Výběr statistických zajímavostí ze světa

Rozdíly ve mzdách mužů a žen ve Švédsku. Čtvrtina Australanů se mezi klokany nenarodila. V Estonsku měli vloni rekordní úrodu. Italové rádi přespávají u svých přátel.

.

Rozdíly ve mzdách mužů a žen ve Švédsku

V roce 1993 byl mediánový příjem švédských žen na úrovni 75 % mediánového příjmu mužů. Platy žen rostly rychleji než platy mužů, a tak o dvacet let později již nebyla disproporce tak veliká.
Střední hodnota platu žen dosahovala v roce 2013 více než 81 % výplaty mužů. Dlouhodobě nejmenší rozdíly jsou v platech zaměstnanců a zaměstnankyň těsně před dosažením věku 60 let. Největší rozdíly jsou pak u pracovníků mladších 30 let. Více na http://bit.ly/1De8TdF.

Čtvrtina Australanů se mezi klokany nenarodila

Podíl migrantů v australské populaci je tradičně vysoký. V polovině loňského roku dosáhl největší úrovně od konce prvního desetiletí 19. století. Mezi dnešními obyvateli Austrálie je 6,6 mil. osob, tj. 28 %, narozeno mimo území Austrálie. Zahraniční migrace je od roku 2006 hlavním zdrojem populačního růstu, i když i roční počet živě narozených převyšuje počet zemřelých.
Z dnešních obyvatel Austrálie, jejichž rodiště je mimo území nejmenšího kontinentu, jich nejvíce pochází z Velké Británie (1,2 mil. osob), následují ti, kteří se narodili na Novém Zélandu (617 tis. osob), dále pak Australané narození v Číně (447 tis.) a v Indii (397 tis. osob). S větším odstupem mezi obyvateli Austrálie následují rodilí Filipínci (225 tis.) a Vietnamci (223 tis.). Desítku nejčastějších rodných zemí doplňují Itálie, Jižní Afrika, Malajsie a Německo.
Zatímco zastoupení rodilých Britů mezi Australany se v posledních deseti letech snížilo z 5,6 na 5,2 %, podíl Novozélanďanů vzrostl z 2,1 na 2,6 %. Vůbec největší narůst, jak absolutní, tak i relativní, byl zaznamenán mezi obyvateli narozenými v Indii. Jejich počet se mezi obyvateli Austrálie od roku 2004 zvětšil trojnásobně. Na celkové populaci se nyní podílí téměř 1,7 %.
Mezi skupinami těch, kteří žijí na nejmenším kontinentu, ale narodili se jinde, jsou velké věkové rozdíly. Vyjádřeno průměrným věkem, pak nejstarší z výše jmenovaných jsou ti, kteří se narodili v Itálii – jejich průměrný věk se blížil 69 letům. Naopak průměrný věk narozených v Indii jen lehce přesahoval Kristova léta, tj. 33 let.
Značné odlišnosti jsou i v podílu mužů a žen. Zatímco mezi těmi, kteří se narodili v Indii a odešli do Austrálie, připadá na 100 žen 120 mužů, mezi narozenými na Filipínách a momentálně žijícími v Austrálii bylo v polovině loňského roku na 100 žen pouze 64 mužů. Více na http://bit.ly/1zPP4tu.

V Estonsku měli vloni rekordní úrodu

Podle předběžných odhadů estonského statistického úřadu se v roce 2014 sklidilo 1,22 mil. tun obilovin. Úroda z loňského roku tak v Estonsku byla nejen o čtvrtinu větší než v předchozím roce, ale byla vůbec největší v estonské historii.
Také osetá plocha byla rozsáhlejší než v roce 2013. Obilí se pěstovalo na 332,9 tis. ha, tj. o 7 % více než v roce 2013. Na téměř polovinu (154,4 tis. ha) osevní plochy zaseli zemědělci pšenici, což představovalo meziroční nárůst o 25 %. I rozloha polí, na nichž se pěstoval ječmen, se zvýšila, a to o 5 % na 125,8 tis. ha. Pěstební plocha pro žito se ale meziročně zmenšila na pouhých 15,4 tis. ha, tj. o více než dvě třetiny.
Průměrná sklizeň z jednoho hektaru dosáhla 3 669 kg obilovin, přičemž u pšenice to byly téměř 4 tis. kg/ ha a u žita o 800 kg/ha méně. Více na http://bit.ly/1F1YOiQ.

Italové rádi přespávají u svých přátel

Italové při domácích cestách dávají přednost ubytování v soukromí. Dvě třetiny takovýchto cestovatelů pak mají ubytování zdarma. Přespávají buď ve svých vlastních rekreačních objektech, nebo u svých přátel.
Průměrná délka pobytu obyvatel Itálie ve vlastněném objektu v předloňském roce 2013 dosáhla téměř 8 nocí, u přátel pak strávili Italové průměrně 6 nocí.
Více na http://bit.ly/1De3CTi.