Statistici ocenili Lubomíra Cyhelského

Předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová a rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls společně předali cenu za vynikající zásluhy a přínos v oblasti národní i mezinárodní statistiky. Slavnostní akt se uskutečnil poslední dubnový den v prostorách pražského sídla ČSÚ.

ilustrativní fotka

Historicky prvním nositelem ceny se stal prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc., který většinu své kariéry zasvětil vědecké a pedagogické činnosti a přispěl k výchově řady českých i slovenských statistiků.
„Předání ceny není jen prvním oceněním osoby, která velmi významným způsobem přispěla k rozvoji české statistiky. Je rovněž vyjádřením uznání široké veřejnosti panu profesorovi za jeho velký přínos při výchově několika generací našich odborníků,“ uvedla předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.
Nová tradice
Za vznikem ceny stála především snaha ocenit vynikající zásluhy a přínos jednotlivců na poli národní i mezinárodní statistiky. „Cenu lze však i chápat jako jeden z kroků v rámci popularizace statistiky. Na jedné straně je nástrojem prezentace úspěchů statistiky, na straně druhé pak prostředkem vyjádření odborného uznání,“ vysvětluje Richard Hindls, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Datum udělení ceny nebylo zvoleno náhodně. Na 30. dubna totiž připadá výročí narození matematika a všestranného vědce Carla Friedricha Gausse, který značně obohatil i statis­tickou vědu.
Jméno profesora Cyhelského je spjato zejména s katedrou statistiky na VŠE, kde působil plných padesát let. Výraznou stopu ale zanechal i na dnešním Českém statistickém úřadě. „V roce 1965 stál pan profesor u zrodu dvouletého postgraduálního statistického studia pro pracovníky státní statistické služby. Kurz běží dodnes a za čtyřicet osm let jeho trvání jej absolvovalo přes tři sta studentů, z toho dvě stě zaměstnanců Českého statistického úřadu,“ připomíná Iva Ritschelová.
„Ocenění je pro mne velmi významné. Přichází z rukou odborníků a profesionálů a velice si toho vážím,“ reagoval bezprostředně po udělení ceny Cyhelský.
Připomněl pak zejména šťastnou možnost věnovat se celý život oboru, který mu přináší radost a také štěstí na výborné pedagogy a kolegy. „Významná část ocenění náleží právě a také jim,“ dodal.
Lubomír Cyhelský rovněž shrnul své „pětašedesátileté manželství se statistikou,“ kdy ho ke studiu právě tohoto oboru přivedla vlastně náhoda.
„Hledal jsem obor, kde bych co nejvíce vystačil s matematikou. Statistika, aniž bych o ní předtím mnoho věděl, toto splňovala. A tak se postupně z člověka původně statisticky negramotného zrodil statistik,“ připomněl s úsměvem Cyhelský.
Návrh na udělení ceny jednoznačně odsouhlasila Česká statistická rada na konci března tohoto roku. Je příznačné, že vůbec první udělená cena je spojena s rokem 2013, který byl vyhlášen Mezinárodním rokem statistiky.
Český statistický úřad v letošním roce připravuje řadu akcí, které jsou  zaměřeny na popularizaci statistiky a šíření statistické gramotnosti.

 

prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc.prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc.

Publikoval více než 200 prací, z nichž řada je příkladem úspěšné popularizace statistiky. Je stále pedagogicky činný na dvou vysokých školách, kde se věnuje zejména výuce doktorandů.
Roku 1950 byl komisařem při sčítání lidu, poté pracoval na tehdejším Státním úřadě statistickém. V letech 1952–2002 působil na katedře statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Patřil k zakládajícím členům katedry a téměř třicet let ji i vedl.
V roce 1958 získal na VŠE titul kandidáta věd v oboru ekonomická statistika, v roce 1961 zde habilitoval.  O sedm let později byl jmenován profesorem, titul doktora věd pak získal v roce 1981. Působil i ve významných akademických funkcích. Byl též členem statistických rad. V 60. letech se podílel na aktivitách spojených se snahou o změnu nežádoucího sepětí statistiky se státní kontrolou.
Spolupracoval na vzniku časopisu Statistika, byl též vedoucím redaktorem sborníků Statistická revue. Od roku 1976 byl členem Mezinárodního statistického institutu, v roce 1990 stál u zrodu České statistické společnosti.

 

Sova třikrát pálená

Výtvarnou podobu Ceně předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE za celoživotní přínos pro rozvoj a popularizaci statistiky vtiskli mistři ze společnosti Český porcelán, a. s.
Genezi vzniku uměleckého kusu v podobě porcelánové sovy sedící na knize symbolizující moudrost a vzdělanost přišel osobně představit Vladimír Feix, generální ředitel společnosti a odborník na výrobu porcelánu. „Předobrazem ceny byla původně drobná sovička vyrobená naší firmou pro velmi úspěšné bruselské EXPO. Autorem jejího návrhu je dnes již jednadevadesátiletý akademický sochař Vladimír David,“ prozradil.
Generální ředitel, který porcelánu zasvětil celý svůj profesní život a osobně v porcelánce působí již od roku 1947, přiblížil hostům i technologický postup výroby: „Samotnému zhotovení velké sovy předcházela výroba formy, která musí být o plných 15 % větší, než finální výrobek. Přesně o tolik se totiž materiál při vypalovací teplotě 1 400 stupňů zmenší.“ Připomněl, že sova je vyrobena pouze z českých surovin, kterými jsou z 50 % kaolin dávající materiálu bělost, z 25 % křemen dávající tvrdost a z 25 % živec způsobující transparenci. Při druhém pálení na 900°C dostala sova živičnou glazuru a třetí pálení pak fixovalo nápis, který je na podstavci v podobě knihy uveden.
„Je pro nás velkou ctí, že jsme mohli konečnou podobu ceně vtisknout právě my,“ dodal šéf naší druhé největší porcelánky.

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c.