Výběr statistických zajímavostí ze světa

Mezinárodní den statistiky: 20. října 2015. Zájem o nizozemský plyn poklesl. Struktura příčin smrti v Austrálii se měn. S doktorátem do ciziny.

Mezinárodní den statistiky: 20. října 2015

Celosvětové společenství statistiků představí již podruhé svoji práci při příležitosti Mezinárodního dne statistiky. Ten vyhlásila Statistická divize OSN na 20. říjen 2015. Jeho hlavním motem bude – Better Data,
Better Lives. První Mezinárodní den statistiky se uskutečnil 20. října 2010 a zapojilo se do něj více než 130 zemí světa. Zhruba stovka zemí slaví také svůj národní statistický den. Cílem Světového dne statistiky je upozornit na služby, které statistický systém poskytuje na národní i mezinárodní úrovni, zvýšit povědomí a důvěru veřejnosti v oficiální statistiku, získat větší podporu pro statistické instituce a usilovat o posílení nezávislosti statistiků. Na organizaci svátku statistiků se podílí i World of Statistics, který sdružuje téměř 2,5 tis. statistických úřadů, akademických pracovišť a výzkumných institucí, které se také věnují statistice. Více na ZDE.

Zájem o nizozemský plyn poklesl

Čistý vývoz zemního plynu z Nizozemska klesl v roce 2014 o čtvrtinu na 28,7 mld. m3. Množství vytěženého plynu se ve stejném období snížilo o pětinu na 66,3 mld. m3. To je s výjimkou roku 1988, kdy se vytěžilo 66,5 mld. m3 plynu, nejméně od roku 1972. Spotřeba zemního plynu v Nizozemsku poklesla meziročně o 13 % a byla nejnižší od roku 1982. Jedním z důvodů poklesu těžby bylo lokální zemětřesení v provincii Groningen, dalším pak relativně mírná zima na přelomu let 2013 a 2014, která snížila zahraniční i domácí poptávku po této surovině. Mírná zima byla také jednou z příčin celkového snížení spotřeby energií v Nizozemsku o 6 %.
Více ZDE.

Struktura příčin smrti v Austrálii se mění

I v roce 2013 zůstaly nejčastější příčinou úmrtí obyvatel Austrálie srdečně-cévní nemoci a různé typy zhoubných novotvarů. Pokud ale opustíme kategorizaci podle základních tříd příčin smrti, dostaneme poněkud odlišnou strukturu. Na prvním místě nalezneme nemoci srdce.
Druhou nejčastější příčinou úmrtí se v roce 2013 stala demence a Alzheimerova choroba, které odsunuly cerebrovaskulární choroby až na třetí místo. Z celkového počtu 148 tis. zemřelých Australanů mělo 11 tis. právě stařeckou demenci či Alzheimerovu chorobu. Výskyt těchto chorobných stavů byl častější u žen než u mužů.
Více ZDE.

S doktorátem do ciziny

Zatímco po ukončení středoškolského vzdělání odchází podle informací rakouského statistického úřadu do zahraničí jenom jeden ze sta maturantů, mezi těmi, kteří mají vysokoškolský titul, je to už téměř každý dvacátý. Z těch, kteří studují ještě déle a univerzitu opouštějí až po obhájení disertační práce, odchází do tří let po získání doktorátu do zahraničí dokonce každý osmý (11,8 %). O něco častěji se pro kariéru v cizině rozhodují muži (13,2 %) než ženy (9,9 %).
Více ZDE.