Hůř na jihu Evropy

V Řecku a Španělsku je bez práce více než čtvrtina práceschopného obyvatelstva.

V listopadu 2012 dosáhla sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v zemích Evropské unie v průměru 10,7 % a zůstala tak meziměsíčně stabilní. V rámci eurozóny  mírně stoupla z 11,7 % na 11,8 % především vlivem zhoršení situace ve Španělsku a Itálii (shodně o 0,3 p. b.).
Míra nezaměstnanosti Itálie je mírně pod průměrem eurozóny (11,1 %), naopak Španělsko patří vedle Řecka k zemím s nejvyšším podílem lidí bez práce (26,2 %). V Německu a Francii zůstala míra nezaměstnanosti mezi říjnem a listopadem stabilní, přičemž Německo ji má proti Francii téměř poloviční (5,4 %, resp. 10,4 %). Podle odhadu Eurostatu bylo v EU27 nezaměstnaných více než 26 mil. lidí a jejich počet mezi říjnem a listopadem vzrostl o 154 tis. Meziročně se počet nezaměstnaných v zemích EU zvýšil o více než 2 mil. osob.
Nejnižší nezaměstnanosti dosahuje z členských zemí EU Rakousko (4,5 %), Lucembursko (5,1 %), Německo (5,4 %) a Nizozemsko (5,6 %). V meziročním srovnání ve dvou třetinách zemí míra nezaměstnanosti vzrostla, ve dvou zůstala stabilní (Dánsko a Maďarsko) a v ostatních klesla. Pokles zaznamenaly všechny pobaltské země, nejvíce Estonsko (z 12,1 % na 9,5 %).
Naopak největší nárůst zaznamenalo Řecko (meziročně o dramatických 7,1 p. b. na 26,0 % – poslední údaje jsou za září 2012), Kypr (o 4,5  p. b.), Španělsko (o 3,6 p. b.) a Portugalsko (2,2 p. b.).

Nezaměstnanost v EU27: listopad 2012 (v %)

Nezaměstnanost v EU27: listopad 2012 (v %)