K situaci na energetickém trhu

VYDÁNÍ: 02/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Energetický systém v České republice poskytuje v současnosti spolehlivé, stabilní a dostupné služby všem sektorům české ekonomiky. Dnes stojí před řadou otázek. Některá jejich řešení už za sebou mají určitý vývoj. Jiná vyplývají z rychlého technického a technologického vývoje v oboru. Po havárii v japonské Fukušimě a následném

Energetický systém v České republice poskytuje v současnosti spolehlivé, stabilní a dostupné služby všem sektorům české ekonomiky. Dnes stojí před řadou otázek. Některá jejich řešení už za sebou mají určitý vývoj. Jiná vyplývají z rychlého technického a technologického vývoje v oboru.
Po havárii v japonské Fukušimě a následném rozhodnutí Německa o postupném ukončení provozu atomových elektráren je jaderná energetika ostře sledovaným tématem. V současné době a nejbližších dvaceti letech je nemožné se bez ní obejít. Uhlí bylo v minulém století klíčovým produktem. Stálo za obrovským civilizačním rozvojem. I když jeho význam klesá, stále zůstává, a to nejen v Česku, velmi významným energetickým zdrojem. Toto téma je u nás spojeno s tzv. „územními limity těžby uhlí“ a zůstane jím tak dlouho, dokud nebudou všechny dostupné uhelné zásoby vytěženy.
Naopak ropa a plyn jsou komodity, u kterých jsme zcela závislí na dovozu. Jejich stabilitu výrazně ovlivňuje aktuální situace v zemích, odkud je importujeme. Dobrou zprávou je, že v případě nutnosti máme k dispozici potřebné kapacity k překlenutí nečekaných událostí.
Obnovitelné zdroje energií patří již delší dobu k nejaktuálnějšímu tématu dalšího vývoje nejen české energetiky. Vedle stabilního a jasného obnovitelného zdroje, jakým jsou vodní elektrárny, se středem pozornosti stala zejména sluneční energie (fotovoltaika), dále energie větru a biomasy. Že zde nelze prosazovat jednoduchá řešení, dokumentuje dosavadní vývoj kolem fotovoltaiky a diskuze na téma, kolik lze využít biomasy pro energetiku a kolik pro potravinářský průmysl.
S energetickým systémem souvisí i energetická účinnost a úspory. Řadu opatření se v tomto směru již podařilo uskutečnit, např. zelená úsporám. V domácnostech a podnicích dochází k nenápadným a plynulým nákupům nových úspornějších energetických spotřebičů.
Energetická soběstačnost je rovněž velmi diskutovanou otázkou. S ní souvisí i energetická bezpečnost. Úsilí o zvýšení energetické soběstačnosti považuji za opodstatněné a je v zájmu České republiky. Proto se připojuji ke slovům Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která si myslí, že v příštích desetiletích se ze všech známých forem energie budeme muset soustřeďovat na všechny.

Autor: , sekce produkčních statistik
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

V Česku se těží méně ropy, zemního plynu i uhlí

ilustrativní fotka

V roce 2016 českou energetiku ovlivnily mimořádné události – havárie v rafineriích a výpadek výroby v jaderných elektrárnách. Zemní plyn nahradil energii z jádra.

Evropská unie si posvítila na energetiku

ilustrativní fotka

Eurostat vydal průvodce statistikou energetiky, který mapuje toky energie v zemích EU. Jak je na tom s energetickou závislostí ČR, uvádí následující analýza ČSÚ.

Za 25 let poklesla těžba uhlí o více než polovinu

V roce 2015 se v České republice vytěžilo o 55 % méně uhlí než před 25 lety. To mělo dopad na zaměstnanost v odvětví. Za poslední dekádu se snížila o 43 %. Na konci roku 2016 zde pracovalo 16,4 tis. zaměstnanců.

Co ukázalo Energo 2015

ilustrativní fotka

Spotřeba energií v českých domácnostech není zanedbatelná. Z pohledu celkové konečné spotřeby tvoří zhruba jednu čtvrtinu. Ze šetření ČSÚ Energo 2015 vyplynulo,
že nejvíce energie využijí domácnosti na vytápění.

Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností

ilustrativní fotka

Od roku 1995 spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v českých domácnostech roste. V roce 2004 poprvé převýšila spotřebu energie z tuhých paliv.

Do České republiky proudí nejvíce ropy z Ruska

ilustrativní fotka

V roce 2015 se do ČR dovezlo přes sedm milionů tun ropy. Výsledky prvního pololetí naznačovaly rekordní roční dovoz, avšak havárie u českého zpracovatele ropy tato očekávání zvrátila. Z dlouhodobého pohledu se jednalo o stagnaci.

Vývoj informačních systémů o energetice

Ing. Josef Vlášek

Energetické systémy jsou ve středu pozornosti nejen u nás, ale i ve světě. V dnešní době to souvisí zejména s tím, že spolehlivý a stabilní energetický systém je jednou z výrazných záruk bezpečnosti země.

Šetření ENERGO 2015 zahájeno

Ing. Radek Matějka

Energetika je jedním z průmyslových odvětví. Zabývá se činnostmi spojenými s těžbou energetických surovin a jejich zpracováním, výrobou dalších paliv a energií, jejich distribucí k zákazníkům až po jejich konečnou spotřebu.

Díky jádru svítí každá třetí žárovka

Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Na vysoké škole statistiku upřímně nenáviděla. Jenže jaderné obory, které jsou její doménou, se bez ní neobejdou. „Krok po kroku jsem naznala, jak užitečný nástroj to je. A statistika mne začala i bavit,“ přiznala v rozhovoru Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky. Její další odpovědi se už týkají naší energetické soběstačnosti.