Indexy spotřebitelských cen v roce 2012

Průměrná míra inflace v roce 2012 dosáhla 3,3 %, což je hodnota o 1,4 procentního bodu vyšší než v roce 2011. Jedná se o nejvyšší míru inflace za poslední čtyři roky.

Výši inflace v roce 2012 ovlivnil hlavně měsíc leden, ve kterém vzrostly spotřebitelské ceny meziměsíčně o 1,8 % a meziročně poskočily na 3,5 % z hodnoty 2,4 % v prosinci 2011. V dalších měsících meziroční růst cen osciloval kolem této lednové hodnoty v závislosti zejména na vývoji cen potravin, bydlení a pohonných hmot. Na konci roku 2012 především vlivem těchto položek došlo k výraznému zpomalení meziročního cenového růstu z hodnoty 3,4 % v říjnu přes 2,7 % v listopadu na 2,4 % v prosinci.
Vývoj cen v lednu 2012 ovlivnilo zejména zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 %, které se projevilo zejména v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, zdraví a částečně bydlení a doprava. Dopad této změny na meziměsíční úhrnný přírůstek indexu spotřebitelských cen v lednu představoval podle orientačního propočtu ČSÚ zvýšení o 1,1 procentního bodu.

Inflace v letech 2001 až 2012 (předchozí rok = 100)

Inflace v letech 2001 až 2012 (předchozí rok = 100)

Vyšší meziroční růst v roce 2012 než v roce 2011 zaznamenaly především ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které vzrostly o 6,9 % (v roce 2011 o 4,6 %) a v oddíle bydlení, voda, energie, paliva s růstem o 5,0 % (v roce 2011 o 2,8 %).
V oddíle doprava ovlivnily cenový vývoj v roce 2012 zejména pohonné hmoty, jejichž ceny prodělaly v průběhu roku bouřlivý vývoj. V září dosáhly průměrné měsíční ceny benzínu Natural 95 (38,23 Kč/l) i motorové nafty (37,20 Kč/l) svého historického maxima. V posledních třech měsících roku 2012 pak měly výrazně klesající tendenci a ceny benzinu Natural 95 i motorové nafty byly v prosinci 2012 proti prosinci 2011 vyšší pouze o 0,5 %, resp. 0,7 %. V průměru vzrostly ceny pohonných hmot v roce 2012 oproti roku 2011 o 6,0 %. Vývoj spotřebitelských cen pohonných hmot korespondoval s vývojem cen průmyslových výrobců a dovozních cen ropných výrobků, jak je vidět z grafu 4.
V roce 2012 vzrostly ceny dopravních služeb o 6,9 %. Na jejich růstu se promítlo zejména zvýšení DPH (od ledna 2012). Naopak klesly ceny automobilů o 3,5 %.

Indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku =100)

Indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku =100)

Bydlení, voda a energie

Po lednovém skoku cen u většiny položek v oddíle bydlení, voda, energie, paliva byly jejich cenové pohyby v dalších měsících nevýrazné.  Z grafu 2 je patrné pouze zpomalování meziročního růstu cen zemního plynu, které však bylo důsledkem jejich zvyšování v průběhu roku 2011. Rozdílný vývoj cen zemního plynu v roce 2012 a v roce 2011 se projevil zejména ve 4. čtvrtletí, kdy průměrné meziměsíční tempo růstu ve 4. čtvrtletí 2012 bylo nulové, zatímco ve 4. čtvrtletí 2011 bylo 3,1 %.  V průměru vzrostly ceny zemního plynu v roce 2012 o 17,0 %, ceny elektřiny byly vyšší o 4,2 %, vodného o 12,0 %, stočného o 10,5 %, tepla a teplé vody o 8,2 %. Čisté nájemné vzrostlo o 5,0 %, z toho regulované o 12,3 % a tržní o 1,8 %.

Indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku=100)

Indexy spotřebitelských cen (stejné období předchozího roku=100)

Potraviny a nealkoholické nápoje

Druhý největší vliv na růst celkové úrovně spotřebitelských cen měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, jejichž  meziroční růst z ledna se s výkyvy držel téměř po celý rok 2012. Ke zpomalení došlo na konci roku, kdy ceny potravin sice meziměsíčně rostly, avšak tento růst byl nižší než na konci roku 2011.  Průměrné meziměsíční tempo růstu cen potravin a nealkoholických nápojů ve 4. čtvrtletí 2012 bylo 0,8 %, zatímco ve stejném období 2011 bylo 1,5 %.
V roce 2012 vzrostly ceny masa o 8,1 %, vajec o 53,6 %, jogurtů o 8,4 %, ovoce o 5,9 %, kakaa o 14,8 %, kávy o 16,0 %. Nižší než v roce 2011 byly zejména ceny brambor o 16,9 %.

Indexy cen  ropných výrobků (stejné období předchozího roku =100)

Indexy cen  ropných výrobků (stejné období předchozího roku =100)

Co inflaci snížilo

Na snižování cenové hladiny působil, podobně jako v posledních letech, vývoj cen v oddílech odívání a obuv, bytové vybavení a zařízení domácnosti, pošty a telekomunikace, rekreace a kultura. Bylo to zapříčiněno mírným setrvalým poklesem cen oděvů, obuvi, přístrojů a spotřebičů pro domácnost (ledničky, mrazničky, pračky a sušičky, myčky nádobí, sporáky, mikrovlnné trouby apod.), mobilních telefonů, zařízení pro příjem, záznam a reprodukci zvuku a obrazu (televizní přijímače, DVD rekordéry, radiomagnetofony, MP3/MP4 přehrávače, fotoaparáty, videokamery, počítače apod.).