Vloni byly ceny o 29 % vyšší než v roce 2003

Průměrná míra inflace činila v loňském roce pouze 0,4 %. Byla dokonce o jeden procentní bod menší než v roce 2013. Rok 2014 se navíc zapsal do novodobé historie statistiky jako rok s nejmenší mírou inflace za posledních jedenáct let.

Vývoj inflace v roce 2014 ovlivnil měsíc leden. Spotřebitelské ceny v něm meziměsíčně vzrostly pouze o 0,1 %, což byl nejmenší lednový přírůstek spotřebitelských cen od roku 1993. Tato skutečnost vedla ke zpomalení meziročního růstu cen v lednu 2014 na 0,2 % z hodnoty 1,4 % v prosinci 2013.
Z vývoje meziročních přírůstků cen v posledních jedenácti letech lze zjistit, že v roce 2014 byly ceny v úhrnu o 29,0 % vyšší než v roce 2003. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 % a ceny služeb o 0,8 %. Obě skupiny měly od roku 2011 obdobný trend vývoje s tím, že ceny zboží jako celek v posledních dvou letech stagnovaly, zatímco ceny služeb mírně rostly.

Průměrná roční míra inflace v období 2003–2014 (v %, předchozí rok = 100)

Na zpomalení růstu cen v roce 2014 se výrazně podílel pokles cen v oddílech bydlení, voda, energie, paliva (dále jen bydlení) a zdraví v důsledku poklesu cen energií a zrušení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici. U většiny ostatních oddílů spotřebního koše došlo v různé míře ke zpomalení cenového růstu. Nízké hodnoty meziročního růstu cen se držely celé první pololetí. Ve druhém pololetí, s výjimkou prosince, nastalo mírné zrychlení.

Vývoj indexů spotřebitelských cen zboží a služeb v období 2007–2014 (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Vývoj indexů spotřebitelských cen zboží a služeb v období 2007–2014 (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Indexy spotřebitelských cen v období 2012–2014 (předchozí rok = 100)

Ceny elektřiny a plynu klesly

Zpomalení meziročního růstu cen v roce 2014 ovlivnil významně pokles cen elektřiny a plynu. Ceny ve skupině bydlení, které byly v minulých letech tahounem inflace, vloni meziročně klesly a působily protiinflačně.
Ceny elektřiny byly nižší po celý rok zhruba o 10 %. V průměru za rok 2014 to bylo přesně o 10,3 %.
Ceny zemního plynu klesly celoročně o 2,6 %, z toho v prvním pololetí o 7,2 %. Od července tento pokles přešel v růst o 2,4 % v důsledku ukončení platnosti slev z července 2013.
Ceny čistého nájemného vzrostly o 1,0 %, vodného o 3,4 %, stočného o 3,2 %, tepla a teplé vody o 0,5 %. Snižující se vliv cen energií vyjadřuje celkový index spotřebitelských cen bez bydlení. V roce 2014 vzrostly spotřebitelské ceny celkem o 0,4 %, při vyloučení položek bydlení o 1,0 %.

Vývoj indexů spotřebitelských cen v oddíle bydlení v období 2007–2014 (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Vývoj indexů spotřebitelských cen v oddíle bydlení v období 2007–2014  (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Co ještě v České republice zlevnilo

V oddíle zdraví došlo od ledna 2014 ke zrušení regulačních poplatků za pobyt v nemocnici. Tato skutečnost způsobila pokles cen v oddíle zdraví, který se postupně v průběhu roku snižoval zejména vlivem zvýšení cen léků a jejich doplatků v průměru o 2,2 %, zdravotnických výrobků o 3,8 % a ambulantní stomatologické péče o 5,0 %.
Na snižování cenové hladiny působily i ceny v oddíle pošty a telekomunikace. Ceny telefonických a telefaxových služeb klesly o 5,1 %. Naopak ceny poštovních služeb byly vyšší o 11,1 %.
Mírně nižší než v roce 2013 byly v roce 2014 také ceny řady výrobků v oblasti bytového vybavení a zařízení domácnosti. Jednalo se zejména o chladničky, mrazničky, pračky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby, vysavače, varné konvice, mixéry apod. V průměru klesly ceny těchto výrobků o 2,6 %. Pokračoval pokles cen elektronického zboží (televizorů, rozhlasových přijímačů, radiomagnetofonů, přehrávačů, fotoaparátů, notebooků apod.) v průměru o 7,4 %.

Vývoj indexů spotřebitelských cen telefonických služeb v období 2007–2014 (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Vývoj indexů spotřebitelských cen telefonických služeb v období 2007–2014 (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Vývoj cen vybraných druhů potravin, 2007–2014

Vývoj cen vybraných druhů potravin, 2007–2014

Ceny potravin stále rostl

Ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly v roce 2014 o 2,0 % (v roce 2013 o 4,9 %), z toho ceny pekárenských výrobků a obilovin o 0,4 %, masa o 2,5 %, ryb o 2,2 %, ovoce o 0,5 %.
Ceny mléka se zvýšily o 8,6 %, sýrů o 7,3 %, jogurtů o 12,6 %, másla o 5,8 %.
Ceny zeleniny byly nižší o 3,7 % v důsledku poklesu cen brambor o 23,3 %. Ceny cukru klesly o 6,9 % a nealkoholických nápojů o 1,0 %.
Vývoj cen potravin a jejich hlavních komodit má dlouhodobě rostoucí tendenci, která se v posledních letech zmírňuje.
Indexy spotřebitelských cen v celém oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivňují významně ceny ovoce a zeleniny, které podléhají v průběhu roku sezónním výkyvům. Zatímco v únoru 2014 činila například průměrná cena melounu 52,14 Kč/kg, v srpnu už byla jen 9,03 Kč/kg. Podobný vývoj byl u cen rajských jablek: v lednu loňského roku stál jeden kilogram 50,59 Kč a v srpnu 22,60 Kč.

Harmonizovaný index spotřebitelských cen v Evropské unii

Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) jsou počítány v členských zemích EU podle jednotné metodiky. Snahou je vytvořit srovnatelné indexy spotřebitelských cen, aby bylo možné porovnávat trendy inflace členských států. Mnoho technických aspektů výpočtu HICP se používá i v národních indexech. V ČR se HICP počítá od ledna 2001.
V roce 2014 byl přírůstek HICP v ČR 0,4 % a v Evropské unii 0,6 %. Nejvíce vzrostly ceny v Rakousku a ve Velké Británii (shodně o 1,5 %). Naopak největší pokles cen nastal v Bulharsku (–1,6 %). Na Slovensku byl přírůstek 0,1 % a v Německu 0,8 %.

V září 2014 zaznamenaly krátkodobý výkyv ceny citronů, které vyskočily až na 85,89 Kč/kg z důvodu neúrody v Jižní Americe.
V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny lihovin o 1,2 %, vína o 3,4 %, piva o 0,9 % a ceny tabákových výrobků (i vlivem zvýšení spotřební daně od ledna 2014) o 3,6 %.
Kladný vliv na růst inflace v roce 2014 měly ceny v oddíle odívání a obuv hlavně vlivem cen bot, které zdražily o 6,8 %, z toho ceny dámské obuvi o 8,4 %. Ceny oděvů se zvýšily o 1,8 %.

Vývoj indexů spotřebitelských cen potravin v období 2007–2014 (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Vývoj indexů spotřebitelských cen potravin v období 2007–2014  (v %, průměr roku roku 2005 = 100)

Průměrná cena benzinu Natural95 byla v prosinci 2014 nejnižší od února 2011

Meziroční vývoj spotřebitelských cen pohonných hmot v oddíle doprava  dlouhodobě koresponduje s cenami průmyslových výrobců a dovozními cenami ropných výrobků.
Ceny pohonných hmot vzrostly v roce 2014 proti roku 2013 pouze o 0,1 %, což ovlivnil jejich významný pokles na konci roku.
V prosinci se snížily ceny pohonných hmot meziročně o 6,0 %. Průměrná cena benzinu Natural95 ve výši 33,93 Kč/l byla v tomto měsíci nejnižší od února 2011. Průměrná cena motorové nafty činila 34,41 Kč/l a byla nejnižší od září 2011.
Ceny nových automobilů vzrostly v roce 2014 proti roku 2013 celkem o 3,4 % a ceny dopravních služeb o 1,7 %.

Vývoj cenových indexů ropných produktů v období 2012–2014 (v %, stejné období předchozího roku = 100)

Vývoj cenových indexů ropných produktů v období 2012–2014  (v %, stejné období předchozího roku = 100)