ČSÚ absolvoval celoevropské hodnocení

V pátek 20. března skončilo hodnocení implementace Kodexu evropské statistiky v ČSÚ. Jedná se o souhrn zásad nezbytných pro zabezpečení kvality oficiální statistiky.

ilustrativní obrázek

Členové týmu hodnotí stav plnění Kodexu evropské statistiky v Českém statistickém úřadě. Zleva: H. Vihavainen, U. Rockmann, A. Redmond a pozorovatel J. Allen.

 

Po celý týden zaměstnanci úřadu prezentovali týmu zahraničních hodnotitelů způsob praktického naplňování principů Kodexu.Čeští gestoři jednotlivých zásad Kodexu společně se svými spolupracovníky absolvovali desítky hodin jednání, na kterých prezentovali národní statistický systém a příklady konkrétních pracovních postupů. Členové zahraničního hodnotícího týmu se v průběhu mise setkali také s mladými pracovníky ČSÚ, dalšími producenty evropské statistiky v ČR, hlavními skupinami uživatelů statistických dat a se zástupci respondentů.
Hodnotící tým nyní připravuje výslednou zprávu o plnění Kodexu a o úrovni koordinace národního statistického systému, kterou doplní materiálem o spolupráci v rámci Evropského statistického systému. Závěrečná zpráva bude zveřejněna na webových stránkách Eurostatu a bude obsahovat především doporučení ke zlepšení v jednotlivých oblastech práce. Na jejich základě bude moci ČSÚ přijmout konkrétní opatření ke zlepšení.
Hodnocení Výboru pro evropský statistický systém aktuálně probíhá ve všech členských zemích EU, EFTA a Eurostatu. Naposled se toto hodnocení konalo v roce 2006. Souhrnnou zprávu o implementaci Kodexu v Evropském statistickém systému bude Evropská komise po skončení všech misí předkládat Evropskému parlamentu a Radě EU. Členové hodnotícího týmu byli vybráni z řad zkušených statistiků i řídících pracovníků, odborníků na problematiku kvality nebo oblasti metodiky. Českému statistickému úřadu byli pro tuto misi přiděleni: Ulrike Rockmann (vedoucí, Německo), Hilkka Vihavainen (Finsko) a Adrian Redmond (Irsko). Představitelem Eurostatu, který pozoroval dodržování metodologie procedury hodnocení, byl John Allen.

Kodex evropské statistiky a jeho zásady

V roce 2005 přijal Výbor pro statistické programy (Výbor pro evropský statistický systém) Kodex evropské statistiky, který následně zveřejnila Evropská komise. Cílem je zvýšit důvěru v národní statistické úřady a zkvalitnit vytvořené, poskytované a zveřejňované statistiky.

15 zásad Kodexu evropské statistiky:

1.    Profesionální nezávislost
2.    Oprávnění ke shromažďování údajů
3.    Přiměřenost zdrojů
4.    Závazek zajišťování kvality
5.    Ochrana důvěrných statistických údajů
6.    Nestrannost a objektivita
7.    Vhodná metodika
8.    Odpovídající statistické postupy
9.    Přiměřená zátěž respondentů
10.    Efektivita vynaložených nákladů
11.    Relevance
12.    Přesnost a spolehlivost
13.    Včasnost a dochvilnost
14.    Soudržnost a srovnatelnost
15.    Dostupnost a srozumitelnost

Implementace Kodexu v ČSÚ spočívá v koordinovaném uplatňování jeho zásad v rámci pracovních postupů a procesů Úřadu v souladu se Závazkem kvality a Politikou kvality ČSÚ. Více ZDE.