Co je to maloobchod?

VYDÁNÍ: 02/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Tato zdánlivě jednoduchá otázka je ve skutečnosti dosti složitá, zejména když jde o měření tržeb v tomto odvětví.

Tato zdánlivě jednoduchá otázka je ve skutečnosti dosti složitá, zejména když jde o měření tržeb v tomto odvětví.
Připomeňme si, jaký je základní smysl publikování měsíčních údajů o vývoji tržeb v maloobchodě. Data mají sloužit jako rychlý indikátor vývoje konečné spotřeby domácností jako nejvýznamnější složky užití hrubého domácího produktu.
Problém, se kterým se statistici dlouhodobě potýkají, je rozdílnost pokrytí obou ukazatelů. Nejde jen o to, že domácnosti utrácejí své peníze i jinde než v obchodech (velkou váhu tvoří výdaje za služby), ale v dnešní době se již stírá rozdíl mezi velkoobchodem a maloobchodem. Například v Makru podnikatelé běžně nakupují potraviny pro osobní spotřebu. Stejně tak malí obchodníci využívají cenové akce obchodních řetězců k nákupu zboží pro další prodej.
Samostatnou kapitolu tvoří prodej pohonných hmot. Ze získaných údajů nelze rozlišit množství koupené pro osobní spotřebu a mezispotřebu. Navíc část zboží nakupují cizinci, což se zase projevuje na vývozu.
Pokud se vzájemný poměr výdajů jednotlivých skupin nakupujících v čase významně nemění, lze trendy vývoje maloobchodu použít pro solidní odhad vývoje konečné spotřeby domácností.
Problém však nastává při výraznější změně spotřebního chování nebo ekonomického cyklu.
Komplikovaný je rovněž obchod s motorovými vozidly, který jednak vykazuje poměrně volatilní chování a současně jej tvoří (odhadem z poloviny) i jiné než spotřebitelské výdaje. V tomto odvětví totiž ve statistické klasifikaci není vůbec rozlišen velkoobchod a maloobchod. V praxi většiny evropských zemí jsou údaje o tomto odvětví publikovány mimo „klasický“ maloobchod právě z důvodu, že vazba na útraty domácností je slabá.
V České republice tomu tak dosud nebylo, nicméně od údajů za leden 2015 se Český statistický úřad této většinové praxi přizpůsobí a údaje za prodej motorových vozidel a dílů nebudou součástí indexu maloobchodních tržeb. Zůstanou však k dispozici uživatelům samostatně.
Věřím, že tato změna přispěje alespoň malým dílkem k objektivnějšímu nahlížení na makroekonomický vývoj české ekonomiky.

Autor: , předseda ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

I přes zpomalení se maloobchodu dařilo

ilustrativní fotka

Vývoj maloobchodu zvolnil. Maloobchodní tržby za první tři čtvrtletí roku 2018 vzrostly reálně meziročně o 4,6 %. Předcházející tři roky tržby překračovaly 5% hranici meziročního růstu.

V maloobchodě nejvíce vzrostl prodej přes internet

ilustrační fotografie

Maloobchodní tržby již druhým rokem v řadě překročily 5% hranici meziročního růstu. Tentokrát vzrostly o 5,6 %.

Maloobchod v ČR opět rostl

ilustrativní fotka

Maloobchodu se letos dařilo. Vyšší růst za prvních devět měsíců byl naposledy vykázán v roce 2007. Letos k němu přispěl jak prodej nepotravinářského zboží, tak i prodej potravin a pohonných hmot.

Nepotravinářské zboží šlo na odbyt

Ing. Marie Boušková

Informace ČSÚ o vývoji tržeb maloobchodních podniků patří mezi první informace o situaci v ekonomice. Na to, kolik a kdy se určitý druh zboží prodá, působí také další faktory – počasí, vývoj cen, marketingová politika obchodníků a další. Začátek letošního roku byl z tohoto pohledu výjimečný.

Maloobchodu se dařilo

ilustrativní fotka

Za uplynulá tři čtvrtletí se reálné tržby v maloobchodě oproti stejnému období roku 2014 zvýšily o 5,6 %. Naposledy rostly tržby rychleji v roce 2007.

Cena mléka padá dolů

ilustrativní fotka

Klesající trend ve výrobních cenách kravského mléka v posledních 16 měsících je ovlivněn nadbytkem mléka na trhu. Důvodem byly zejména zákazy dovozů mléka do Ruska a od dubna 2015 také zrušení mléčných kvót.

Maloobchod vloni ožil

ilustrativní fotka

V roce 2014 prodej v maloobchodních prodejnách meziročně vzrostl o 2,8 %, což bylo nejvíce za posledních šest let. Tržby se zvýšily ve všech měsících, jedinou výjimkou byl listopad.

Maloobchod ožil

ilustrativní foto

Po kolísavém vývoji v roce 2013 se letos tržby v maloobchodě vyvíjely příznivěji. K oživení přispěl zejména prodej spotřebního zboží jak v prodejnách, tak přes internet.

Statistickým pojmům je dobré rozumět

ilustrační foto

Česká veřejnost čelí neustálému přívalu statistických informací. Kromě každodenní dávky údajů o pohybech cen potravin, léků, nájmů, energií, růstu, případně snížení, bankovních úroků se lidé setkávají i s „novými“ statistickými pojmy. Jedním z nich je hrubý domácí produkt.

Úskalí statistiky maloobchodu

Ing. Marie Boušková

Z hlediska podílu na tvorbě hrubého domácího produktu či na celkové zaměstnanosti nepatří maloobchod mezi ta největší a nejdůležitější odvětví. Jelikož však na jeho správném fungování závisí spokojenost spotřebitelů, tedy nás všech, patří informace o maloobchodě mezi obzvlášť vyhledávané údaje. Data o vývoji maloobchodních

Internetový prodej roste

ilustrační fotografie

V roce 2013 vlastnilo počítač a přístup k internetu 67 % domácností. Rozšíření informačních technologií se projevilo také v oblasti maloobchodu, kde se nakupování přes internet stalo novou formou prodeje, která se dynamicky rozvíjí.

Maloobchod ovlivňují velké podniky

ilustrční foto

Velké maloobchodní podniky si vydobyly na trhu významnou pozici. To však neznamená, že nemusí čelit konkurenci malých flexibilnějších podniků a novým formám distribuce zboží.

Maloobchod v roce 2013

Ilustrační foto

I když v posledních měsících maloobchodní tržby mírně ožily, celkový výsledek ukázal jejich další pokles. Vzhledem k meziročnímu indexu ve stálých cenách 99,9 % lze hovořit spíše o stagnaci.

Vývoj tržeb v maloobchodě

95.2E2C

Maloobchodní prodej v ČR klesal. Růst tržeb si udržely některé komodity nepotravinářského zboží.