Výdaje domácností na zdravotní péči

Nákladná zdravotní péče je v České republice hrazena převážně z veřejného zdravotního pojištění, avšak v posledních letech výrazně narůstá význam plateb domácností, které byly v minulosti spíše doplňkových zdrojem financování. Od roku 2005 vzrostly výdaje domácností o 83 %.

V roce 2005 představovaly celkové výdaje na zdravotní péči 219 miliard Kč, z toho podíl domácností činil 23 miliard Kč. V roce 2011 se souhrnné výdaje pohybovaly těsně pod hranicí 290 miliard Kč, z toho z rodinných rozpočtů přispěli lidé 42 miliardami Kč. Výdaje domácností tedy za šest let vzrostly o více než čtyři pětiny, což je nejvíce ze všech finančních zdrojů. Pro porovnání – u zdravotních pojišťoven byl zaznamenán ve stejném časovém období nárůst o 31%.

Za co nejvíce platíme?

Náklady domácností na zdravotní péči se od roku 2008 pohybují nad hranicí 40 miliard Kč. Maximální hodnoty bylo dosaženo v roce 2009, a to 43 141 mil. Kč.
Lidé platí z vlastní kapsy především léky, ať už se jedná o nedoplatky za medikamenty na předpis nebo plně hradí volně prodejné léčivé prostředky. Zásah do rodinného rozpočtu představují i příplatky u stomatologů, poplatky za potvrzení pro řidičský či zbrojní průkaz nebo vstupní vyšetření do zaměstnání, platby za nadstandardní výkony a služby a v neposlední řadě kosmetické operace.

Nejdražší jsou léky

Domácnosti každoročně vydávají největší část finančních prostředků na léky a prostředky zdravotnické techniky. Ani rok 2011 nebyl výjimkou a Češi za obě položky utratili více než 21 miliard Kč, tj.  64 % výdajů domácností na zdravotnictví. Výdaje za předepsané léky se od roku 2005 postupně zvyšovaly a svého vrcholu dosáhly v roce 2008 (9 878 mil. Kč). O rok později byl zaznamenán mírný pokles, který pokračoval i v roce 2010. Sestupný trend se v roce 2011 zastavil a výdaje na léky na předpis přesáhly hranici 9 miliard.
Výdaje za volně prodejné léky se od roku 2009 postupně zvyšují. Při posledním šetření byl zaznamenán nárůst výdajů za léky bez receptu téměř o jednu třetinu v porovnání s uvedeným rokem 2009.  Absolutní hodnota 11 757 mil. Kč je prozatím nejvyšší od roku 2000.

Výdaje na zdravotní péči v letech 2005–2011

Výdaje na zdravotní péči v letech 2005–2011

Regulační poplatky

Od ledna 2008 začali pacienti nově hradit zdravotnickým zařízením regulační poplatky, které se tak staly nedílnou součástí přímých výdajů domácností.
Za regulační poplatky v roce 2011 vydaly domácnosti 5,25 miliard Kč (oproti roku 2010 pokles o 6,5 procentních bodů), z toho za poplatky za položku na receptu, resp. za předepsané léčivé přípravky či potraviny pro lékařské účely, zaplatily 2,46 miliardy Kč, za návštěvu u lékaře 1,37 miliardy Kč, za hospitalizaci v nemocnici popř. ústavní a lázeňskou péči 1,24 miliardy Kč a za pohotovost 180 miliónů Kč.

Výdaje na regulační poplatky (v mil. Kč)

Výdaje na regulační poplatky (v mil. Kč)

Poplatky za hospitalizaci zůstaly v roce 2011 na stejné úrovni jako v roce předchozím i přesto, že došlo od prosince 2011 ke změně výše regulačního poplatku za jeden den pobytu v nemocnici, ústavním či lázeňském zařízení z 60 Kč na 100 Kč. Výše poplatků za položku na receptu a za využití pohotovostních služeb poklesla o 6–7 %. Meziroční srovnání ukazuje 10% pokles výdajů za návštěvu lékaře. Od zavedení regulačních poplatků v roce 2008 se celková výše regulačního poplatku za návštěvu lékaře snížila o 31 % a dosáhla zatím svého historického minima.
V roce 2011 platili lidé u lékaře a za položku na receptu 30 Kč, za den v nemocnici 60 Kč (později 100 Kč) a za pohotovost 90 Kč. Vyšší poplatky připadají na ženy (581 Kč na osobu a rok) než na muže (433 Kč). Týká se to téměř všech druhů regulačních poplatků, pouze v případě poplatku za pohotovost jsou průměrné částky vyrovnané.
Další podrobnosti o výdajích na zdravotní péči za rok 2011 i z ostatních finančních zdrojů najdete v internetové verzi publikace na webových stránkách ČSÚ ZDE.

Výdaje domácností na léky a ostatní zdravotnické zboží v letech 2005–2011

Výdaje domácností na léky a ostatní zdravotnické zboží v letech 2005–2011