ČSÚ absolvoval celoevropské hodnocení

VYDÁNÍ: 03/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V pátek 20. března skončilo hodnocení implementace Kodexu evropské statistiky v ČSÚ. Jedná se o souhrn zásad nezbytných pro zabezpečení kvality oficiální statistiky.

ilustrativní obrázek

Členové týmu hodnotí stav plnění Kodexu evropské statistiky v Českém statistickém úřadě. Zleva: H. Vihavainen, U. Rockmann, A. Redmond a pozorovatel J. Allen.

 

Po celý týden zaměstnanci úřadu prezentovali týmu zahraničních hodnotitelů způsob praktického naplňování principů Kodexu.Čeští gestoři jednotlivých zásad Kodexu společně se svými spolupracovníky absolvovali desítky hodin jednání, na kterých prezentovali národní statistický systém a příklady konkrétních pracovních postupů. Členové zahraničního hodnotícího týmu se v průběhu mise setkali také s mladými pracovníky ČSÚ, dalšími producenty evropské statistiky v ČR, hlavními skupinami uživatelů statistických dat a se zástupci respondentů.
Hodnotící tým nyní připravuje výslednou zprávu o plnění Kodexu a o úrovni koordinace národního statistického systému, kterou doplní materiálem o spolupráci v rámci Evropského statistického systému. Závěrečná zpráva bude zveřejněna na webových stránkách Eurostatu a bude obsahovat především doporučení ke zlepšení v jednotlivých oblastech práce. Na jejich základě bude moci ČSÚ přijmout konkrétní opatření ke zlepšení.
Hodnocení Výboru pro evropský statistický systém aktuálně probíhá ve všech členských zemích EU, EFTA a Eurostatu. Naposled se toto hodnocení konalo v roce 2006. Souhrnnou zprávu o implementaci Kodexu v Evropském statistickém systému bude Evropská komise po skončení všech misí předkládat Evropskému parlamentu a Radě EU. Členové hodnotícího týmu byli vybráni z řad zkušených statistiků i řídících pracovníků, odborníků na problematiku kvality nebo oblasti metodiky. Českému statistickému úřadu byli pro tuto misi přiděleni: Ulrike Rockmann (vedoucí, Německo), Hilkka Vihavainen (Finsko) a Adrian Redmond (Irsko). Představitelem Eurostatu, který pozoroval dodržování metodologie procedury hodnocení, byl John Allen.

Kodex evropské statistiky a jeho zásady

V roce 2005 přijal Výbor pro statistické programy (Výbor pro evropský statistický systém) Kodex evropské statistiky, který následně zveřejnila Evropská komise. Cílem je zvýšit důvěru v národní statistické úřady a zkvalitnit vytvořené, poskytované a zveřejňované statistiky.

15 zásad Kodexu evropské statistiky:

1.    Profesionální nezávislost
2.    Oprávnění ke shromažďování údajů
3.    Přiměřenost zdrojů
4.    Závazek zajišťování kvality
5.    Ochrana důvěrných statistických údajů
6.    Nestrannost a objektivita
7.    Vhodná metodika
8.    Odpovídající statistické postupy
9.    Přiměřená zátěž respondentů
10.    Efektivita vynaložených nákladů
11.    Relevance
12.    Přesnost a spolehlivost
13.    Včasnost a dochvilnost
14.    Soudržnost a srovnatelnost
15.    Dostupnost a srozumitelnost

Implementace Kodexu v ČSÚ spočívá v koordinovaném uplatňování jeho zásad v rámci pracovních postupů a procesů Úřadu v souladu se Závazkem kvality a Politikou kvality ČSÚ. Více ZDE.

Autor: , Šéfredaktor
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Rada EU ECOFIN přijala Závěry o statistice

ilustrativní obrázek

Začátkem listopadu 2016 se uskutečnilo v pořadí již 3 495. zasedání Rady EU. Vedl ho slovenský ministr financí Peter Kažimír. Evropská komise na něm představila aktuální informace o vývoji statistiky EU v uplynulém období. Rada pak následně přijala Závěry o statistice.

Evropský statistický systém se mění

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Novelizací nařízení č. 223/2009, o evropské statistice, dochází k zásadním změnám ve statistickém systému Evropské unie i na úrovni národních systémů. Novela zásadním způsobem posiluje postavení národních statistických úřadů v oblasti využívání administrativních zdrojů dat. Zároveň upevňuje celkovou nezávislost oficiální statistiky.

Ubylo resortních statistických zjišťování

ilustrativní fotka

Ještě v roce 2012 prováděly resorty celkem 91 statistických zjišťování. Letos jich uskuteční jen 74 a jejich počet bude dále klesat. Statistici předpokládají, že v příštím roce resorty zrealizují 63 a v roce 2017 celkem 51 statistických zjišťování.