě Evropské hospodářské komise OSN.
Více na ZDE.