Návštěvnost mírně rostla

Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se ve 3. čtvrtletí loňského roku meziročně zvýšil o 1 %.

Některé země však ve srovnání s rokem 2013 vykázaly pokles zájmu o ubytování.
Podle údajů poskytnutých členskými zeměmi EU přijelo do ubytovacích zařízení ve 3. čtvrtletí 2014 celkem 324 mil. hostů. Meziročně se zvýšil počet příjezdů o 3 mil., tj. o 1,0 %. Také počet nocí, které hosté strávili mimo svůj domov, se mírně zvýšil o 0,1 %. Vývoj v jednotlivých členských státech byl rozdílný. Osmnáct členských zemí zaznamenalo zvýšení příjezdů, deset zemí hlásilo naopak pokles.
Nejvyšší růst byl vykázán v Lotyšsku (o 11,3 %). Tato země již od začátku loňského roku drží velice dobré tempo růstu návštěvnosti. Za devět měsíců do lotyšských hromadných ubytovacích zařízení zavítalo o 218 tis. hostů více než v roce 2013, tj. o 14,9 %. Dobré výsledky byly ve 3. čtvrtletí patrné také v Dánsku (+9,9 %), Portugalsku (+8,8 %) či v Rumunsku (+7,3 %). Z velkých hráčů na evropském poli cestovního ruchu stojí za zmínku Španělsko. To ve 3. čtvrtletí 2014 zaznamenalo zvýšený zájem hostů o ubytování a přilákalo o 4,2 %, tj. o 1,5 mil. více návštěvníků. Také turisticky atraktivní Německo se může pochlubit zvýšeným počtem hostů (+2,2 %).
V zemích jako Francie, Velká Británie či Itálie naopak hostů meziročně ubylo.
Ve Velké Británii byl úbytek hostů v absolutním počtu nejvyšší. Pokles turistů činil 1,9 mil., což bylo o 5,1 % méně než v loňském roce. Tradiční letní dovolenková destinace Itálie zaznamenala nižší počet ubytovaných hostů o 900 tis., tj. o 2,3 % méně.
Návštěvnost Francie byla ve 3. čtvrtletí minulého roku nižší o 0,7 %, i když byla nejnavštěvovanější zemí Evropy. Pokles návštěvnosti o 9,2 % vykázalo Slovensko. Loňský rok nebyl pro slovenské provozovatele ubytovacích zařízení příliš úspěšný. Podle předběžných výsledků zde v prvních devíti měsících loňského roku ubylo 280 tis. hostů, což představuje meziroční pokles o 9,0 %.

Meziroční index počtu příjezdů hostů ve 3. čtvrtletí 2014

Meziroční index počtu příjezdů hostů ve 3. čtvrtletí 2014

Česko oblíbenou destinací

V ČR již známe výsledky návštěvnosti ve 4. čtvrtletí 2014. V tomto období do hromadných ubytovacích zařízení přijelo celkem 3,3 mil. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 3,1 %. Počet zahraničních hostů se zvýšil o 4,9 %, domácích návštěvníků přibylo o 0,8 %. Nejvíce hostů, více než 1,2 mil., se ubytovalo ve čtyřhvězdičkových hotelech. Bylo to o 6,5 % více než v předchozím roce. Všechny hotely dohromady vykázaly 5% nárůst. Naopak penzionům a ostatním ubytovacím zařízením se příliš nevedlo, meziročně si pohoršily o 6,1 %, resp. o 2,8 %.
Také počet přenocování byl ve srovnání se 4. čtvrtletím 2013 lepší. V absolutním vyjádření počet nocí dosáhl 8,5 mil., tedy o 2,8 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí klientela navýšila v ubytovacích zařízeních počet nocí o 5,3 %.
Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 1,2 %. Podle kategorií se počty přenocování v hotelech meziročně zvýšily o 3,4 %, naopak penziony zaznamenaly 5,0% pokles. V ostatních ubytovacích zařízeních došlo ke zvýšení počtu přenocování o 3,5 %.

Dálný východ na vzestupu

Z příjezdů zahraničních hostů stojí za povšimnutí, kromě poklesu příjezdů Rusů o 26,3 % (na celkem 149 tis. hostů), především nárůst příjezdů z Číny (o 21,8 % na necelých 49 tis. hostů) a z Jižní Koreje (o 26,4 % na 44 tis. hostů). Nejvíce zahraničních hostů přijelo tradičně z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 402 tis., tj. o 10,2 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili již zmiňovaní Rusové. Na třetí příčce se umístilo Slovensko (124 tis. příjezdů, meziroční nárůst o 9,0 %). Zvýšený zájem o návštěvu Česka projevili také hosté z Velké Británie (+10,9 %) či Spojených států amerických (+11,9 %). Naopak hostů z Francie bylo o 2,8 % méně.

Podíly jednotlivých zemí na příjezdech hostů do EU28* ve 3. čtvrtletí 2014 (v %)

Podíly jednotlivých zemí na příjezdech hostů do EU28* ve 3. čtvrtletí 2014 (v %)