Přehled událostí z ČSÚ

Nesoulad dat v oblasti nakládání s odpady. Volby 2015 v režii ČSÚ. Volba výboru České statistické společnosti.

Nesoulad dat v oblasti nakládání s odpady

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy zveřejnila 21. ledna informaci o přípravě podmínek implementace programovacího období 2015–2020 a stavu přípravy jednotlivých operačních programů. Za jedno z rizik zde byl uveden nesoulad dat v oblasti nakládání s odpady. Ten by se měl řešit na úrovni Evropské komise v květnu nebo červnu letošního roku.
V České republice existují dvoje data o vzniku a nakládání s odpady. Jsou to jednak oficiální data publikována ČSÚ a dále data z informačního systému odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí (MŽP). Tato data se výrazně liší, především v oblasti produkce komunálních odpadů.
K vyřešení nesouladu dat v oblasti nakládání s odpady se již v lednu sešli zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), ČSÚ a MŽP. Jednali o problematice porovnání individuálních dat o odpadech ze zdrojů ČSÚ a MŽP, MPO se ujalo role nezávislého posuzovatele. Jednání o statistice odpadů budou pokračovat v následujících týdnech.

Volby 2015 v režii ČSÚ

Ani v letošním roce, kdy nás žádné „velké“ volby nečekají, není ČSÚ v tomto směru „bez práce“.
V závěru měsíce ledna se uskutečnily dodatečné volby do obecních zastupitelstev ve 13 obcích (v 7 krajích), ve kterých se loni v řádném termínu komunálních voleb nepodařilo sestavit potřebnou kandidátku. Kromě toho se na základě rozhodnutí soudu konalo opakované hlasování ve městech Chomutov a Bílina v Ústeckém kraji.
I při těchto volbách se zaměstnanci ČSÚ podíleli na jejich zdárném průběhu. Připravili systém zpracování dat od okrsků až po celostátní úrověň, vyškolili členy okrskových volebních komisí, aktualizovali a odzkoušeli programové vybavení. Vzhledem k pečlivé přípravě na straně ČSÚ i kvalitní práci členů okrskových komisí se podařilo celé zpracování zajistit poměrně rychle a bez závažnějších problémů. V současné době se již připravují další volby na 14. března (nové volby v 41 obcích a opakované volby v městské části Brno-sever; příprava opakovaných voleb však byla rozhodnutím Ústavního soudu pozastavena) a na 13. června 2015.

Volba výboru České statistické společnosti

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 se v budově ČSÚ v Praze konala členská schůze České statistické společnosti spojená s volbou jejího předsedy a dalších členů výboru na funkční období 2015–2017. Účastníky přivítal místopředseda ČSÚ Marek Rojíček. Připomenul dosavadní spolupráci Českého statistického úřadu a České statistické společnosti. Předsedkyní Společnosti byla zvolena Hana Řezanková z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Funkci předsedkyně bude zastávat ve druhém funkčním období. Účastníky členské schůze zaujala přednáška Zdeňka Valenty z Ústavu informatiky Akademie věd České republiky na téma Úvod do analýzy přežívání.