Stavebnictví v roce 2014

VYDÁNÍ: 04/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Výkon českého stavebnictví se podle statistických údajů po pěti letech zlepšil. Naději do příštích let dává i vývoj v oblasti stavebních zakázek.

Stavební produkce v roce 2014 meziročně vzrostla o 4,3 %. Lepší výsledky vykázala produkce inženýrského stavitelství, když zaznamenala meziroční růst o 6,4 %. Produkce pozemního stavitelství vzrostla o 3,4 %. Příspěvky jednotlivých kategorií na celkový index stavební produkce jsou vidět v tabulce.

Hodnoty nových zakázek šly nahoru

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely v roce 2014 v tuzemsku 46,2 tis. stavebních zakázek a tento počet meziročně vzrostl o 10,9 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 24,0 % a činila 185,9 mld. Kč.
Na pozemním stavitelství uzavřely podniky nové zakázky v hodnotě 69,1 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje růst o 2,8 %. Hodnota nových zakázek na inženýrském stavitelství činila 116,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla o 41,3 %.
Ke konci roku 2014 měly sledované stavební podniky celkem smluvně uzavřeno 13,3 tis. zakázek, což znamenalo meziroční růst o 30,0 %. Zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 163,4 mld. Kč. Objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stavem na konci minulého roku zvýšil o 15,9 %. Hodnota nasmlouvaných stavebních zakázek sice meziročně vzrostla, ale ve srovnání s rokem 2008 je nižší o 24 %.

Index stavební produkce (v %, průměr roku 2010 =100)

Index stavební produkce (v %, průměr roku 2010 =100)

Větší stavební podniky mají více veřejných zakázek

Výše uvedený meziroční růst nastal v důsledku vývoje v kategorii veřejných zakázek.
Z celkového stavu tuzemských zakázek uzavřených ke konci roku 2014 připadalo na veřejné zakázky 82,0 mld. Kč a jejich objem se meziročně zvýšil o 23,0 %. Hodnota soukromých zakázek ve srovnání s rokem 2013 klesla o 3,1 % na 49,0 mld. Kč. Relace mezi soukromými a veřejnými zakázkami je ovlivněna tím, že ve statistickém zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek. Již třetím rokem poměrně značně roste objem zakázek, které mají podniky uzavřeny v zahraničí. Na konci roku 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v zahraničí uzavřeny zakázky za 32,4 mld. Kč, což je ve srovnání s rokem 2013 o 36,5 % více.

Index stavební produkce v roce 2014 (v %)

Index stavební produkce v roce 2014 (v %)

Počet stavebních povolení klesl

Stavební úřady v roce 2014 vydaly 79 357 stavebních povolení a jejich počet meziročně klesl o 6,5 %.
Počty povolení výrazně klesly v téměř všech směrech výstavby, zejména v kategorii nových nebytových budov.
Orientační hodnota staveb povolených v roce 2014 se meziročně snížila o 3,1 % a činila 249,8 mld. Kč. Pokles investičních nákladů povolených staveb se odehrával pouze na nové výstavbě, plánované výdaje na změny dokončených staveb vzrostly.

Zahájené byty: obrat k lepšímu

Loňský rok v bytové výstavbě naznačil, že by mohlo v příštích letech dojít k oživení. Po šesti letech poklesů byl rok 2014 prvním rokem, kdy došlo k nárůstu počtu zahájených bytů.
Byla zahájena výstavba 24 351 bytů, což v porovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 10,1 %. Největší růst v meziročním srovnání byl zaznamenán u bytů v bytových domech (37,1 %) a u bytů v nebytových budovách (42,4 %). Naopak k poklesu došlo u bytů v rodinných domech (–0,4 %), a to i přes to, že stále tvoří více než polovinu všech zahajovaných bytů.
V roce 2014 byla dokončena výstavba 23 881 bytů, což je v meziročním srovnání o 5,4 % méně a ve srovnání s nejúspěšnějším rokem 2007 dokonce o 42,7 % méně.
K poklesu nejvíce přispěl nižší počet dokončených bytů v rodinných domech, v porovnání s rokem 2013 to bylo o 9,6 % méně. Pokles nastal také  u obou typů nástaveb a přístaveb a vestaveb. V ostatních kategoriích došlo k nárůstu, u bytů v bytových domech o 2,4 %.

Bytová výstavba v roce 2014

Bytová výstavba v roce 2014

Autor: , oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výkon stavebnictví překvapil

Ilustrační foto

Vývoj stavebnictví v Česku dosáhl od roku 2000 vrcholu své konjunktury v letech 2007 a 2008 a od té doby až do roku 2013 stále klesal. Teprve rok 2014 přinesl určitý návrat k růstu. Stavební produkce roste i v roce 2015.

Vzestupy a pády českého stavebnictví

Ilustrační foto

Stavební produkce je považována za jeden z důležitých indikátorů vývoje ekonomiky. Na historickém exkurzu jsou patrné největší změny, ke kterým došlo od roku 1948 až do současnosti.

Stavebnictví se opět daří

Ing. Radek Matějka

Stavebnictví letos navázalo na růst z loňska. Po více než šesti letech se mu opět začíná dařit. Zdaleka zatím nedosahuje výkonnosti z roku 2008, nicméně dosavadní výsledky naznačují, že to nejhorší má už za sebou. Daří se zejména inženýrským stavbám, mírně roste i pozemní stavitelství.

Zájem o dřevěné konstrukce domů stoupá

ilustrativní fotka

Rodinné domy jsou stavěny převážně s použitím zděné nosné konstrukce. V roce 2014 byla dokončena desetina rodinných domů s dřevěnou nosnou konstrukcí. U bytových domů má nadpoloviční většinu také zděná nosná konstrukce, podíl montovaných staveb klesá.

Stavebnictví v číslech

Ilustrační foto

Stavebnictví v číslech

Výstavba bytů klesá už pět let

Ilustrační foto

Pozemní stavitelství bylo na vrcholu v roce 2007, inženýrské stavby se díky evropským dotacím držely ještě o dva roky déle. Hodnota nasmlouvaných stavebních zakázek se koncem loňského roku vrátila na úroveň roku 2002.

Stavebnictví své dno stále ještě hledá

Ing. Radek Matějka

Ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky Radek Matějka pracuje v ČSÚ již šestnáct let. Mimo odpovědí na současný stav českého stavebnictví se seznámíte s aktuálními změnami v procesu získávání dat.

Nebytovou výstavbu recese postihuje s odstupem

ilustrativní fotka

Ve výstavbě nebytových budov dlouhodobě vedou hotely a budovy určené pro obchod. Nejméně a nejlevněji se staví pro dopravu a telekomunikace. Dopravní budovy drží „rekord“ délkou výstavby – až 12 let.

Stavebnictví v Evropě klesá

Ilustrační foto

Stavební produkce v EU27 za rok 2012 nedosáhla úrovně předchozího roku a meziročně se snížila. Více klesá inženýrské stavitelství.

Stavebnictví na vzestupu?

Ilustrační foto

Stavebnictví v České republice dosáhlo vrcholu své konjunktury v roce 2008 a od té doby klesá. Rok 2014 zatím přinesl určité zlepšení, když index stavební produkce za leden až srpen meziročně vzrostl o 2,9 %.

Stavebnictví v roce 2013

Ilustrační foto

Výkon českého stavebnictví se podle statistických údajů nadále zhoršuje. Stavební produkce v roce 2013 meziročně klesla o 6,7 %. Ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 se snížila dokonce o 23,8 %.

Stavebnictví v Evropě klesá

Ilustrační foto

Stavební produkce v EU28 za 1. pololetí 2013 nedosáhla úrovně ve stejném období předchozího roku a meziročně klesla. Více klesá inženýrské stavitelství.

Stavebnictví v uplynulých dvou letech: žádné změny

Ilustrační foto

Stavebnictví dosáhlo svého vrcholu v roce 2008 a od té doby klesá. Index stavební produkce zaznamenal v roce 2012 meziroční pokles o 7,6 %. Ani v 1. až 3. čtvrtletí roku 2013 ke zlepšení nedošlo. Výkon českého stavebnictví je proto stále pod úrovní předchozích let.