Přehled událostí z ČSÚ

Notifikace bez výhrad. Specializované statistické studium pro absolventy vysokých škol. Vernisáž fotografií vítěze soutěže My & Statistika. Nová tisková mluvčí ČSÚ. Technická asistence pro kazašské statistiky. Podnikový výzkum v České republice. Setkání s plzeňským biskupem. Demografická konference: Dlouhověkost –úspěch lidstva.

Notifikace bez výhrad

Český statistický úřad  na konci března zaslal Evropské komisi do Eurostatu notifikace deficitu a dluhu vládních institucí za rok 2014. Na základě konzultací došlo k úpravě deficitu pro rok 2014 o 0,02 procentního bodu směrem dolů vlivem změn v zachycení toků mezi vládním a veřejným sektorem a příspěvků do rozpočtu Evropské unie.
K notifikacím vládního deficitu a dluhu za Českou republiku nebyly ze strany Evropské komise vysloveny výhrady. Notifikaci vládního deficitu a dluhu provádí a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce i pro běžný rok, a to pravidelně ke konci března a září.
Propočet požadovaných souhrnných ukazatelů je založen na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010).

Specializované statistické studium pro absolventy vysokých škol

Letos v září zahajuje Český statistický úřad ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze již 26. běh dvouletého Specializovaného statistického studia.
Dvouleté studium je určeno pro absolventy vysokých škol, kteří nemají specializované statistické vzdělání nebo mají delší časový odstup od jeho absolvování a chtějí si doplnit a rozšířit znalosti. Základním obsahem výuky je problematika číselného zobrazování sociálně ekonomických jevů a procesů, jejich analýza a interpretace s využitím výpočetní techniky.

Přihlášky ke studiu můžete zasílat do 5. června 2015 na adresu:
Český statistický úřad,
odbor personalistiky a mezd,
oddělení vzdělávání a FKSP,
Na padesátém 81,
100 82, Praha 10,
nebo na e-mailovou adresu:
marie.hlavackova@czso.cz.

Vernisáž fotografií vítěze soutěže My & Statistika

Poslední dubnový den se v budově ČSÚ v Praze na Skalce uskutečnila vernisáž výstavy fotografií vítěze loňského ročníku fotosoutěže My & Statistika, Jiřího Růžičky. Při této příležitosti byl vyhlášen nový ročník fotosoutěže pro zaměstnance ČSÚ, tentokrát na téma kraje České republiky. Fotografie Jiřího Růžičky zachycují halové mistrovství Evropy v atletice 2015, které se v Praze konalo letos v březnu.
Zájemci si mohou výstavu prohlédnout ve veřejně přístupných prostorách ČSÚ. Potrvá až do poloviny června.

Nová tisková mluvčí ČSÚ

Začátkem května nastoupila do Českého statistického úřadu na pozici tiskové mluvčí Petra Báčová.
Uplynulé čtyři roky působila jako tisková mluvčí Exekutorské komory České republiky, předtím byla zaměstnaná jako redaktorka v Českém rozhlase.
Titul magistra získala v oboru elektronická kultura a sémiotika na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlově v Praze.

Technická asistence pro kazašské statistiky

I letos navštívili ČSÚ statistici z Kazachstánu. Zajímal je systém statistiky spotřebitelských cen. Čeští statistici demonstrovali sběr cenových údajů včetně technického zajištění, vysvětlili použití klasifikace COICOP a předvedli kvalitativní očišťování cen. Dále se soustředili na český systém statistiky rodinných účtů a způsob zjišťování so­ciální situace českých domácností. Český statistický úřad konzultaci poskytl jako člen konsorcia, které se podílí na projektu pod vedením statistického úřadu Německa (Destatis).

Podnikový výzkum v České republice

Dne 24. dubna se konal 6. ročník společného semináře ČSÚ a Technologického centra AV ČR o výzkumu a vývoji ve statistikách a analýzách. Tématem byl podnikový výzkum v ČR, jeho podpora a spolupráce s veřejným sektorem. Semináře se zúčastnilo zhruba 60 osob z ministerstev, vědeckých ústavů a také z řad odborné veřejnosti. Za ČSÚ přednesli příspěvky Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti, a Marek Štampach z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti.

Setkání s plzeňským biskupem

Na konci dubna se v Plzni sešli Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, ředitel Diecézní plzeňské charity Jiří Lodr a ředitel Krajské správy Českého statistického úřadu v Plzni Miloslav Chlad.
Diskutovali o aktuálních sociálních a ekonomických problémech v naší společnosti a o možnostech využití statistických údajů pro posouzení sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje. Došli k názorové shodě: statistika by měla plnit významnou roli při poznávání a řízení současného života lidí.

Demografická konference: Dlouhověkost –úspěch lidstva

Tématem letošní konference České demografické společnosti je Dlouhověkost – úspěch lidstva. Akce se uskuteční 27. května 2015 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Součástí konference bude také posterová sekce. Ze zaměstnanců ČSÚ má připravenou prezentaci Pavla Tuháčková a Ondřej Nývlt. Více informací o konferenci se dozvíte na webových stránkách ZDE.