Přehled událostí z ČSÚ

Velvyslanec Kubernát u předsedy Rademachera. Setkání s hejtmanem. Liberecký kraj v číslech. Zpráva o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Převažovali nezávislí. Přednášky o statistice. CentropeSTATISTICS. Centrální registr pohonných hmot. Nejlepší plakát.

Velvyslanec Kubernát u předsedy Rademachera

Velvyslanec České republiky v Lucembursku Petr Kubernát se setkal s generálním ředitelem Eurostatu Walterem Rademacherem, aby představil priority svého úřadu. Krátce se zmínil o nesrovnalostech mezi ČSÚ a MŽP ohledně metodiky ve vykazování statistiky produkce odpadů. Nicméně vyjádřil přesvědčení, že po misi Eurostatu, která se uskutečnila v České republice v listopadu 2014, se vše brzy vysvětlí.

Setkání s hejtmanem

Koncem února se v Pardubicích setkali představitelé institucí působících na území kraje s hejtmanem Martinem Netolickým a Radou Pardubického kraje. Diskutovali nejen o aktuálních úkolech, ale i o problémech jednotlivých subjektů.
Zástupce Českého statistického úřadu, ředitel Krajské správy Petr Matoušek, zhodnotil úspěšnou spolupráci s krajským úřadem v loňském roce nejen při přípravě a zpracování výsledků voleb, ale i v oblasti vzájemné výměny a poskytování statistických dat a informací.
Informoval přítomné o plánovaném setkání s uživateli statistických dat na téma Senioři v Pardubickém kraji a o rozsahu a významu probíhajícího statistického šetření Životní podmínky 2015.

Liberecký kraj v číslech

Veřejnost druhého nejmenšího kraje České republiky se v těchto dnech může seznámit s publikací Liberecký kraj v číslech, kterou zpracoval Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – oddělení rozvojových koncepcí ve spolupráci s Krajskou správou ČSÚ v Liberci. Materiál přináší ucelený pohled na Liberecký kraj z různých oblastí a vymezuje jeho postavení mezi ostatními regiony.

Zpráva o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Český statistický úřad zveřejnil Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2014. Vloni se tohoto zákona týkalo 14 případů, kterým byly informace poskytnuty. Je to o 7 méně případů než v roce 2013. Požadavků však do Českého statistického úřadu přichází mnohem víc. Většinou se jedná o standardní statistické informace, na které se výše uvedený zákon nevztahuje. Pouze ve dvou případech odmítli zaměstnanci ČSÚ na dotazy odpovědět z důvodů ochrany důvěrných údajů.

Převažovali nezávislí

V sobotu 14. března se uskutečnily volby do zastupitelstev 41 obcí z krajů Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Jihomoravs­kého, Olomouckého a Zlínského. O celkem 274 mandátů se ucházelo dohromady 816 platných kandidátů, z nichž 693 kandidáti vystupovali jako nezávislí. Pouze 3,2 % kandidátů bylo členem některé z politických stran. Členy ČSSD bylo 10 kandidátů, KSČM 7 a KDU-ČSL 4. Po jednom jsou kandidáti s politickou příslušností k ODS, Straně svobodných občanů, TOP 09, ANO 2011 a Straně Češi. Průměrný věk kandidátů činil 46,3 roku. Z nich kandidovalo 280 žen (34,3 % z celkového počtu).
Zpracované výsledky voleb se závěrečnou zprávou předložil Český statistický úřad ke schválení Státní volební komisi v pondělí 16. března 2015.
Další volby se uskuteční 13. června 2015 zatím v 17 obcích.

Přednášky o statistice

V druhém únorovém týdnu letošního roku začal na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně letní semestr a s ním už jubilejní 10. ročník přednášek pro studenty Fakulty managementu a ekonomiky. Pro posluchače prvních a druhých ročníků je každoročně chystá Oddělení informačních služeb KS ČSÚ ve Zlíně. Přednášky probíhají v rámci předmětu Metody statistických analýz a jsou zaměřeny na prezentaci hlavních činností a poslání ČSÚ s důrazem na vydávané publikace, nabízené časové řady a prezentaci aktuálních dat na webu. Součástí předmětu Aplikovaná statistika pro studenty druhých ročníků je představení databází používaných pracovníky informačních služeb ve Zlíně.

CentropeSTATISTICS

Začátkem března se ve Vídni uskutečnilo setkání k přeshraniční databázi CentropeSTATISTICS. Do projektu jsou zapojeny krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně. Jednání se za ČSÚ zúčastnili Jitka Číhalová a Jan Honner. V databázi jsou již mimo jiné k dispozici i údaje ze SLDB 2011 v členění podle obcí. Nabízejí zajímavé výstupy v podobě grafů a kartogramů. Řešitelský tým přibližuje možnosti databáze uživatelům i prostřednictvím newsletterů (v jazykových mutacích). Databázi najdete na adrese www.centropemap.org.

Centrální registr pohonných hmot

V únoru se na Generálním ředitelství cel uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro přípravu a realizaci aplikace Centrální registr pohonných hmot. Za ČSÚ se ho zúčastnili: Jan Zámyslický, vedoucí oddělení statistiky energetiky, a Jiří Trojáček.
Registr je aplikace, která sleduje obchodování s vybranými ropnými produkty. Týká se to všech, které vstoupí na území ČR, až po vlastní spotřebu v ČR či vývoz z ČR. Jejím hlavním účelem je zamezení daňovým únikům při obchodování s pohonnými hmotami.

Nejlepší plakát

Třetí ročník soutěže o nejlepší statistický plakát zná již své vítěze.

V mezinárodním kole bude ČR v kategorii mladších reprezentovat plakát s názvem Odstřel zajíce od žákyň ZŠ Sira N. Wintona v Kunžaku a kategorii starších plakát s názvem Sociální sítě od studentek VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát se vyhlašuje v rámci Mezinárodního projektu statistické gramotnosti.
V České republice jsou organizátory soutěže pro studenty základních a středních škol Vysoká škola ekonomická v Praze a Český statistický úřad. Jejím cílem je pomoci studentům se zlepšováním dovednosti ve statistické gramotnosti.