Výběr statistických zajímavostí ze světa

Evropská nezaměstnanost opět rekordní. Energie z obnovitelných zdrojů na vzestupu. Tržby v maloobchodu v březnu poklesly.

Evropská nezaměstnanost opět rekordní

Podle údajů Eurostatu se počet nezaměstnaných v EU27 zvýšil na konci března na 26,521 mil. osob. Míra nezaměstnanosti zůstala stejná jako v předcházejících dvou měsících – 10,9 %.
Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v eurozóně poprvé přesáhla dvanáct procent (12,1 %). Nejnižší byla v Rakousku (4,7 %), Německu (5,4 %), Lucembursku (5,7 %) a Nizozemsku (6,4 %). Nejhorší situace zůstává již delší dobu v Řecku, kde v lednu dosáhla míra nezaměstnanosti 27,2 %, dále ve Španělsku (26,7 %) a Portugalsku (17,5 %). V meziročním srovnání míra nezaměstnanosti vzrostla v devatenácti a klesla v osmi zemích. Největší pokles vykázalo Lotyšsko (o 1,3 p. b.), Estonsko (o 1,2 p. b.) a Irsko (o 0,9 p. b.). Nejvyšší meziroční nárůst míry nezaměstnanosti byl v Řecku (+5,7 p. b.), dále na Kypru (+3,5 p. b.), ve Španělsku (+2,6 p. b.) a Portugalsku (+2,4 p. b.).
Míra nezaměstnanosti mužů a žen se v EU27 prakticky nelišila (muži – 10,9 %, ženy – 11,0 %), výrazné rozdíly však byly zaznamenány v jednotlivých státech. V Irsku nezaměstnanost mužů (16,8 %) značně převýšila nezaměstnanost žen (10,8 %), v Řecku naopak v lednu nezaměstnanost žen (31,4 %) výrazně převýšila nezaměstnanost mužů (23,9 %). V Česku byla míra nezaměstnanosti nižší než za celou Evropskou unii (celkem: 7,3 %, muži: 6,3 %, ženy: 8,5 %) .

Energie z obnovitelných zdrojů na vzestupu

V roce 2011 se obnovitelné zdroje (energie z vodních, větrných a solárních elektráren, biomasy, průmyslových a komunálních odpadů a z bioplynu) v EU27 podílely na hrubé konečné spotřebě energie již 13 %. Podíl obnovitelných zdrojů na konečné energetické spotřebě je jedním z hlavních indikátorů v rámci Strategie Evropa 2020.
Podle ní by se měla v roce 2020 vyrábět celá pětina energie v EU z obnovitelných zdrojů. Eurostat nyní zveřejnil, jak to vypadá s plněním národních cílů v členských zemích Unie.
Největší podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie mělo v roce 2011 Švédsko (46,8 %) následované Lotyšskem (33,1 %) a Finskem (31,8 %). Státy s nejmenším podílem obnovitelných zdrojů energie pak byly Malta (0,4 %), Lucembursko (2,9 %) a Velká Británie (3,8 %). Estonsko se v roce 2011 stalo první zemí, která splnila národní cíl daný Strategií Evropa 2020. Česko, které v roce 2004 začalo na hodnotě 5,9 %, se v roce 2011 dostalo na 9,4 %, přičemž v roce 2020 má tento podíl činit 13 %.

Tržby v maloobchodu v březnu poklesly

Po dvou měsících růstu klesly v EU27 v březnu tržby v maloobchodu v meziměsíčním srovnání o 0,2 %. V eurozóně se snížily již druhý měsíc za sebou, tentokrát o 0,1 %. Vyplynulo to z dat, která po očištění o sezónní a kalendářní vlivy publikoval Eurostat. V meziročním srovnání byl pokles ještě výraznější – v EU27 se tržby snížily o 1,6 %, v eurozóně dokonce o 2,4 %.
Segment potravin, nápojů a tabákových výrobků zaznamenal v meziměsíčním srovnání růst tržeb o 1,0 % v EU27 a o 0,8 % v eurozóně. Naopak segment nepotravinářského zboží vykázal pokles tržeb o 0,6 % v EU27 a o 0,5 % v eurozóně. Z členských států EU, za které jsou data k dispozici, tržby meziměsíčně klesly v devíti a rostly v jedenácti zemích. Největší úbytek postihl Portugalsko (–3,0 %), Slovinsko (–2,6 %) a Irsko (–1,9 %), nejvýraznějšího přírůstku tržeb pak v meziměsíčním srovnání dosáhly Estonsko (+2,7 %), Lotyšsko (+2,1 %) a Finsko (+1,3 %).
V meziročním srovnání tržby v sektoru potravin, nápojů a tabákových výrobků klesly o 0,6 % v EU27 a o 1,2 % v eurozóně. Za sektor nepotravinářského zboží meziročně tržby klesly dokonce o 2,0 % v EU27 a o 3,3 % v eurozóně. Z členských zemí Unie se meziročně snížily tržby ve čtrnácti a vzrostly jen v sedmi zemích. Největší úbytek tržeb v maloobchodu meziročně byl ve Španělsku (–10,5 %), Slovinsku (–7,7 %) a v Portugalsku (–5,9 %). Největší přírůstek zaznamenaly Lotyšsko (+8,8 %), Litva (+4,5 %) a Švédsko (+3,0 %).