Stavebnictví v Evropě klesá

VYDÁNÍ: 04/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Stavební produkce v EU27 za rok 2012 nedosáhla úrovně předchozího roku a meziročně se snížila. Více klesá inženýrské stavitelství.

Výkony stavebnictví v Evropě se dále zhoršují. Index stavební produkce v EU27 zaznamenal v roce 2012 meziroční pokles o 5,2 %. S výjimkou velmi mírného či spíše nulového růstu v roce 2011 (+0,2 %) se jedná o již čtvrtý meziroční pokles od roku 2007. Větší pokles zaznamenalo inženýrské stavitelství, když ve srovnání s rokem 2011 kleslo o 8,2 %. Inženýrské stavitelství má na celkové produkci přibližně pětinovou váhu. Také pozemní stavitelství vykázalo v roce 2012 meziroční pokles, a to o 4,5 %.
Česká republika se s meziročním poklesem indexu stavební produkce o 7,6 % nachází mírně pod průměrem EU27. Váha České republiky na celkovém indexu je 1,4 %. Největší pokles stavební produkce byl zaznamenán v Řecku (–26,1 %) a další dvouciferné poklesy vykázalo Potrugalsko (–17,0 %), Slovinsko (–16,9 %), Itálie (–14,1 %), Slovensko (–12,2 %) a Chorvatsko (–11,8 %). Naopak nejvíce se dařilo stavebnictví v pobaltských republikách Estonsku (+18,4 %) a Lotyšsku (+14,1 %), kde byl dvouciferný růst zaznamenán již druhým rokem. Slušného výsledku dosáhlo stavebnictví také v Makedonii (+10,0 %), Černé Hoře (+7,7 %), Norsku (+7,0 %) a Švédsku (+5,0 %).
V oblasti pozemního stavitelství je výkon České republiky (–6,5 %) také mírně pod průměrem EU27. Nejhorší výsledek opět vykazuje Řecko (–32,2 %) následované Slovinskem (–17,3 %) a Portugalskem (–15,6 %). Nejlépe se pozemním stavbám daří v Makedonii (+21,6 %) a také Estonsku (+20,1 %) a Lotyšsku (+12,5 %).
Inženýrské stavitelství je ve většině států v horší kondici než stavitelství pozemní. Meziroční změna indexu inženýrského stavitelství v České republice (–10,0 %) je opět pod průměrem EU27. Stavební produkce v inženýrském stavitelství klesla nejvíce na Slovensku (–24,9 %) a také v Řecku (–24,2 %) a Švédsku (–19,5 %). Největší růst inženýrských staveb byl zaznamenán v Norsku (+16,9 %), Černé Hoře (+16,6 %) a opět Estonsku (+16,1 %) a Lotyšsku (+15,3 %).

Podíly jednotlivých zemí na celkové stavební produkci EU27, 2010 (v %)

Podíly jednotlivých zemí na celkové stavební produkci EU27, 2010 (v %)

Index stavební produkce v roce 2012

Index stavební produkce  v roce 2012

Autor: , oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výkon stavebnictví překvapil

Ilustrační foto

Vývoj stavebnictví v Česku dosáhl od roku 2000 vrcholu své konjunktury v letech 2007 a 2008 a od té doby až do roku 2013 stále klesal. Teprve rok 2014 přinesl určitý návrat k růstu. Stavební produkce roste i v roce 2015.

Vzestupy a pády českého stavebnictví

Ilustrační foto

Stavební produkce je považována za jeden z důležitých indikátorů vývoje ekonomiky. Na historickém exkurzu jsou patrné největší změny, ke kterým došlo od roku 1948 až do současnosti.

Zájem o dřevěné konstrukce domů stoupá

ilustrativní fotka

Rodinné domy jsou stavěny převážně s použitím zděné nosné konstrukce. V roce 2014 byla dokončena desetina rodinných domů s dřevěnou nosnou konstrukcí. U bytových domů má nadpoloviční většinu také zděná nosná konstrukce, podíl montovaných staveb klesá.

Stavebnictví v roce 2014

Ilustrační foto

Výkon českého stavebnictví se podle statistických údajů po pěti letech zlepšil. Naději do příštích let dává i vývoj v oblasti stavebních zakázek.

Evropské země z pohledu různých statistik

ilustrační foto

Nezaměstnanost, vývoj spotřebitelských cen a žadatelé o azyl jsou témata, která patří na evropském kontinentu mezi nejžhavější. Podívejme se na ně podrobněji optikou aktuálních statistických údajů.