Turistické velmoci v poklesu

Ubytovací statistika v Evropské unii (kromě Spojeného království, Irska a Řecka) vykázala v 1. až 3. čtvrtletí 2012 stejný výsledek jako v roce 2011.

Za prvních devět měsíců roku 2012 strávili hosté v ubytovacích zařízeních zemí Evropské unie (bez údajů za Velkou Británii, Irsko a Řecko) 1,7 mld. nocí. Mezi turisticky nejoblíbenější destinace patřily Francie, Itálie a Španělsko. Jejich návštěvnost tvořila necelou polovinu počtu přenocování uskutečněných v rámci EU. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 došlo u těchto tří destinací k poklesu počtu nocí v ubytovacích zařízeních. Především v Itálii se počet  přenocování  snížil o 21 mil. (o 6,4 %), ve Španělsku (o 1,2 %) a ve Francii (o 0,3 %). Meziroční pokles byl zaznamenán také ve Švédsku (o 2,4 %), Dánsku (o 1,6 %) a Nizozemsku (o 1,1 %).
Ve všech ostatních zemích, které poskytly data Eurostatu, se meziročně počet přenocování zvýšil. Nejvíce v Litvě, kde za první tři čtvrtletí 2012 vzrostl počet nocí v ubytovacích zařízeních o 62,9 %, tedy o 1,6 mil. na celkových 4,2 mil. V Maďarsku zaznamenali meziroční změnu o 19,5 % na 18,6 mil. nocí. Německá statistika ubytovacích zařízení vykázala navýšení přenocování o 10 mil. nocí, meziročně o 3,8 %.
Česká republika si ve sledovaném období vedla dobře. Do všech sledovaných hotelů, penzionů, kempů, ubytoven a jiných ubytovacích zařízení přijelo celkem 11,0 mil. hostů, kteří v nich strávili celkem 32,7 mil. nocí. Meziročně se jedná o nárůst o 5,8 % u přenocování a u počtu hostů dokonce o 7,8 %. Nejúspěšnějším měsícem z pohledu statistiky cestovního ruchu byl leden, v němž se meziročně počet přenocování zvýšil o 9,6 %, naopak v červnu se snížil o 0,5 %.
Za povšimnutí stojí Chorvatsko, které v prvních třech čtvrtletích roku 2012 vykázalo meziroční nárůst počtu přenocování o 22,5 % a předstihlo tak s 45,5 mil. nocí např. Portugalsko či Švédsko. Nemalý podíl na tomto výsledku mají turisté z Česka, kterých minulý rok přijelo 640 tis. a v chorvatských ubytovacích zařízeních strávili celkem 4,5 mil. nocí.