Deficit nad kritérii

VYDÁNÍ: 05/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2012 se hospodaření vládního sektoru v zemích EU27 meziročně zlepšilo.

V roce 2012 se deficit vládního sektoru jak v eurozóně, tak ve všech členských zemích Evropské unie v porovnání s rokem 2011 snížil. Dluh vládního sektoru však v obou zónách vzrostl. V eurozóně se poměr deficitu k hrubému domácímu produktu snížil z 4,2 % v roce 2011 na 3,7 % v roce 2012.
V zemích Evropské unie jako celku deficit ve stejném období klesl ze 4,4 na 4,0 %. Dluh vládního sektoru v poměru k HDP se v eurozóně zvýšil z 87,3 % ke konci roku 2011 na 90,6 % ke konci roku 2012. V zemích EU jako celku se dluh vládního sektoru ve stejném období zvýšil z 82,5 % na 85,3 %.

Německo výjimkou

Jedinou zemí, která dosáhla v roce 2012 přebytku hospodaření sektoru vládních institucí, bylo Německo (+0,2 %). K zemím s nejnižším deficitem patřilo Estonsko (–0,3 %), Švédsko (–0,5 %), Bulharsko a Lucembursko (shodně –0,8 %) a Lotyšsko (–1,2 %). K zemím s nejvyšším deficitem patřilo Španělsko (–10,6 %), Řecko (–10,0 %), Irsko (–7,6 %), Portugalsko (–6,4 %), Kypr a Spojené království (shodně –6,3 %). Česká republika patřila k nejhorší třetině zemí s deficitem 4,4 % v poměru k HDP, který byl ale z velké části ovlivněn mimořádnými vlivy. Celkově došlo k meziročnímu zlepšení hospodaření vládního sektoru ve třinácti zemích, ve dvanácti se výsledek hospodaření zhoršil a u dvou se nezměnil.

EU27: Saldo vládního sektoru

EU27: Saldo vládního sektoru

Autor: , předseda ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Deficity se snižují

Ilustrační foto

V roce 2016 činil celkový rozpočtový deficit v Evropské unii 1,7 % hrubého domácího produktu. Od roku 2007 to byl nejnižší schodek.

Přírůstek, úbytek, deficit, přebytek

Ve statistickém světě můžeme potkat spoustu různě znějících pojmů, které však v podstatě znamenají totéž.

Evropa šetří

Po dlouhých sedmi letech EU28 dosáhla cíle, který si sama určila – schodky rozpočtu pod limit maastrichtského kritéria.