Nejlepší statistický plakát

Národní kolo soutěže pro žáky základních a středních škol o nejlepší statistický plakát zná své vítěze. Do mezinárodního kola soutěže, která učí žáky, jak rozumět statistice, postoupily týmy žáků ze ZŠ a MŠ Jimramov a OA a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory.

Soutěž připravil Český statistický úřad ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze již podruhé jako součást dlouhodobého mezinárodního projektu na zvýšení statistické gramotnosti. První ročník se uskutečnil v roce 2011 a jeho tématem byla statistika životního prostředí. V letošním roce vytvářeli žáci statistické plakáty na téma zemědělství.
Soutěž probíhala ve dvou kolech – školním a národním. Účastnit se mohly dvou až tříčlenné týmy žáků ve dvou věkových kategoriích (ročníky 1997 a mladší, ročníky 1994 a mladší). Jejich úkolem bylo připravit plakát na téma, které se týká zemědělství, a zpracovat jej za pomoci statistických dat, která mohli studenti získat z veřejných zdrojů nebo sami naměřit. Do soutěže se přihlásilo více než 200 týmů z celé republiky.
Plakáty posuzovala odborná porota ve složení prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. (VŠE), Ing. Vladimír Brůna (UJEP Ústí nad Labem), Bc. Michal Novotný (ČSÚ, odbor vnější komunikace) a Ing. Renata Vodičková (ČSÚ, oddělení zemědělství a lesnictví). Porota hodnotila na plakátech nejen jejich srozumitelnost a zpracování z hlediska statistiky, ale také jejich grafické provedení, vizuální dojem a kreativitu. Výběr vítězů nebyl lehký, neboť z mnoha prací bylo vidět nasazení autorů, zajímavý nápad nebo velmi pěkné grafické zpracování.
Výsledky soutěže jsou zveřejněné na internetových stránkách soutěže www.czso.cz/stat_gramotnost. Týmy, které se zúčastnily národního kola, obdrží certifikát o účasti. Nejlepší plakáty budou od 9. dubna 2013 do poloviny května vystaveny ve veřejných prostorách Českého statistického úřadu, výstava bude zahájena slavnostní vernisáží. Vítězný plakát z každé kategorie postupuje do mezinárodního kola soutěže na 59. světovém kongresu ISI v Hongkongu (25. – 30. 8. 2013).

Výsledky národního kola 2013:

Základní školy
1. místo
Česko x Slovensko
Jiří Konvalinka, Eliška Nešťáková, Lada Halvová
ZŠ a MŠ Jimramov, Padělek 133
2. místo
Včelařství
Barbora Bauerová, Zuzana Houšková, Marianna Zumr
10. ZŠ Plzeň, nám. Míru 6
3. místo
Pěstování hospodářských plodin za posledních 30 let v JZD Kunžak
Lucie Hrádková, Lada Švecová
ZŠ Sira N. Wintona Kunžak,
nám. Komenského 237

Střední školy
1. místo
How much time do we have?
Lenka Trombíková, Jana Simonidesová
OA a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 16
2. místo
Wine in the Czech Republic
Matěj Müller, Marek Bělohoubek, Tomáš Krňávek
Smíchovská SPŠ, Praha 5, Smíchov, Preslova 25
3. místo
Produkce brambor ve světě
Karolína Kronesová, Michaela Burešová
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152