Konsolidovaný a nekonsolidovaný dluh

VYDÁNÍ:
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Dluh vládních institucí je jedním z nejsledovanějších ukazatelů statistiky vládních účtů.

Dluh vládních institucí je jedním z nejsledovanějších ukazatelů statistiky vládních účtů. Většinou bývá jeho název doplněn o přívlastek „konsolidovaný“. Co „konsolidace“ znamená, jak se provádí a jaký je rozdíl oproti „nekonsolidovanému“ dluhu?
Začněme úplně obecně, konsolidovat určitý ukazatel za skupinu jednotek znamená, že z hodnoty ukazatele vyloučíme všechny vztahy (transakce) uvnitř skupiny tak, aby se skupina tvářila jako jeden celek ve vztahu ke svému okolí (k jednotkám mimo skupinu). Může se to zdát složité, ale příklad vše vyjasní.
Představme si rodinu (babičku, maminku a vnučku) a její finanční situaci. Maminka má hypotéku na opravu domu 500 tis. Kč. Dcera si od ní půjčila na studium 150 tis. Kč. Babička navíc půjčila vnučce na dovolenou 50 tis. Kč a jejich sousedovi 80 tis. Kč. Vnučka ještě dluží kamarádce za víno 125 Kč.
Když se na to podíváme z pohledu půjček, které musí každý člen splatit, tak babička nemusí splácet nic, maminka musí zaplatit hypotéku 500 tis. Kč bance a vnučka musí splatit všechny své půjčky ve výši 200,125 tis. Kč (tj. 150 tis. Kč mamince, 50 tis. Kč babičce a 125 Kč za víno). Pokud sečteme půjčky všech členů rodiny, mohlo by se zdát, že rodina jako celek dluží 700,125 tis. Kč (maminka 500 tis. Kč a vnučka 200,125 tis. Kč). Je ale evidentní, že tomu tak není, protože v této hodnotě jsou zahrnuty i půjčky mezi jednotlivými členy rodiny. Toto číslo, 700,125 tis. Kč, je tedy nekonsolidovaný dluh, který ale o zadlužení celé rodiny nevypovídá.
Abychom zjistili, kolik rodina jako celek opravdu dluží a musí splatit, máme dvě možnosti. První je, že z hodnoty půjček všech členů rodiny (700,125 tis. Kč) vyloučíme půjčky, které jsou mezi jejími členy navzájem, tj. 200 tis. Kč (150 tis. Kč od matky vnučce a 50 tis. Kč od babičky vnučce), a dostaneme 500,125 tis. Kč. Druhý způsob, který lze použít, je brát v úvahu pouze půjčky jednotlivých členů rodiny, které musí splatit mimo rodinu. V našem případě je to maminky hypotéka v bance (500 tis. Kč) plus vnučky půjčka na víno od kamarádky (125 Kč), dohromady opět 500,125 tis. Kč. Ať už tuto hodnotu (500,125 tis. Kč) vypočteme jakkoliv, jedná se o konsolidovaný dluh rodiny, který vypovídá o jejím celkovém zadlužení vůči všem ostatním mimo rodinu.
Pro doplnění ještě uveďme, že částka 500,125 tis.Kč je hrubým konsolidovaným dluhem, neboť neuvažuje to, že rodina také půjčila peníze někomu mimo rodinu. Pokud vezmeme v úvahu půjčku babičky sousedovi (80 tis. Kč) a budeme předpokládat, že rodina nemá žádné další pohledávky (např. ani běžný účet v bance), pak čistý konsolidovaný dluh je 420,125 tis. Kč (500,125 tis. Kč minus 80 tis. Kč).
Ve statistické praxi není snadné konsolidaci provádět. Jedná se o úpravu, která vyžaduje znalost velkého množství podrobností. Je nutné zjišťovat u každého subjektu nejen jeho celkové závazky (v našem příkladu jsme uváděli pro zjednodušení pouze půjčky, ale může jít i o dluhopisy, účasti, deriváty aj.), ale také znát protistranu k těmto závazkům, tedy komu subjekt dluží. A takové údaje není snadné zjistit.
Na závěr tedy uveďme, že konsolidovaný dluh vládních institucí vypovídá o závazcích, které mají všechny vládní instituce vůči subjektům, které nejsou vládními institucemi (tj. po vyloučení závazků, které mají vládní instituce mezi sebou, např. když jedno ministerstvo půjčí jinému ministerstvu nebo když obec půjčí své příspěvkové organizaci).

Konsolidovaný a nekonsolidovaný dluh (v mld. Kč)

Konsolidovaný a nekonsolidovaný dluh (v mld. Kč)

Autor: , vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výnosy dluhopisů v EU rostou

ilustrační foto

Průměrná úroková sazba na dluhopisech s desetiletou splatností v ČR loni vzrostla nejvíce v Evropské unii.

O čem nevypovídají…

ilustrativní fotka

O tom, že bychom neměli bezmyšlenkovitě a nekriticky přijímat všechny číselné údaje, které se na nás valí, jsme v této rubrice již několikrát psali. Stejně jako o tom, že se musíme vždy ptát, kde se údaj vzal, kdo je jeho autorem, kdo s ním pracuje a hlavně – zda dává smysl. A co je ještě důležitější, zda je používán pouze k tomu, k čemu je určen.

Sazby na dluhopisech v EU se zvýšily

ilustrativní foto

Průměrná sazba na českých dluhopisech s desetiletou splatností se meziročně zvýšila. Česko se bez problémů drží pod průměrem EU.

Statistika je o kompromisech

Ilustrační foto

Když se člověk při svém bádání obrátí ke statistice a hledá ukazatele, které by odpověděly na jeho otázky, stává se, že skončí zklamán, a s povzdechem se ptá: „Proč nejsou ty údaje dříve? Častěji? Ve větším detailu?

Míru zadlužení porušuje většina zemí eurozóny

Ilustrační foto

Přestože maastrichtské kritérium porušuje 14 z 19 zemí eurozóny, míra zadlužení vládních institucí pod 60 % HDP v ČR stále přetrvává.

Jak se měří zahraniční obchod

Ilustrační foto

Česká republika je závislá na zahraničním obchodě se zbožím. Jak se zahraniční obchod měří nebo, chcete-li, odhaduje?

Čtvrtletní deficit a dluh vládních institucí

Ing. Václav Rybáček, Ph.D.

ČSÚ reagoval na rostoucí poptávku po dostupnosti fiskálních ukazatelů publikací čtvrtletních údajů o vývoji hospodaření a míře zadlužení, které jsou od roku 2015 vydávány přímo formou Rychlých informací.

Posuzujme statistické ukazatele kriticky

ilustrativní foto

Někdy mají i ty nejjednodušší statistické ukazatele svůj pravý význam trochu skrytý. A ten nakonec může vést ke zcela jiným závěrům, než by na první pohled data naznačovala. ČSÚ uvádí pár typických příkladů, kdy je třeba zpozornět a věnovat číslům i druhou myšlenku.

Fyzické osoby vs. přepočtené počty

ilustrační foto

Když hovoříme o počtu zaměstnanců, obvykle se objevují dva ukazatele: evidenční počet zaměstnanců buď ve fyzických osobách, anebo v přepočtených počtech (často pod zkratkou FTE).

Meziroční a meziměsíční srovnání

ilustrativní fotka

Každý měsíc slýcháme, že průmysl vzrostl nebo stavebnictví pokleslo o tolik a tolik procent.