Konec roku byl nejslabší

Doprava závisí na výkonnosti ekonomiky, ovlivňují ji ale i počasí a ceny pohonných hmot.

Tržby v dopravě se v České republice ve 4. čtvrtletí 2012 snížily o 0,3 % v běžných cenách. Nižší tržby zaznamenala objemově nejvýznamnější silniční doprava (o 3,4 %). Letecká doprava ve 4. čtvrtletí 2012 dosáhla o 5,9 % nižší tržby než v předchozím roce, pokles se nevyhnul ani vodní dopravě (o 10,9 %) a poštovním a kurýrním službám (o 2,2 %).
V železniční dopravě byly tržby naopak o 3,1 % vyšší. Také skladování a tzv. vedlejší činnosti v dopravě, například služby letišť, autobusových terminálů, spediční služby, po celý rok vykazovaly růst, v samotném 4. čtvrtletí se tržby zvýšily meziročně o 3,8 %.
Vývoj dopravy v jednotlivých členských zemích EU byl velmi rozdílný. V EU27 se ve 4. čtvrtletí 2012 tržby zvýšily o 0,2 %, přitom v největší ekonomice – v sousedním Německu – klesly o 1,3 %. Kromě České republiky a Německa se s poklesem tržeb potýkalo také Spojené království, Švédsko, Maďarsko a většina států jižní Evropy (za Itálii a Portugalsko nebyla data k dispozici). Naopak dvouciferný růst zaznamenaly Irsko, Estonsko a vůbec nejvíce se dařilo dopravě v Litvě.
V průběhu roku 2012 se v Evropě tempo růstu tržeb za dopravní služby postupně zpomalovalo, v průměru za celý rok se tržby v EU27 zvýšily o 1,6 %. Více než desetiprocentní růst zaznamenaly pobaltské republiky společně s Irskem a Polskem, naopak pokles se projevil v jižní části EU. Ve všech státech EU s výjimkou Maďarska, Irska, Bulharska a Litvy se v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 vývoj zpomalil.
V České republice se díky vývoji v prvních třech čtvrtletích roku 2012 podařilo dosáhnout průměrný roční růst tržeb o 2,3 %.
Z hlediska jednotlivých oborů se po celý rok nejvíce dařilo skladování a ved­lejším činnostem, ostatní obory spíše stagnovaly (vodní doprava) nebo zaznamenaly nižší tržby než v roce 2011 (železniční doprava pokles o 6,9 %, silniční doprava o 0,3 %, letecká doprava o 1,0 % a poštovní a kurýrní činnosti o 3,5 %).

Podíly jednotlivých zemí na celkových tržbách EU27 v dopravě (rok 2010)

Podíly jednotlivých zemí na celkových tržbách EU27 v dopravě (rok 2010)

Index dopravních tržeb ve 4. čtvrtletí 2012

Index dopravních tržeb ve 4. čtvrtletí 2012