Tržby v dopravě rostly

VYDÁNÍ: 05/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Již pátým rokem rostly v Česku tržby v dopravě. Třetí rok v řadě překročily průměr EU28. V roce 2014 se meziročně zvýšily o 3,9 %.

V Česku se v roce 2014 meziročně zvýšily tržby v běžných cenách v oblasti dopravy o 3,9 %. Po přepočtu na stálé ceny vzrostly o 2,1 %. Na vývoj v dopravě pozitivně působila první tři čtvrtletí roku 2014. Silniční doprava tempo růstu v průběhu roku zpomalovala, za celý rok vzrostla o 3,7 %. Vyšší tržby zaznamenala v našich podmínkách zanedbatelná vodní doprava (o 3,1 %). Přes pokles ve 4. čtvrtletí rostlo celoročně skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 2,1 %). Úspěšná druhá polovina roku dopomohla k celkovému růstu tržeb (o 0,8 %) i v letecké dopravě.
Naopak pokles byl zaznamenán v potrubní (o 0,5 %) a přes slibnou první polovinu roku také v železniční dopravě, která klesla za celý rok o 0,7 %. Dlouhodobě se nedaří poštovním a kurýrním činnostem, jejich tržby se snižovaly již tři roky po sobě (nyní o 4,3 %).

Nejhorší výsledek: 4. čtvrtletí 2014

Tržby za dopravní služby ve 4. čtvrtletí 2014 zaznamenaly nejhorší výsledek od počátku roku 2010 a snížily se poprvé po sedmi čtvrtletích, reálně meziročně klesly o 2,3 %. Největší vliv na negativní vývoj měl pokles tržeb ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, kam se řadí například spediční služby, služby letišť a řízení letového provozu, služby parkovišť, přístavů, železničních stanic a autobusových terminálů či manipulace s nákladem. K poklesu tržeb (o 6,6 %) došlo po 12 čtvrtletích nepřetržitého růstu. Nižší tržby (o 3,6 %) vykázala také železniční doprava. Po mírném oživení v předchozím čtvrtletí klesly (o 0,3 %) poštovní a kurýrní činnosti. Naopak vyšší tržby (o 0,3 %) vykázala objemově nejvýznamnější silniční doprava. Konec roku byl příznivý i pro vývoj tržeb v letecké dopravě, která rostla ve 4. čtvrtletí 2014 o 3,0 %. Dařilo se také vodní a potrubní dopravě (růst o 7,4 % a o 11,1 %).

Index dopravních tržeb v EU28, 4. čtvrtletí 2014

Index dopravních tržeb v EU28, 4. čtvrtletí 2014

EU28 zrychluje tempo růstu

Pro mezinárodní porovnání tržeb v dopravních odvětvích se v Eurostatu publikují pouze data v běžných cenách, tj. údaje popisující nominální vývoj tržeb, které jsou pro lepší srovnatelnost očištěny o kalendářní vlivy (nestejný počet pracovních dní, rozdílné zastoupení jednotlivých dní v týdnu v porovnávaných čtvrtletích). Při meziročním srovnání takto upravených tržeb v dopravě v Česku ve 4. čtvrtletí 2014 došlo k poklesu o 1,0 %.
Vývoj dopravy v jednotlivých členských zemích Evropské unie se v tomto období značně lišil a EU28 zaznamenala růst o 3,6 %. Nižší tržby vykázaly kromě Česka také skandinávské země (Švédsko o 1,1 % a Finsko o 1,3 %) a naši jižní sousedé – Rakousko (o 1,3 %). Naopak rostly země, které mají největší podíl na celkových tržbách EU28 za dopravu – Německo (o 3,3 %), Francie (o 1,8 %) a Velká Británie (o 8,6 %). Největší nárůst zaznamenalo Bulharsko (o 21,2 %) a Irsko (o 17,5 %).

Podíl jednotlivých oddílů CZ-NACE na celkových tržbách sekce H – doprava a skladování v roce 2013 (v %)

Podíl jednotlivých oddílů CZ-NACE na celkových tržbách sekce H – doprava a skladování v roce 2013 (v %)

Finsko klesalo celý rok

V průběhu roku se v EU28 zrychlovalo tempo růstu tržeb za dopravní služby, od 2,2 % v 1. čtvrtletí po 3,6 % ve 4. čtvrtletí. Celkově za rok 2014 vzrostly tržby o 2,8 %. V Česku již pátým rokem rostly tržby v dopravě a v roce 2014 se meziročně zvýšily o 3,9 %. Růst vykázala také pětice největších ekonomik v oblasti dopravy – Velká Británie (o 7,2 %), Španělsko (o 4,2 %), Německo (o 2,0 %), Itálie (o 1,3 %) a Francie (o 0,9 %). Dokonce dvouciferného zvýšení dosáhlo Bulharsko (o 12,5 %) a již druhým rokem také Maďarsko (nyní o 12,6 %).
Z našich sousedů se dařilo navyšovat tržby, kromě výše zmíněného Německa, také Slovensku a Polsku, které zaznamenaly vyšší nárůst než Česko (o 4,9 %, resp. o 7,6 %). Naopak nižší tržby (o 0,4 %) vykázalo po čtyřech letech růstu Rakousko.
Zásluhou vývoje v první polovině roku 2014 zaznamenaly celkově nižší tržby v dopravních službách Belgie (o 4,6 %), Estonsko (o 3,3 %) a Kypr (o 1,4 %). Jediná země, která klesala ve všech čtvrtletích roku 2014, bylo Finsko, za celý rok kleslo o 1,0 %.

Autor: , oddělení informačních služeb a správy registrů KS ČSÚ České Budějovice
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Doprava rostla nejvíce za posledních jedenáct let

ilustrační foto

V roce 2018 vzrostly tržby v dopravě a skladování v ČR nejvíce za posledních jedenáct let. Pokles tržeb byl zaznamenán pouze v březnu a v prosinci. Naopak nejvyšší reálný růst tržeb byl v lednu.

Tržby ve službách stále rostou

Meziroční nárůst tržeb v odvětví služeb dosáhl v 1. čtvrtletí tohoto roku hodnoty 5,8 %, a plynule tak navázal na růst v předchozích čtvrtletích. Nejvíce rostlo odvětví informačních a komunikačních činností.

Tržby ve službách zrychlují

Ilustrační foto

V 1. čtvrtletí 2017 se růst tržeb v zemích EU zrychlil. Vyšší meziroční tempo růstu bylo naposledy v předkrizovém roce 2008.

Růst tržeb v dopravě přetrvává

Ilustrační foto

Růst tržeb v dopravě v ČR za rok 2016 byl ovlivněn především vývojem ve 2. a 4. čtvrtletí. Ve 2. čtvrtletí tržby ve stálých cenách vzrostly o 2,6 % a ve 4. čtvrtletí o 2,2 %.

Největší letiště světa

ilustrativní fotka

Až budete cestovat na prázdninovou dovolenou, pozorně se rozhlédněte kolem sebe. Možná se právě nacházíte na jednom z nejrušnějších letišť světa. Jejich statistiky pravidelně sleduje Mezinárodní rada letišť (ICA). Největším leteckým uzlem zůstala v roce 2014 americká Atlanta, do popředí se ovšem díky rostoucí poptávce tlačí především asijská letiště.

Služby ve znamení růstu

ilustrativní obrázek

V 1. čtvrtletí 2014 se tržby v běžných cenách v odvětví služeb zvyšovaly jak v Česku, tak i v rámci celé EU28. Na růstu v ČR se podílela zejména odvětví dopravy a skladování a administrativních a podpůrných služeb.

Tržby v dopravě rostly především koncem roku

ilustrační foto

Růst tržeb v dopravě se v průběhu roku 2013 postupně zvyšoval. Nejvyššího meziročního růstu tržeb v běžných cenách, nejen ve 4. čtvrtletí, ale i za celý rok, dosáhla doprava v prosinci, což bylo ovlivněno nízkou základnou v předchozím roce.

Mezinárodní silniční doprava nabrala obrátky

Železniční nákl. doprava

V roce 2012 bylo v České republice přepraveno 435,5 mil. t nákladu. Více než tři čtvrtiny nákladní přepravy se odehrálo po silnicích. Téměř pětinu pak obstarala železnice.

Nejčastěji se přepravujeme MHD, nejméně lodí

Výkony osobní přepravy

V roce 2012 bylo v osobní dopravě přepraveno 4,7 mld. osob. Z toho 42,0 % v individuální automobilové přepravě, která při pohledu na přepravní výkony dosahuje dokonce 60% podíl na celkových výkonech osobní dopravy.