Stavebnictví v roce 2014

Výkon českého stavebnictví se podle statistických údajů po pěti letech zlepšil. Naději do příštích let dává i vývoj v oblasti stavebních zakázek.

Stavební produkce v roce 2014 meziročně vzrostla o 4,3 %. Lepší výsledky vykázala produkce inženýrského stavitelství, když zaznamenala meziroční růst o 6,4 %. Produkce pozemního stavitelství vzrostla o 3,4 %. Příspěvky jednotlivých kategorií na celkový index stavební produkce jsou vidět v tabulce.

Hodnoty nových zakázek šly nahoru

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely v roce 2014 v tuzemsku 46,2 tis. stavebních zakázek a tento počet meziročně vzrostl o 10,9 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 24,0 % a činila 185,9 mld. Kč.
Na pozemním stavitelství uzavřely podniky nové zakázky v hodnotě 69,1 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje růst o 2,8 %. Hodnota nových zakázek na inženýrském stavitelství činila 116,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla o 41,3 %.
Ke konci roku 2014 měly sledované stavební podniky celkem smluvně uzavřeno 13,3 tis. zakázek, což znamenalo meziroční růst o 30,0 %. Zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 163,4 mld. Kč. Objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stavem na konci minulého roku zvýšil o 15,9 %. Hodnota nasmlouvaných stavebních zakázek sice meziročně vzrostla, ale ve srovnání s rokem 2008 je nižší o 24 %.

Index stavební produkce (v %, průměr roku 2010 =100)

Index stavební produkce (v %, průměr roku 2010 =100)

Větší stavební podniky mají více veřejných zakázek

Výše uvedený meziroční růst nastal v důsledku vývoje v kategorii veřejných zakázek.
Z celkového stavu tuzemských zakázek uzavřených ke konci roku 2014 připadalo na veřejné zakázky 82,0 mld. Kč a jejich objem se meziročně zvýšil o 23,0 %. Hodnota soukromých zakázek ve srovnání s rokem 2013 klesla o 3,1 % na 49,0 mld. Kč. Relace mezi soukromými a veřejnými zakázkami je ovlivněna tím, že ve statistickém zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek. Již třetím rokem poměrně značně roste objem zakázek, které mají podniky uzavřeny v zahraničí. Na konci roku 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v zahraničí uzavřeny zakázky za 32,4 mld. Kč, což je ve srovnání s rokem 2013 o 36,5 % více.

Index stavební produkce v roce 2014 (v %)

Index stavební produkce v roce 2014 (v %)

Počet stavebních povolení klesl

Stavební úřady v roce 2014 vydaly 79 357 stavebních povolení a jejich počet meziročně klesl o 6,5 %.
Počty povolení výrazně klesly v téměř všech směrech výstavby, zejména v kategorii nových nebytových budov.
Orientační hodnota staveb povolených v roce 2014 se meziročně snížila o 3,1 % a činila 249,8 mld. Kč. Pokles investičních nákladů povolených staveb se odehrával pouze na nové výstavbě, plánované výdaje na změny dokončených staveb vzrostly.

Zahájené byty: obrat k lepšímu

Loňský rok v bytové výstavbě naznačil, že by mohlo v příštích letech dojít k oživení. Po šesti letech poklesů byl rok 2014 prvním rokem, kdy došlo k nárůstu počtu zahájených bytů.
Byla zahájena výstavba 24 351 bytů, což v porovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 10,1 %. Největší růst v meziročním srovnání byl zaznamenán u bytů v bytových domech (37,1 %) a u bytů v nebytových budovách (42,4 %). Naopak k poklesu došlo u bytů v rodinných domech (–0,4 %), a to i přes to, že stále tvoří více než polovinu všech zahajovaných bytů.
V roce 2014 byla dokončena výstavba 23 881 bytů, což je v meziročním srovnání o 5,4 % méně a ve srovnání s nejúspěšnějším rokem 2007 dokonce o 42,7 % méně.
K poklesu nejvíce přispěl nižší počet dokončených bytů v rodinných domech, v porovnání s rokem 2013 to bylo o 9,6 % méně. Pokles nastal také  u obou typů nástaveb a přístaveb a vestaveb. V ostatních kategoriích došlo k nárůstu, u bytů v bytových domech o 2,4 %.

Bytová výstavba v roce 2014

Bytová výstavba v roce 2014