Edvard Outrata převzal Cenu předsedkyně ČSÚ

Již třetím rokem uděluje předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová cenu významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj statistiky. Nyní ocenila Edvarda Outratu, emeritního předsedu ČSÚ.

Edvard Outrata obdržel Cenu předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové za výjimečný přínos v oblasti národní i mezinárodní statistiky a statistické vědy. Zařadil se tak po bok Lubomíra Cyhelského a Jana Segera, kteří toto významné ocenění převzali v minulých letech. Slavnostní akce se tradičně odehrála 30. dubna.
Úvodní laudatio pronesla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, která vzpomněla nejen na bohatou profesní ka­riéru bývalého předsedy Edvarda Outraty, ale vyjádřila i své osobní uznání: „Každá doba vyžaduje osobnosti, které nepodléhají tlaku veřejného mínění. Osobnosti, které mají odvahu, rozhodnost a vizi prosazovat ve své době nové, někdy i minoritní názory bez ohledu na své bezprostřední zájmy. Proto mě nesmírně těší, že byl oceněn výjimečný člověk a rovněž dobrý odborník v oblasti statistiky.“
Cenu v podobě plastiky sovy a dekret předal laureátovi Edvardu Outratovi spolu s Ivou Ritschelovou i Richard Hindls, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze a místopředseda České statistické rady.

V roce 1993 se stal předsedou ČSÚ

Edvard Outrata vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 1968 odešel do Kanady, kde nejprve pracoval jako programátor a analytik. Posléze by přijat do Kanadského federálního statistického úřadu, kde působil na různých pozicích, včetně postu generálního ředitele informatiky. Když se v roce 1993 vrátil do Česka, stal se předsedou Českého statistického úřadu. „Ovšem když jsem se sem do Česka z Kanady vracel, neviděl jsem svoji bezprostřední budoucnost na Českém statistickém úřadu. Přicházel jsem zpět spíše s tím, že bych mohl pomoci budovat státní správu. Už tehdy jsem si totiž řekl, že tohle bude asi největší problém při transformaci. Věci se však vyvinuly jinak. A zde na ČSÚ jsem opravdu mohl něco udělat. Rád bych vzpomněl na všechny, kdo mi pomáhali. Byl by to dlouhý výčet jmen. Jsem ale vděčný i institucím, pro které jsem pracoval. Měl jsem možnost poznat, jak vypadá zahraniční, resp. evropská statistika a myslím si, že ČSÚ si v tomto srovnání stojí velice dobře. Je obdivuhodné, jak rychle se podařilo vybudovat a udržet nezávislost Českého statistického úřadu,“ zhodnotil Edvard Outrata.
V rámci svého působení v čele ČSÚ v letech 1993 až 1999 aplikoval své znalosti a dlouholeté zkušenosti ze zahraničí. Stal se tak jedním z otců české moderní statistické služby, položil základy pro výchovu mladé nastupující statistické generace. Byl odpovědný za transformaci české statistické služby a její přípravu pro vstup do Evropské unie. Zavedl některé procesy po vzoru vyspělých západních zemí, např. pravidelné zveřejňování statistických údajů v předem určených termínech s cílem omezit možnost jejich politického zneužívání. Nadto se zasadil o zřízení České statistické rady, jejímž je dodnes členem. Pod jeho vedením byl připraven a schválen zákon o státní statistické službě, jehož podstatná část je dosud platná.

ilustrativní obrázek

Vždy si cenil práce svých kolegů

V roce 1999 po odstoupení z funkce předsedy ČSÚ se Edvard Outrata stal senátorem Parlamentu ČR. V současné době je členem Evropského hnutí v České republice, ISI a řady dalších mezinárodních organizací. „Oceněním předsedkyně ČSÚ jsem byl příjemně překvapen. Avšak zdůraznil bych, že vše, co jsem vykonal, jsem vždy dělal v kolektivech. Mám trochu strach, aby se neztratil přínos lidí, kteří pracovali se mnou. Všechno fungovalo právě proto, že se podařilo vybudovat dobrý tým. Zejména bych to vztáhnul k Českému statistickému úřadu. Našel jsem zde velice dobrý kolektiv nadšených lidí. Myšlenky, které jsme zaváděli, celkem všichni přijali. Přispěl jsem k tomu zejména tím, že jsem měl zkušenost z prostředí, do něhož se snažíme dostat, a že jsem dával lidem jistotu. Byla to šťastná doba, protože se hodně dělalo a udělalo. Pokrok té doby byl úchvatný, ohromný. Jsem rád, že jsem toho byl součástí a že jsem mohl přispět. Kromě svých spolupracovníků ale děkuji i svým nástupcům, kteří měli a mají vynikající výsledky. Děkuji paní předsedkyni Ivě Ritschelové, že toto setkání zorganizovala a že se významným způsobem zasazuje o popularizaci statistické služby,“ uvedl v děkovné řeči Edvard Outrata.

Osobně mu blahopřály významné osobnosti

Slavnostního předání Ceny předsedkyně ČSÚ, kterou zhotovila již potřetí  dubská společnost Český porcelán, se v Praze v sídle Českého statistického úřadu zúčastnila řada význačných hostů. Mimo jiné Otto Jelinek, velvyslanec Kanady v České republice, a geochemik a ekolog Bedřich Moldan, kteří vystoupili s oslavnými projevy. Gratulaci oceněnému zaslal také Jan Fischer, emeritní předseda ČSÚ: „Celou svou autoritou, zkušeností a energií se Edvard Outrata zasloužil o nezávislost, politickou nestrannost a vysokou profesionalitu statistické služby. Kladu si za čest, že jsem patřil k jeho nejbližším spolupracovníkům.“ Pozvání Ivy Ritschelové přijala rovněž emeritní zastupující generální ředitelka Eurostatu v Lucemburku a bývalá předsedkyně ČSÚ Marie Bohatá, jež pronesla slavnostní přípitek, či akademik a bývalý rektor VŠE Jan Seger, který se stal držitelem Ceny předsedkyně ČSÚ v roce 2014.
Další udělování Ceny předsedkyně ČSÚ se uskuteční v příštím roce opět 30. dubna, symbolicky u příležitosti 239. výročí narození matematika Carla Friedricha Gausse.

Ing. Edvard Outrata

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1959 (fakulty všeobecně ekonomické, směr národohospodářské plánování) nastoupil na téměř dvouletou povinnou vojenskou službu.
V letech 1961–1968 pracoval ve Výzkumném ústavu matematických strojů jako programátor a analytik. Hlavní náplní jeho práce bylo připravovat základní software pro ekonomické aplikace pro počítače vyvinuté ve VÚMS. Po sovětské invazi v roce 1968 odešel do Kanady, kde během prvního roku pracoval v Digital Methods jako programátor a analytik. V letech 1969–1993 byl zaměstnancem Kanadského federálního statistického úřadu (Statistics Canada, do roku 1972 Dominion Bureau of Statistics), kde postupně vystřídal několik postů.
Nejdříve pracoval jako programátor a analytik, následně jako asistent ředitele, kdy řídil několik desítek zaměstnanců a později zastával funkci ředitele. V roce 1993 odešel z kanadské federální státní služby předčasně do penze a vrátil se do ČR.
V letech 1993–1999 vykonával funkci předsedy Českého statistického úřadu a byl například odpovědný za transformaci české statistické služby a za přípravu jejího vstupu do Evropské unie.
Po odstoupení z funkce předsedy ČSÚ kandidoval úspěšně do Senátu Poslanecké sněmovny ČR a v letech 2004–2006 byl místopředsedou Senátu PČR. Tímto ukončil svou pracovní kariéru a odešel do starobního důchodu.
I nadále však zůstává členem České statistické rady, European Statistics Governance Advisory Board, Evropského hnutí v České republice, International Statistical Institute a členských mezinárodních statistických organizací.

ilustrativní obrázek