Poděkování předsedkyně čsú zaměstnancům úřadu

Poděkování předsedkyně čsú zaměstnancům úřadu
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

v životě bývá všechno jednou poprvé. Psal se rok 1990, kdy Český statistický úřad a jeho pracovníci zajišťovali poprvé zpracování výsledků voleb do České národní
rady, Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění.

Od té doby uplynulo již téměř 23 let a úřad úspěšně zvládl zpracování desítek voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, ale i zastupitelstev krajů a obcí.
Rok 2013 se stal prvním rokem, kdy proběhla přímá volba prezi­denta republiky. A stejně jako v předchozích případech i tyto volby zvládli pracovníci úřadu díky své odbornosti a pracovnímu nasazení velmi dobře a bez jakýchkoliv problémů.

Děkuji proto všem, kteří se zasloužili o posílení dobrého jména našeho úřadu jako odborné a zcela nezávislé instituce ve dvou kolech přímé volby prezi­denta České republiky.