Časopis Statistika&My vyhrál Zlatý středník

Porota 13. ročníku soutěže firemních publikací a interní komunikace udělila 22. dubna časopisu Českého statistického úřadu Statistika&My první místo v kategorii Nejlepší časopis a noviny státní správy.

Členové poroty se shodli na tom, že médium prošlo velkým vývojem. „Ve své současné podobě na porotu silně zapůsobilo. Autoři jsou schopni se účinně pochlubit daty, kterých mají skutečně dost, pojmout je zajímavým stylem a zpracovat do čtenářsky atraktivního článku. Chvályhodná je i provedená vizualizace, nadpisy a perexy. Porota ocenila také kalendář s informacemi, co kdy vyjde či soutěž pro studenty. Silná stránka média tkví ve schopnosti popularizace – na tomto poli by se však mělo stále dále zapracovat,“ usoudila porota, která z 10 možných bodů udělila titulu 9, 17 bodu.
Vítězství ve Zlatém středníku není jediným úspěchem, kterého letos Statistika&My dosáhla. Získala druhé místo ve 2. ročníku soutěže Fénix content marketing v kategorii Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru, který vloni vyhrála.
Kvality časopisu, který již pátým rokem Český statistický úřad vydává, si již povšimla také média. Často z něj přebírají citace, náměty, infografiku, někdy i kompletní články. Titul se stal pro novináře kvalitním informačním zdrojem. Přitom autory článků jsou sami statistici. Časopis se postupně zařadil mezi oblíbené tituly v knihovnách, které jej pravidelně odebírají, nechávají si ho posílat vysokoškolští profesoři, kteří ho používají jako učební pomůcky. Studenti středních a vysokých škol v něm často nacházejí údaje do svých seminárních, bakalářských a magisterských prací. Stal se pramenem inspirace pro širokou veřejnost, za což patří dík všem, kteří se na jeho přípravě podílejí.

Bilance uplynulých umístění Statistiky&My

2015
• 1. místo v soutěži Zlatý středník 2014 v kategorii Nejlepší časopis a noviny státní správy.
• 2. místo v soutěži Fénix content marketing v kategorii Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru.

2014
• 1. místo v soutěži Fénix content marketing v kategorii Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru.
• ocenění Top Rated v soutěži Zlatý středník 2013 v kategorii nejlepších B2C firemních časopisů a novin.

2013
• 3. místo v soutěži Zlatý středník 2012 v kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry.

2012
• ocenění Rated v soutěži Zlatý středník 2011 v kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry.

ilustrativní fotka

Statistika&My začala vycházet v lednu 2010, kdy nahradila titul věstníkového charakteru Zpravodaj ČSÚ. Časopis, který je kompletně připravován zaměstnanci Úřadu, prošel v roce 2013 zásadní obsahovou a grafickou změnou layoutu. V roce 2014 vznikla jeho nová elektronická verze na samostatné doméně www.statistikaamy.cz.
Obsah v moderním designu je zde propojen podle témat článků a s dalším obsahem, který zveřejňuje ČSÚ na internetu. V roce 2014 vznikla i samostatná verze pro tablety a mobilní zařízení pro platformy IOS a Android. ČSÚ také rozšířil podporu časopisu intenzivnějším využitím nástrojů marketingového mixu a využívá časopis jako nosič inzerce služeb a produktů ČSÚ.