Přehled událostí z ČSÚ

50. zasedání České statistické rady, Úprava diseminace dat z RES. ČSÚ v médiích v roce 2014. Web ČSÚ má nové funkce. Český statistický úřad podepsal grant na konjunkturální průzkumy. Setkání EUREX „Statistika“. Statistika studentům. Předána data o zdraví. Úspěšná putovní výstava.

50. zasedání České statistické rady

V pátek 3. dubna se uskutečnilo jubilejní 50. zasedání České statistické rady (ČSR).
Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová přítomné členy na úvod seznámila se stavem prioritního úkolu Zahájení přípravy SLDB kolem roku 2021. Vedoucí oddělení koordinace statistických zjišťování Martin Štoček informoval o dalším úkolu Zefektivnění státní statistické služby, ředitelka odboru mezinárodní spolupráce Hana Šlégrová o realizaci peer review zaměřeného na implementaci Kodexu evropské statistiky. Michaela Kleňhová, vrchní ředitelka sekce demografie a sociálních statistik, představila Analýzu možností převodu Informačního systému o průměrném výdělku MPSV do systému statistik ČSÚ a společně s ředitelem odboru šetření v domácnostech Martinem Zeleným podala informaci o průběhu diskuzí k výsledkům auditu statistiky rodinných účtů. O auditu předběžných odhadů HDP informoval místopředseda ČSR Richard Hindls a ředitel odboru národních účtů Vladimír Kermiet. Místopředseda ČSÚ Marek Rojíček představil funkcionality nových nástrojů RSIS a v závěru jednání byli členové ČSR seznámeni s informací o rozpočtu 2014, 2015 a střednědobém výhledu státního rozpočtu na roky 2016–2018 kapitoly 345 – Český statistický úřad. Příští zasedání Rady se uskuteční letos 26. června.

Úprava diseminace dat z RES

ČSÚ nebude na svých webových stránkách v registru ekonomických subjektů (RES) zveřejňovat údaje o podnikatelích po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění. Na základě novely živnostenského zákona budou tato data, stejně jako v případě živnostenského rejstříku, nadále dostupná v neveřejné části RES. V souvislosti s touto změnou mění ČSÚ i znění smluv na poskytování dat z RES externím uživatelům. V souladu se zákonem o státní statistické službě budou úplná data z RES pro uživatele nadále k dispozici na DVD.

ČSÚ v médiích v roce 2014

Odbor vnější komunikace ČSÚ analyzoval všechny tradiční typy médií (tisk, rozhlas, televize, internet). Spočítal, že v loňském roce byl Český statistický úřad citován nejčastěji jako zdroj dat, celkem 9 430krát, tj. 26krát denně.
V tisku byl Úřad zmiňován průměrně 10krát denně (3 601 záznamů za rok). Z toho v celostátních denících 4krát denně (z toho každý třetí den i na titulní straně). V regionálním tisku byl uveden 3krát denně (na titulním listu se citace ČSÚ objevovala 7krát v deseti dnech). V ostatních tiskovinách bylo možné najít Úřad zhruba 2krát denně.
Televize zmínila ČSÚ 384krát. Nejvíce ho uváděla ČT1. O Úřadu mluvili její redaktoři minimálně jednou denně. V hlavní zpravodajské relaci byl Úřad uváděn 1krát za tři dny.
Rádia citovala vloni ČSÚ 408krát, z toho z 82 % odkazů na Úřad jako zdroj informací využil Český rozhlas (včetně krajských vysílání). Rádia zmiňovala ČSÚ alespoň jednou denně.
Nejvíce je Český statistický úřad uváděn na internetu. Za celý rok celkem 5 036krát, tzn. že denně se objevilo asi 14 zpráv, ve kterých byl Úřad zmíněn.

Web ČSÚ má nové funkce

Webové stránky Českého statistického úřadu nabízejí od 24. března svým uživatelům nové a širší možnosti využití. Patří mezi ně např. intuitivnější vyhledávání nebo jednodušší přecházení mezi jazykovými verzemi.
Celkový vzhled stránek i doména www.czso.cz zůstávají stejné. Přibylo několik nových funkcí, které web ČSÚ zpřehledňují a nabízejí větší možnosti jeho využití. Mezi nejvýznamnější patří například:
• vyhledávání výstupů ČSÚ podle časových, tematických, geografických a dalších kritérií v Katalogu produktů;
• přecházení mezi českou a anglickou verzí webu na úrovni jednotlivých stránek;
• možnost pracovat s webovými stránkami úřadu v mobilních zařízeních.
Vedení ČSÚ věří, že díky provedeným změnám budou stránky ČSÚ přehlednější a že na nich návštěvníci jednodušeji a rychleji najdou požadované informace. Data jsou i nadále dostupná podle individuálních požadavků uživatelů, a to ve stejné kvalitě a zabezpečení zveřejňovaných informací.
Na webových stránkách ČSÚ se také změnila struktura dílčích URL adres a je třeba aktualizovat adresy dříve uložených odkazů. Archivy jsou nově umístěny pouze u konkrétního produktu, a to od roku 2010. O starší produkty je možné požádat v informačních službách ČSÚ na e-mailu infoservis@czso.cz.
Webové stránky ČSÚ byly upraveny v souvislosti s projektem redesign Statistického informačního systému, který navazuje na zavádění eGovernmentu v České republice.

Český statistický úřad podepsal grant na konjunkturální průzkumy

Český statistický úřad podepsal roční grantovou smlouvu s Evropskou komisí. Týkala se spolufinancování konjunkturálních průzkumů v období květen 2015 – duben 2016 a jejich provádění podle schváleného šestiletého Framework partnership agreement mezi ČSÚ s ECFIN platného do 30. 4. 2021. Smlouva navazuje na čtrnáctileté období dosavadní spolupráce.

Setkání EUREX „Statistika“

Koncem března se uskutečnilo další z pravidelných setkání pracovní skupiny EUREX „Statistika“. Na půdě Statistického zemského úřadu Svobodného státu Sasko ve městě Kamenz si zástupci statistických úřadů předali statistické ročenky, zhodnotili ohlasy na společný projekt Lexikon základních pojmů a projednali plán činnosti na rok 2015. Vedle stálých materiálů se letos budou experti zabývat i srovnáním postavení žen a mužů. Navážou tak na již vydaný dokument Ženy a muži v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, který zaktualizují a rozšíří o další zajímavé ukazatele.

Statistika studentům

Studenti prvních ročníků Střední školy sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborné školy v Dubí se na KS ČSÚ v Ústí nad Labem seznámili s významem a posláním Úřadu a konkrétními činnostmi všech oddělení zdejší Správy. Její zaměstnanci také zabezpečili oponentské posudky patnácti bakalářským pracím studentů katedry regionálního rozvoje a veřejné správy z FSE UJEP v Ústí nad Labem.

Předána data o zdraví

Na konci března předal ČSÚ data z Evropského výběrového šetření o zdraví EHIS Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Šetření bylo začleněno do 6. vlny Integrovaného šetření v domácnostech a Úřad při něm vyzkoušel nový typ monitorovacích zpráv, elektronické stěhování respondentů či formy odměňování tazatele. Návratnost vyplněných dotazníků byla kolem 70 %. Data z navazujícího Evropského průzkum zdravotního stavu (EHES) budou předána ke konci června.

Úspěšná putovní výstava

Do konce dubna je ve veřejně přístupných prostorách v 16. nadzemním podlaží 21. budovy v areálu Svitu ve Zlíně přístupná výstava Příběh statistiky. Připravila ji Krajská správa ČSÚ ve Zlíně ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje. Tytéž plakáty byly k vidění v březnu letošního roku v prostorách Krajského úřadu v Plzni.
Cílem těchto putovních výstav je popularizovat statistiku a práci Českého statistického úřadu.