Nárůst výdajů na zdravotní péči si dal „pohov“

Výdaje českých domácností na zdravotní péči se od roku 2008 pohybují nad hranicí 40 mld. Kč. V roce 2013 dosáhly 42 246 mil. Kč. Stoupající trend z roku 2012, kdy bylo dosaženo jejich maxima, se tak nepotvrdil.

V roce 2005 se v České republice vydalo na zdravotní péči 219 mld. Kč, domácnosti z toho zaplatily 23 mld. Kč. O osm let později, v roce 2013, se výdaje pohybovaly již na hranici 292 mld. Kč. Z rodinných rozpočtů „padlo“ na zdraví více než 42 mld., což bylo o 83 % více než v roce 2005. Přitom u zdravotních pojišťoven byl nárůst nižší, jen o 31 %. Výdaje domácností na zdravotní péči se tedy zvyšovaly průměrným ročním tempem růstu o 7,83 %.

Méně na lůžkovou péči i léky

Zatímco v roce 2012 byl zaznamenán více než třetinový meziroční nárůst výdajů domácností na lůžkovou péči (léčebnou i rehabilitační), v roce 2013 se vzestupná tendence již neopakovala. Oproti předchozímu roku naopak tyto výdaje klesly, a to o 20 % Přispěla k tomu i vyhláška (č. 267/2012 Sb.), která začala platit v říjnu 2012. Díky ní došlo k redukci seznamu diagnóz vhodných k lázeňské péči. Zkrátila se i délka léčebného pobytu nejen u komplexní, ale i u příspěvkové lázeňské rehabilitační péče. V rámci příspěvkového lázeňského pobytu hradí zdravotní pojišťovny pacientovi pouze standardní léčení. Ostatní výdaje, především ubytování a stravu, si musí už platit sám. Vyhlášku nakonec zrušil, k 1. lednu 2015, Ústavní soud.

Výdaje na zdravotní péči 2005–2013 (v mil. Kč)

Výdaje na zdravotní péči 2005–2013 (v mil. Kč)

Největší část svých financí vydávají domácnosti na léky a prostředky zdravotnické techniky (PTZ) – 63 % výdajů domácností na zdravotnictví. V roce 2013 tvořily léky důležitou výdajovou položku z kategorie „léky a PZT“ –81 %. Zásah do rodinného rozpočtu představují i přímé platby za vybrané stomatologické výkony, péči, poplatky za lékařské prohlídky a různá potvrzení provedené v osobním zájmu pacienta. V neposlední řadě každoročně roste počet lidí, kteří si platí plastické operace z estetických důvodů.
Za léky a PZT utratili Češi v roce 2013 téměř 27 mld. Kč. V uplynulých letech docházelo k postupnému zvyšování výdajů na předepsané léky, které vyvrcholilo v roce 2008 (9 878 mil. Kč). O rok později byl zaznamenán jejich mírný pokles, který pokračoval i v roce 2010. Sestupný trend se v roce 2011 zastavil a od té doby se náklady domácností na léky na předpis pohybují nad hranicí 9,0 mld. Kč. Po výrazném nárůstu výdajů za volně prodejné léky mezi roky 2009 a 2010 (+25 %) docházelo každoročně k jejich pozvolnému zvyšování. V roce 2013 byl zaznamenán mírný pokles výdajů za léky bez receptu o 3 %. Absolutní hodnota 12 064 mil. Kč z roku 2012 – nejvyšší od roku 2000 – nebyla zatím překonána.

Výdaje domácností na léky 2005–2013 (v mil. Kč)

Výdaje domácností na léky 2005–2013 (v mil. Kč)

Za poplatky 5,5 mld. Kč

Počínaje lednem 2008 začali pacienti hradit zdravotnickým zařízením regulační poplatky. V průběhu pěti let postupně docházelo k různým úpravám a změnám. Regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství zůstal od roku 2008 nezměněn a jako jediný platí i v současné době.
Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se zavedením regulačního poplatku 90 Kč v roce 2008 poklesly oproti roku 2007 počty ošetření na lékařské službě první pomoci (LSPP) pro dospělé o 41,1 %, pro děti a dorost o 25,0 % a stomatologické pohotovosti o 36,7 %, a tento stav byl zachován po celé sledované období 2007 až 2013. Výjimkou je LSPP stomatologická s nárůstem o 108,4 % počtu roku 2007.
Za regulační poplatky v roce 2013 vydaly domácnosti 5,49 mld. Kč, což je oproti roku 2012 nárůst o 3 procentní body. Ze čtyř základních druhů poplatků dosáhly nejvyšší částky, a to 2 058 mil. Kč (tj. 37,5 % z uhrazených poplatků) poplatky za recept (resp. 30 Kč se neplatí za položku, ale za celý recept). Následovaly poplatky za hospitalizaci (resp. 100 Kč za den pobytu v ústavní a lázeňské péči) ve výši 1 744 mil. Kč (31,8 %), za návštěvu u lékaře v úrovni 1 505 mil. Kč (27,4 %) a v neposlední řadě poplatky za pohotovostní službu ve výši 182 mil. Kč (3,3 %).

Výdaje na zdravotní péči podle diagnóz v roce 2000 a 2013 (v mil. Kč)

Výdaje na zdravotní péči podle diagnóz v roce 2000 a 2013 (v mil. Kč)

V roce 2013 se mírně snížily výdaje za hospitalizaci (–4 %), což může být do jisté míry ovlivněno nižším celkovým počtem ošetřovacích dnů v nemocnicích. Meziroční srovnání ukazuje více než desetiprocentní nárůst regulačního poplatku za recepty. Poplatky za návštěvu lékaře se zvýšily o 7 %. Poplatky za využití pohotovostních služeb a návštěvu lékaře zůstaly v roce 2013 zhruba na stejné úrovni jako v roce předchozím.
Nejvíce peněz za regulační poplatky obecně vydali muži ve věkové skupině 65–69 let (více než 294 mil. Kč) a ženy ve věkové skupině 70–74 let (295 mil. Kč). V průměru pouze 32 mil. Kč zaplatili rodiče za chlapce a dívky ve věku
10–14 let, což je nejméně ze všech věkových skupin.

Výdaje na regulační poplatky (v tis. Kč)

Výdaje na regulační poplatky (v tis. Kč)

Na která léčení jde nejvíce peněz

V roce 2000 vykázaly zdravotní pojišťovny největší objem výdajů na léčení nemocí trávicí soustavy. Jednalo se však o mimořádný výkyv, v následujících letech bylo nejvíce finančních prostředků vynaloženo na léčbu nemocí oběhové soustavy a novotvarů. V roce 2013 se výdaje na léčbu onemocnění srdce a cév v porovnání s rokem 2012 stabilizovaly na úrovni 21,6 mld. Kč. Náklady na léčbu onkologických onemocnění se v meziročním srovnání zvýšily téměř o pětinu, z 16,7 na 19,1 mld. Kč. Uvedené skupiny onemocnění patří dlouhodobě v Česku k nejčastějším příčinám úmrtí. U nemocí oběhové soustavy se jedná o chronickou ischemickou chorobu srdce, akutní infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu a aterosklerózu, a to u obou pohlaví. Muži nejčastěji umírají na zhoubný novotvar průdušek, bronchu a plic. Rakovina tlustého střeva a prostaty jsou u mužů rovněž velice časté. U žen byla nejčastější úmrtí na zhoubný novotvar prsu, dále průdušek, bronchu a plic a tlustého střeva.
Více podrobnějších informací najdete na ZDE.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost