Druhý nejrychlejší růst v EU

Podle meziročního růstu hrubé přidané hodnoty ve 4. čtvrtletí 2014 Českou republiku překonalo z unijních zemí jen Maďarsko.

V roce 2013 se česká ekonomika vymanila z dlouhotrvající recese a začala pozvolna růst. V meziročním srovnání (po očištění o cenové, sezónní a kalendářní vlivy) se hrubý domácí produkt (HDP) poprvé zvýšil v posledním čtvrtletí. V průběhu roku 2014 jeho přírůstky ale slábly. Neznamenalo to však, že česká ekonomika začala zpomalovat. Dynamiku HDP výrazně zredukoval nerovnoměrný výběr spotřebních daní, který souvisel s předzásobením tabákovými výrobky na konci roku 2013.
Podle hrubé přidané hodnoty (HPH), která není ovlivňována výkyvy ve výběru daní, docházelo k opaku. Ekonomika České republiky během roku 2014 zrychlovala. V posledním čtvrtletí, zejména díky velmi dobré kondici zpracovatelského průmyslu a solidnímu výsledku za služby jako celek, její výkon posílil meziročně až o 3,0 %.
Podle dostupných údajů byl růst české ekonomiky v průběhu celého roku 2014 vysoce nadprůměrný. Její postavení v pomyslném žebříčku nejrychleji rostoucích zemí Evropské unie  se navíc postupně zlepšovalo.
Zatímco v 1. čtvrtletí patřilo České republice z hlediska meziroční změny HPH 10. nejlepší místo a ve 2. a 3. čtvrtletí už 6. respektive 5. pozice, v posledním kvartále se umístila dokonce na 2. místě. Předstihlo ji pouze Maďarsko (+3,4 %).

Meziroční změna hrubé přidané hodnoty ve 4. čtvrtletí 2014

Meziroční změna hrubé přidané hodnoty ve 4. čtvrtletí 2014