Zhoršení ekonomického výkonu EU

V posledním čtvrtletí 2012 se ve většině zemí EU znatelně zhoršil ekonomický výkon.

Ve 4. čtvrtletí klesl hrubý domácí produkt zemí Evropské unie ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,5 %, v eurozóně o 0,6 %. Zatímco v předchozích třech čtvrtletích evropská ekonomika víceméně stagnovala, v závěru roku se její výkonnost výrazně zhoršila. Za celý rok 2012 klesl hrubý domácí produkt v EU o 0,3 % a v eurozóně o 0,6 %.
Z členských zemí, za které byly k dispozici data, vzrostl HDP nejvíce v pobaltských zemích – v Lotyšsku (+1,3 %), Estonsku (+0,9 %) a Litvě (+0,7 %). Na druhé straně k největšímu propadu HDP došlo ve 4. čtvrtletí 2012 v Portugalsku (–1,8 %), na Kypru a Slovensku (shodně o 1,0 %). Česko s mezičtvrtletním poklesem HDP o 0,2 % patří spíše k lepšímu průměru zemí EU, oproti jiným zemím se navíc pokles v průběhu roku zpomaloval.
Během posledního čtvrtletí 2012 se snížily výdaje na konečnou spotřebu domácností v zemích EU o 0,3 % (o 0,4 % v eurozóně), zatímco v předchozím čtvrtletí byl pokles jen nepatrný (shodně o 0,1 %). Výraznější propad zaznamenala tvorba fixního kapitálu, která se snížila o 1,1 % (resp. o 0,9 %), což znamenalo rovněž zhoršení oproti trendu v předchozím čtvrtletí.
Výrazně ochabla exportní dynamika, kdy vývoz se snížil v eurozóně i v celé EU o 0,9 %, zatímco v předchozím čtvrtletí rostl. Oslabila rovněž dynamika dovozu a příspěvek zahraničního obchodu tak byl prakticky nulový.

HDP v EU27: 4. čtvrtletí 2012

HDP v EU27: 4. čtvrtletí 2012