Věda a výzkum ve statistikách a analýzách

VYDÁNÍ: 05/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Český statistický úřad společně s Technologickým centrem AV ČR uspořádal
v dubnu již čtvrtý ročník odborného semináře na téma Výzkum, vývoj a inovace
ve statistikách a analýzách.

Účastníci, především z řad státní správy a akademické sféry, se sešli v konferenčním centru Technologického centra AV ČR v pražských Dejvicích. O seminář byl, již tradičně, velký zájem.
Za Technologické centrum AV ČR seminář uvedl Michal Pazour, vedoucí oddělení strategických studií: „Rozvíjení spolupráce mezi Českým statistickým úřadem, výzkumně-analytickými pracovišti jako je Technologické centrum AV ČR a veřejnou správou, která svými rozhodnutími ovlivňuje podmínky pro výzkum, vývoj a inovace v Česku, je pro budoucí rozvoj nezbytností.“
Za Český statistický úřad pak vystoupil Josef Vlášek, vrchní ředitel sekce produkčních statistik, a zdůraznil „Výzkum a inovace hrají nezastupitelnou roli v nalezení cest ze současné situace vratké ekonomiky. Je nutné statistikám správně porozumět a pochopit je. Právě tato setkávání s odbornou veřejností jsou pro Český statistický úřad, jako producenta dat o výzkumu a vývoji, velmi důležitá,“ dodal.

Vystoupení expertů

Odborný program semináře zahájili svými prezentacemi Martin Mana, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ, a Michal Pazour. Hovořili o dostupných datech a aktualitách z oblasti analýz vědy, technologií a inovací.
V bloku věnovanému lidským zdrojům ve vědě a technologiích představila Eva Skarlandtová, odborná pracovnice oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ, statistiky za oblast vysokoškolského vzdělání. Ve své druhé prezentaci se pak věnovala výzkumným pracovníkům.
V závěrečné části semináře, který byl na téma Excelence a specializace, vystoupili zástupci Technologického centra AV ČR: Kristýna Meislová, David Marek a Ondřej Pecha.
Ve svých prezentacích se odborníci zaměřili na analýzu regionální specializace s využitím individuálních dat a bibliometrickou charakteristiku úspěšných žadatelů o prestižní granty Evropské výzkumné rady.

Autor: , vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Investice do výzkumu a vývoje jsou vyšší v Česku

ilustrativní fotka

Výzkum a vývoj jsou předpokladem stabilního a dlouhodobě udržitelného růstu v dnešní globální společnosti. Jde zároveň o jednu z mála oblastí, kde se Česko a Slovensko po rozpadu společného státu vydaly výrazně rozdílnou cestou.

Jak si české podniky chrání své inovace na zahraničních trzích

Ilustrační foto

V posledních deseti letech výrazně vzrostl počet patentových přihlášek a udělených patentů českým subjektům. I nadále však pro právní ochranu svých technických řešení a vynálezů častěji využívají institut užitného vzoru spíše než patent a v zahraničí svá řešení a vynálezy chrání jen málo.

Jaká je podpora vědy a výzkumu?

ilustrativní fotka

Podobně jako v případě podpory školství je i podpora výzkumu a vývoje (VaV) důležitou součástí úspěšné a prosperující ekonomiky. Jaká je však realita řeči statistických čísel? Jsou zde nějaké dlouhodobé trendy a naopak říkají nám údaje z roku 2015 něco nového? A jak si vedeme v mezinárodním srovnání?

V high-tech odvětvích zaostáváme

ilustrativní obrázek

Otevřené konkurenční prostředí podněcuje rostoucí počet podniků k investicím do dalšího rozvoje. Relativní výdaje na soukromý výzkum a vývoj jsou v České republice nejvyšší v zemích bývalého východního bloku. Stále jsou nižší než v ekonomikách západního typu.

Výzkumná centra čeká boj o přežití

ilustrativní fotka

Díky intenzivnímu čerpání peněz z evropských fondů vznikla v České republice nová výzkumná centra. Mnoho z nich má ambice a potenciál stát se významnými hráči na mezinárodní scéně vědeckovýzkumných aktivit. Otázkou však je, kdo je bude dál financovat.

Metropolí vědy se stává Brno

ilustrativní fotka

O Brnu se čím dál častěji hovoří jako o metropoli vědy. Čilý ruch probíhá v tomto městě jak ve sféře veřejného, tak i soukromého výzkumu a vývoje. Boom posledních let potvrzují i čísla Českého statistického úřadu, která vycházejí z ročního statistického šetření o výzkumu a vývoji.

Na výzkum a vývoj dáváme už více než Evropa

ilusrativní obrázek

V letech 2011 a 2012 rostly výdaje na výzkum a vývoj především díky strukturálním fondům. Z evropských peněz se totiž začala budovat nová mnohamiliardová výzkumná centra. V posledních dvou letech k nim přibyly zdroje soukromé, a to především firem pod zahraniční kontrolou.

Do duševního vlastnictví investujeme méně než Unie

ilustrativní fotka

Po dvou letech recese, 2012–2013, se investice v České republice zvýšily. V porovnání s Evropskou unií byl jejich přírůstek téměř dvojnásobný, proti eurozóně dokonce více než čtyřnásobný. Narostly především investice do budov a staveb i do technologií.