Maloobchod vloni ožil

V roce 2014 prodej v maloobchodních prodejnách meziročně vzrostl o 2,8 %, což bylo nejvíce za posledních šest let. Tržby se zvýšily ve všech měsících, jedinou výjimkou byl listopad.

Vývoj tržeb v maloobchodě kromě motorových vozidel už ve druhé polovině roku 2013 naznačoval určité oživení. Po pěti čtvrtletích propadu se meziroční index ve  3. a 4. čtvrtletí 2013 přehoupl přes 100 %.  Potvrzení změny trendu však přišlo až s rokem 2014. Tržby obchodníků se zvyšovaly v průběhu celého roku. Ke snížení došlo jen v listopadu (o 0,4 %), a to především díky vysoké srovnávací základně z listopadu 2013. V roce 2014 vzrostly nejvýrazněji tržby za prosinec, meziročně reálně o 5,8 %.
Prodej potravin zaznamenal za celý rok nárůst o 1,3 %, v běžných cenách o 3,1 %. Zvýšení bylo podpořeno prodejem v nespecializovaných prodejnách (o 1,4 %), kam patří i největší maloobchodní řetězce.
Naopak růst brzdil pokles prodeje potravin ve specializovaných prodejnách (o 0,8 %), a to i z důvodu zvyšování cen. V běžných cenách totiž prodejci utržili meziročně o 1,0 % více. Reálný růst o 1,7 % vykázali i prodejci pohonných hmot, kterým prodeje vzrostly po 5 letech. Již tradičně se zvýšily i tržby za prodej nepotravinářského zboží (o 4,3 %). Zde pokračoval nepřetržitý růst reálných meziročních tržeb započatých v listopadu 2013. I v běžných cenách měli prodejci během roku vyšší tržby (s výjimkou listopadu) než v předchozím roce.

Index maloobchodních tržeb v EU28 v roce 2014

Index maloobchodních tržeb v EU28 v roce 2014

Farmaceutické a zdravotní zboží v poklesu

Z nepotravinářských sortimentních skupin se nejvíce dařilo prodeji ve specializovaných obchodech s počítačovým a komunikačním zařízením. Zde se tržby reálně meziročně zvýšily o 17,2 %. U této skupiny dochází k výraznému a dlouhodobému poklesu cen. Přesto obchodníci utržili nominálně o 6,7 % více než v minulém roce. Více než 4% meziročního růstu ve stálých cenách dosáhli také prodejci s výrobky pro domácnost a pro kulturu, sport a rekreaci. Prodej oděvů a obuvi vzrostl o 3,7 %. Naopak nižší tržby zaznamenaly prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím.
K vysokému růstu došlo stejně jako v minulých letech v maloobchodě prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby. Za celý rok se zde tržby reálně zvýšily o 19,7 %. I přes snižování cen utržili obchodníci v roce 2014 v běžných cenách o 14,6 % více než v roce 2013. V samotném prosinci vzrostl prodej dokonce o 23,8 % oproti stejnému měsíci předchozího roku a obchodníci utržili o 17,7 % více. Prodeje v maloobchodě prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby rostou nepřetržitě již od listopadu 2009 a oproti bázi (průměr roku 2010) vzrostly v roce 2014 o 87,0 %.
Tržby v běžných cenách za 10 největších maloobchodních řetězců, které patří do nespecializovaných prodejen s převahou potravin, od počátku sledování, tzn. od roku 2009, vzrůstají. V roce 2014 se meziročně zvyšovaly ve všech měsících roku, s výjimkou března, celkově o 3,9 %. Růst byl vykázán jak za potraviny, tak i za nepotravinářské zboží (o 3,0 %, resp. o 5,7 %). Mírný pokles vykázaly jen tržby za tabákové výrobky, a to o 0,2 %.

Tržby v maloobchodě v ČR v letech 2010–2014 (stálé ceny, sezónně očištěno, 2010=100)

Tržby v maloobchodě v ČR v letech 2010–2014 (stálé ceny, sezónně očištěno, 2010=100)

ČR opět nad průměrem EU28

V České republice se maloobchodní meziroční tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní za celý rok 2014 zvýšily o 2,8 %. Tento růst byl již po čtvrté nad průměrem celé Evropské unie, které se tržby zvýšily o 1,9 %. Růstu dosáhla EU28 poprvé od roku 2010. V roce 2014 zaznamenalo pokles pouze pět zemí Evropské unie, a to Malta, Finsko, Chorvatsko, Řecko a Slovinsko. Ostatním 21 zemím tržby vzrostly (zatím nejsou známy údaje za Španělsko a Kypr).
Nejlépe se dařilo prodejcům v Lucembursku, dále v Estonsku, Rumunsku, Litvě a více jak 5% růstu dosáhlo také Maďarsko. Dvouprocentní hranici překročily kromě České republiky také Bulharsko, Velká Británie, Irsko, Lotyšsko, Slovensko a Švédsko. Ze sousedních států se nejvíce dařilo již zmíněnému Slovensku s růstem o 3,6 %, dále Německu, Polsku a růstu dosáhlo také Rakousko o 0,4 %.