Ostře sledovaný index

Vývoj spotřebitelských cen patří mezi nejsledovanější makroekonomické ukazatele. Obecně se ztotožňuje s mírou inflace. Přesněji řečeno, pokrývá jen část cenového vývoje v ekonomice, byť velmi významnou.

Vývoj spotřebitelských cen patří mezi nejsledovanější makroekonomické ukazatele. Obecně se ztotožňuje s mírou inflace. Přesněji řečeno, pokrývá jen část cenového vývoje v ekonomice, byť velmi významnou.
Předností indexu spotřebitelských cen je rychlost a frekvence jeho zveřejnění. Nejrychlejší bleskové odhady vývoje cen jsou k dispozici již na konci referenčního měsíce. Vývoj spotřebitelských cen je ostře sledovaný centrálními bankami, které podle něj hodnotí úspěšnost své měnové politiky. Jako u všeho v životě, i u měření spotřebitelských cen je vždy něco za něco. Tlak na rychlost zveřejnění znamená na druhé straně omezené pokrytí reprezentantů, předpoklad stabilní struktury výdajů a limitovanou možnost očištění vývoje cen o změny kvality.
Aby mohl index spotřebitelských cen vzniknout, musí být získána data o vývoji cen jednotlivých reprezentantů s dostatečnou reprezentativností. Hlavní metodou je stále sběr dat v terénu, přestože roste podíl centrálně zjišťovaných cen, trendem do budoucna je i využívání podrobných údajů od obchodních řetězců.
Platí, že čím významnější statistický ukazatel, tím větší diskuze vyvolává. U inflace je největším předmětem sporů očišťování o vývoj kvality, a to jak směrem nahoru, tak i dolů. Centrální banky obecně uvažují, že reálná inflace je nižší než ta měřená právě kvůli nedostatečnému zachycení růstu kvality, která je přisuzována cenovému vývoji. Na druhé straně v podmínkách české ekonomiky je nízkoinflační vývoj do určité míry přisuzován záměrnému snižování kvality spotřebitelských výrobků, zejména u potravin. Pokud je cena rohlíku meziročně stejná, ale sníží se jeho gramáž o desetinu, znamená to současně desetiprocentní růst jeho ceny. Jaký vliv má nadhodnocování a podhodnocování změn kvality a do jaké míry se oba vlivy kompenzují, je obtížné vyčíslit a je zřejmé, že to bude nadále předmětem diskuzí. V každém případě je cenová statistika pod přísnou kontrolou uživatelské veřejnosti, což přispívá k její transparentnosti a zároveň motivuje statistiky k jejímu neustálému zlepšování.