Co nás ochránilo před zdražováním? Kurz koruny

VYDÁNÍ: 02/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Vývoj české inflace se v porovnání s Evropskou unií v letech 2000–2014 téměř neliší. Od roku 2000 se průměrná cenová hladina v Unii zvýšila o 36,7 %, v Česku o 35,1 %.

Při srovnání přírůstků cen ve sledovaném období je vidět jistá podobnost ČR s průměrem EU.  Rozdíly vytvářelo nepravidelné, avšak výrazné, zvyšování nepřímých daní – zejména daně z přidané hodnoty a spotřebitelské daně.
Zajímavé je srovnání podle jednotlivých výdajových spotřebitelských skupin. Z infografiky je patrný značně rozdílný vývoj, který se ve sledovaném období jeví jako dlouhodobý systematický trend. Ostatně není to jen záležitost České republiky, ale i jiných evropských zemí. Za pozornost stojí i skupina „bydlení“.

Průměrná roční míra inflace v EU28 a ČR v období 2001–2014 (v %, harmonizovaný index)

Průměrná roční míra inflace v EU28 a ČR v období 2001–2014 (v %, harmonizovaný index)

Růst cen v Evropě v období 2000–2014 (v %, harmonizovaný index)

Nebezpečí pro českou ekonomiku představuje její otevřenost

Na vývoj inflace má vliv otevřenost ekonomiky v ČR zejména vůči Evropě a také změna kurzu koruny vůči evropským měnám. Právě její kurz ČR dosud značně chránil před růstem cen zejména oděvů a obuvi, vybavení domácností a v dopravě (především pohonné hmoty a automobily). Tyto skupiny zboží jsou velmi obchodovatelné a jejich ceny jsou mezinárodně podobné.

Deregulace ovlivnila náklady na bydlení

Výrazně více než v EU však rostly výdaje na bydlení. Zde hrál kurz koruny jen malou roli. Velkou měrou k cenovému růstu přispěla deregulace nájmů, kde byla postupně uvolněna omezení na výši nájemného a to dosáhlo volných tržních cenových limitů. Relativně značně rostly ceny vodného, stočného a ceny plynu, které jsou významně monopolizovány.

Oblast telekomunikací u nás ukazuje dlouhodobé udržování cen na relativně vysoké úrovni, která skončila až po roce 2007. Naopak růst cen alkoholických nápojů a cigaret, který je dán do značné míry daňovou politikou státu, za evropským průměrem mírně zaostával.

Růst cen v období 2000–2014 (harmonizovaný index)

Růst cen v období 2000–2014  (harmonizovaný index)

Bydlení – růst cen v období 2000–2014 (harmonizovaný index)

Bydlení – růst cen v období  2000–2014 (harmonizovaný index)

Autor: , ředitel odboru statistiky cen
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Inflace ve státech Evropské unie letos vzrostla

ilustrativní foto

Spotřebitelské ceny se ve všech členských zemích Evropské unie v dubnu zvýšily. Nejvíce vzrostly v pobaltských zemích, nejméně v Rumunsku, Irsku a na Slovensku.

Indexy spotřebitelských cen v roce 2016

ilustrativní foto

Průměrná míra inflace v roce 2016 dosáhla 0,7 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v roce 2015. Přesto se jedná o čtvrtou nejnižší hodnotu v historii samostatné České republiky.

Spotřebitelské ceny v ČR se významně zvýšily

Ilustrační foto

V listopadu byl růst cen v České republice druhý nejrychlejší v celé Evropské unii.

Inflace se snížila

Ilustrační foto

Meziroční růst spotřebitelských cen v České republice ve 3. čtvrtletí letošního roku zpomalil. Přispěl k tomu i pokles světových cen ropy během léta.

Co se stalo s cenami ve stavebnictví od roku 2008

Ilustrační foto

Mezi vývojem cen ve stavebnictví, zejména bytovém, a cenami bytových nemovitostí lze nalézt určité souvislosti. Zvláště pak, pokud se zaměříme na období od roku 2008, kdy nastala změna cenových trendů, až do současnosti.

Vloni byly ceny o 29 % vyšší než v roce 2003

ilustrační foto

Průměrná míra inflace činila v loňském roce pouze 0,4 %. Byla dokonce o jeden procentní bod menší než v roce 2013. Rok 2014 se navíc zapsal do novodobé historie statistiky jako rok s nejmenší mírou inflace za posledních jedenáct let.

Meziroční a průměrná roční míra inflace

ilustrační foto

Rostou ceny, anebo naopak klesají? A o kolik? Otázky, na které nemusí být snadné odpovědět. Každý z nás si však může udělat vlastní průzkum cen.

Inflace. Jak a proč se v Česku počítá

Ilustrační foto

Na první pohled to vypadá jednoduše. Tazatelky z ČSÚ navštíví obchod či provozovnu služeb, kde zjistí, za kolik se určité zboží či služba nabízí. Informace odešlou cenovým statistikům. Ti je zpracují a vypočítají z nich jedno číslo – inflaci. ČSÚ ji zveřejňuje každý 9. den v měsíci.

Ostře sledovaný index

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Vývoj spotřebitelských cen patří mezi nejsledovanější makroekonomické ukazatele. Obecně se ztotožňuje s mírou inflace. Přesněji řečeno, pokrývá jen část cenového vývoje v ekonomice, byť velmi významnou.

Peníze jsou levné

ilustrační foto

Ještě nikdy si banky zemí eurozóny nepůjčovaly na peněžním trhu levněji než nyní.

Co ovlivnilo inflaci? Poplatky a energie

Ilustrační foto

Meziroční inflace v České republice měla v jednotlivých měsících roku 2013 klesající tendenci. Tento trend začátkem roku 2014 ještě zesílil, když v lednu došlo k tak výraznému snížení cenové hladiny, že se inflace přiblížila nule.