Přehled událostí z ČSÚ

Konzultace s Rosstatem

Do ústředí ČSÚ v Praze přijeli zástupci Federální statistické služby Ruska (Rosstat) konzultovat cenovou statistiku.
Za ruskou stranu jednali místopředseda Rosstatu Konstantin Laykam a dva zástupci odboru cenové statistiky, za českou Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen. Společně diskutovali o problematice sběru a zpracování cen průmyslových výrobců, stavebních prací a služeb a cen nemovitostí. Zástupci ČSÚ při této příležitosti poskytli ruským kolegům řadu cenných podkladů a informací.

Prezentace výsledků stavebnictví

Nepříliš pozitivní výsledky tuzemského stavebnictví představili na konci dubna na stavebních veletrzích Brno zástupci ČSÚ. Vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová a ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ Josef Škrabal seznámili zástupce médií a stavebníky s aktuálními daty o stavebnictví, bytové výstavbě a bytovém fondu v ČR a Jihomoravském kraji.
Stavební produkce loni klesla meziročně o 7,6 %. Klesá nepřetržitě od roku 2008, v současnosti ze všech odvětví ekonomiky nejvíc.

Jednání statistiků zahraničního obchodu

Koncem dubna se ve Vsetíně uskutečnilo jednání mezinárodní pracovní skupiny pro statistiku zahraničního obchodu. Zúčastnili se ho čeští a slovenští experti, MF Generální ředitelství cel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Statistický úřad Slovenské republiky a Finanční ředitelství SR.
Na programu byly zejména body týkající se výměny názorů na zjednodušení Intrastatu (statistického systému pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie při vnitrounijním obchodu) navrhované Eurostatem v rámci programu SIMSTAT, včetně promítnutí změn do národního statistického systému. Významným bodem bylo též předání informací ČSÚ o prezentování dvojích čísel o zahraničním obchodě zbožím a výměna zkušeností ze spolupráce odborů statistiky zahraničního obchodu obou národních statistických úřadů s odbory národních účtů a národních bank. Celní úřady informovaly o úpravách aplikací pro elektronické celní řízení i pro sběr dat Intrastat. V neposlední řadě byla pozornost věnována nástrojům a metodám ke zvýšení kvality dat.

Mezinárodní rok statistiky na webu ČSÚ

Český statistický úřad patří mezi jednu z téměř dvou tisíc institucí, které se připojily k celosvětové kampani Mezinárodní rok statistiky. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o vlivu statistiky na téměř všechny oblasti života společnosti. Na svých internetových stránkách proto vytvořil sekci ZDE, v jejímž úvodu se nachází video s výčtem přínosů statistiky. Nejdůležitější podstránkou jsou Aktuality. Za pozornost stojí část Organizace zapojené do projektu, kde naleznete přehledný seznam všech přihlášených institucí nebo video s českými titulky.

Vernisáž k výstavě soutěže o nejlepší statistický plakát

Na začátku dubna se ve výstavních prostorách ČSÚ na Skalce v Praze uskutečnila vernisáž k výstavě národního kola soutěže o nejlepší statistický plakát.
Tématem letošního ročníku soutěže bylo zemědělství. Zůčastnili se ho žáci základních a středních škol.
Vernisáž zahájila předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová a prorektor VŠE Jakub Fischer. Třetí cenu v kategorii studenti narození v roce 1997 a mladší převzaly na vernisáži Lucie Hrádková a Lada Švecová za plakát s názvem Pěstování hospodářských plodin za posledních 30 let v ZD Kunžak.
Výstava nejlepších statistických plakátů potrvá do konce května, poté ji vystřídají plakáty s výsledky Minisčítání.

Výpisy z registru osob

Od začátku dubna vědí již všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby s aktivní datovou schránkou, kdo v minulém roce nahlížel do jejich údajů vedených v základním registru osob (ROS). V období od 18. března do 8. dubna o tom úřad rozeslal celkem 442 375 výpisů.
„Rozesílání záznamů vyplývá ze zákona a má čistě informativní charakter. Údaje byly generovány automaticky a podnikatel z nich pozná, která instituce se o jeho firmu zajímala a proč,“ vysvětluje Stanislav Palas, ředitel odboru statistických registrů ČSÚ.
Výčet referenčních údajů v registru vedených je podrobně uveden v § 26 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Jedná se zejména o obchodní název, jméno a příjmení, právní formu a stav, statutární orgány, adresu sídla, provozovny, místa pobytu a další. Pokud má o roční výpis o využívání údajů z ROS zájem i ta osoba, která nemá dosud zřízenu či nemá aktivní datovou schránku, může se obrátit se žádostí o vyhotovení záznamu o využívání referenčních údajů v registru osob na jakékoliv kontaktní místo CzechPoint.

Setkání seniorů

Jako každý rok, tak i letos se v dubnu uskutečnilo v ústředí ČSÚ v Praze na Skalce pravidelné setkání bývalých zaměstnanců – seniorů. Tentokrát se jich v jídelně úřadu sešlo téměř 130. Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová v krátkém projevu přivítala účastníky a poděkovala za pozvání odborové organizaci, která setkání zorganizovala. Přítomné pak seznámila se současnou situací v úřadu. Na závěr svého vystoupení pozvala všechny na výstavu vítězných statistických plakátů.

e-Goverment v centru dění

Začátkem dubna se v Hradci Králové konal 16. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. ČSÚ na ni představil data o e-Governmentu.
V den zahájení události zveřejnil ČSÚ na svých webových stránkách publikaci „Informační společnost v číslech 2013“ (více na ZDE, kde naleznete i prezentaci e-Government v číslech).
Program konference se dotýkal všech témat a problémů, které souvisejí s rozvojem e-Governmentu, např. první zkušenosti z provozování systému základních registrů, bezpečnost informačních systémů, digitalizace a archivace dokumentů, komunikační infrastruktura veřejné správy atd. Samostatné bloky byly zase věnovány okruhům: elektronizace zdravotnictví (eHealth), turistický ruch (eTurismus) a digitalizace statistických dat (GIS). Uskutečnily se ICT summit a kolokvium Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a ICT Unie, kde se také probírala strategie Digitální Česko 2, na jejíž přípravě se významně podílel i ČSÚ údaji za ICT oblast (více na www.isss.cz).

Pozvánka na seminář o vzdělávání dospělých

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s ČSÚ, oddělením statistik vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení, pořádá 21. května 2012 seminář na téma vzdělávání dospělých. Akce se koná od 9:30 hod. na VŠE (nám. W. Churchilla v Praze 3). Za ČSÚ na ní vystoupí Božena Půbalová, která bude prezentovat rozšířené výstupy z mezinárodního šetření Adult Education Survey (AES), jež úřad realizoval ve spolupráci s Eurostatem. Dalším přednášejícím za ČSÚ bude Josef Kotýnek, jenž se zaměří na šetření Continual Vocational Training Survey (CVTS).
Registrace: petra.suchankova@vse.cz

Ocenění časopisu

Koncem dubna se v pražském Obecním domě v Praze slavnostně vyhlašovaly výsledky 11. ročníku soutěže firemních publikací Zlatý středník 2012. Prestižní ocenění získal tentokrát také časopis Českého statistického úřadu Statistika&My. V kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry obdržel třetí místo.
Vedení ČSÚ poděkovalo a gratulovalo všem 143 autorům a dalším spolupracovníkům, kteří se na přípravě oceněného časopisu v hodnoceném ročníku 2012 podíleli.

Volba nových zastupitelstev

Pracovníci čtyř krajských správ ČSÚ se v dubnu podíleli na přípravě a zpracování nových voleb do zastupitelstev šesti obcí.
Volilo se tam, kde počet zastupitelů z různých důvodů klesl pod zákonem stanovenou hranici. Často se jednalo o obce s malým počtem obyvatel a ani tentokrát v žádné nebylo více než dvě stě oprávněných voličů. Přestože se volilo jen v několika obcích, musí pracovníci ČSÚ zajistit všechny činnosti a dodržet všechny termíny uložené zákonem.
Na rozdíl od celoplošných voleb se volební místnosti uzavřely v souladu se zákonem později, v deset hodin večer. Zápisy od okrskových volebních komisí tak přebírali zaměstnanci ČSÚ často až kolem půlnoci.
O místa v zastupitelstvech se ucházelo 76 kandidátů. Shodou okolností z nich nejstarší (77 let) i nejmladší (18 let) byli z obce Barchovice na Kolínsku.
Celkem bylo zvoleno 44 nových zastupitelů.
Výsledky hlasování jsou přístupné na: www.volby.cz.

Statistici na Univerzitě Pardubice

Začátkem dubna přednášeli zástupci KS ČSÚ v Pardubicích studentům druhého ročníku Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
V úvodní části se ředitel krajské správy Petr Matoušek věnoval vývoji a významu statistiky, informoval studenty o organizaci terénních zjišťování a dostupnosti publikovaných výsledků.
Část přednášky, která byla zaměřena i na úkoly ČSÚ při přípravě a zpracování výsledků voleb, studenty obzvlášť zaujala. Řada z nich se totiž aktivně účastnila zpracování výsledků volby prezidenta republiky. Hedvika Fialová, vedoucí oddělení informačních služeb ČSÚ, představila činnost oddělení, datové i analytické regionální publikace a web www.pardubice.czso.cz. Dotazy studentů směřovaly nejen k činnosti statistiků v regionu, ale i k možnostem využívání a dostupnosti statistických dat.

ČSÚ na maratonu

Jan Sedláček z KS ČSÚ v Plzni se zúčastnil největšího běžeckého závodu v České republice – pražského půl maratonu Hervis.
Závod patří vzhledem k profilu tratě k nejrychlejším půlmaratónům na světě a vzhledem k jeho excelentní organizaci je ohodnocen Zlatou známkou kvality IAAF.
V letošním roce, i přes nepřízeň počasí (teplota 3° C), se běhu zúčastnilo 12,5 tis. běžců. Jan Sedláček dosáhl výborného času (1:19:33), což znamenalo 102. místo celkově za všechny kategorie (86. místo za muže a 71. pořadí ve své věkové kategorii) včetně elitních běžců v čele se světovým rekordmanem Zersenay Tadese z Eritreje nebo běžkyní Worknesh Degefa. Všichni mu k dosaženému času a umístění velmi blahopřejeme.

Návštěva ostravských studentů

Krajská správa ČSÚ v Ostravě přivítala koncem března na svém pracovišti studenty z ostravské Vyšší odborné školy AHOL. Studenti se živě zajímali o praktickou stránku činnosti úřadu v kraji. Cílem setkání bylo doplnit standardní výuku předmětu Statistika o ukázky sběru a zpracování statistických výkazů, šetření v domácnostech a maloobchodech a prezentaci výsledků široké veřejnosti. Studenti tak měli možnost vidět statistiku jinak než jako aplikovanou matematiku. Zvláště je zaujala práce s konkrétním výkazem na odstranění porušených kontrolních vazeb a Deníkem zpravodajské domácnosti. Na závěr někteří studenti, kteří internetové stránky ČSÚ využívají při studiu, vyplnili i Dotazník pro uživatele statistiky.
Akce tohoto typu není ani první, ani poslední. Obdobná setkání se uskutečňují prakticky v každém pololetí a obě strany si partnerství velmi cení.

Jednání s libereckým hejtmanem

Začátkem dubna se na půdě libereckého krajského úřadu setkala Stanislava Riegerová, ředitelka KS ČSÚ v Liberci, s hejtmanem kraje Martinem Půtou. Hlavním tématem jednání bylo pokračování dlouhodobé spolupráce obou institucí, problematika regionálních dat a informace o aktuálních úkolech krajské správy. Hejtman zdůraznil potřebnost dat za nižší územní celky pro práci krajského úřadu. S velkým zájmem prostudoval publikaci Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 za Liberecký kraj a ČR, kterou mu předala Jana Hauserová, krajský garant SLDB Liberec.

Euroregion Praděd očima statistiků

Koncem loňského roku navštívila delegace z US Opole v čele s ředitelkou Annou Kostka pracoviště KS ČSÚ v Ostravě. Mimo jiné také proto, aby navázala na dlouhá léta trvající spolupráci.
Cílem statistiků je zmapovat Euroregion Praděd, který zahrnuje obce opolského vojvodství, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Jak naši, tak polští statistici chtějí pro srovnání krajů využít data z posledních populačních cenzů. Zatím jejich posledním společným dílem byla publikace Euroregion Praděd – Pradziad z roku 2006.

Diskusní fórum o vzdělávání

Krajský úřad Plzeňského kraje a Okresní
Hospodářská komora Plzeňsko uspořádala na jaře diskusní fórum o Strategii odborného vzdělávání v Plzni a Plzeňském kraji.
Setkáni se zúčastnili také pracovníci Českého statistického úřadu. Účastníci se shodli na tom, že nedostatečné plánování počtu absolventů středních a vysokých škol, hlavně technického zaměření, má negativní dopad na producenty v kraji. Obdobná situace je i v Německu a Rakousku.