Polovina obyvatel planety už používá internet

Podle nejnovější prognózy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) bude mít do konce letošního roku přístup k internetu 3,2 mld. obyvatel planety. Před patnácti lety, v roce 2000, bylo na „síti“ sedmkrát méně lidí, tj. 400 mil. z celkového počtu 6,2 mld. osob. Nyní žije na Zemi zhruba o jednu miliardu obyvatel více.

Ze zprávy ITU dále vyplývá, že na konci roku se v rozvinutých zemích dostane na internet 81 % domácností, v rozvíjejících se státech to bude 34 %. Celosvětový průměr tak dosáhne 46 %.
Připojení k internetu má v současnosti v Evropě více než osm z deseti domácností, v Americe a v asijsko-tichomořském regionu šest z deseti, zatímco v Africe jen 20 %.
ITU rovněž uvedla, že ještě letos překročí počet uživatelů mobilních telefonů hranici sedmi miliard. V roce 2000 přitom používalo mobilní telefon jen 738 mil. osob. Širokopásmové mobilní připojení bude moci využívat skoro
každý druhý (47 %) obyvatel planety. To je 12krát více než v roce 2007. Přístup k 3G síti má 69 % světové populace, avšak ve venkovských oblastech je to jen 29 %. V Evropě a ve Spojených státech používá v současnosti 78 ze 100 lidí mobilní širokopásmové připojení k internetu.

Smluv na internet je více než obyvatel

Podle OECD je ve Finsku, Austrálii, Japonsku, Švédsku, Dánsku, Jižní Koreji i v USA více smluv na vysokorychlostní mobilní internet než obyvatel. To je obvykle způsobeno tím, že jeden uživatel používá více zařízení s možností mobilního připojení k internetu a pro různá zařízení využívá např. služeb různých poskytovatelů. Mnozí respondenti uvedli, že se snaží důsledně odlišovat soukromý a pracovní život. I když mají od zaměstnavatele k dispozici chytrý telefon či tablet i pro soukromé účely, platí si raději přístup na internet ze svého.
Mezi uvedenými zeměmi však existují relativně velké rozdíly. USA se jen těsně přehouply přes pomyslnou hranici, kdy na jednoho obyvatele USA připadá jedna smlouva na mobilní internet. Ve Finsku, které stojí v čele žebříčku, má každý obyvatel průměrně jednu smlouvu a každý čtvrtý ještě jednu další navíc. V roce 2013 tak zde penetrace mobilního internetu dosahovala 123 %. V zemích OECD to bylo celkově 72 %.
U pevného vysokorychlostního připojení byla penetrace 27 %. Průměrně tedy připadala jedna přípojka přibližně na čtyři obyvatele. Pevné připojení sdílí v domácnosti obvykle více osob. I v tomto případě existují mezi jednotlivými zeměmi značné rozdíly. Nejvíce pevných připojení na počet obyvatel bylo ve Švýcarsku, kde na 100 obyvatel připadalo 45 přípojek, v USA 30 a v Turecku pouhých 11.
Pomocí optických vláken přistupují uživatelé z každé šesté přípojky a postupně tak vytlačují technologii DSL. V Evropě ještě není optické připojení příliš rozšířené, i když jeho podíl roste velmi rychle. V Japonsku však už tato technologie zaujímá téměř 70 % trhu a v Jižní Koreji 65 %. Nejčastějším typem pevného připojení zůstává DSL s 51,5 %, druhé nejběžnější je pak kabelové připojení.

Každý pátý obyvatel ČR se k internetu nikdy nepřipojil

Na konci roku 2014 zveřejnil Český statistický úřad výsledky Výběrového šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci. Z něj vyplynulo, že téměř tři čtvrtiny obyvatel ČR používají počítač a internet. Přesto se téměř 1,9 mil. obyvatel k internetu nikdy nepřipojilo. Jednalo se především o osoby starší 65 let.
K internetu se obyvatelé ČR připojují i ze svých mobilních zařízení, např. prostřednictvím mobilního telefonu tak učinilo 29 % české populace. Nejrozšířenější bylo užívání internetu mezi studenty: pouze tři z tisíce studentů uvedli, že internet nepoužívají. Obecně stále platí, že internet je doménou mladších osob, mužů a jednotlivců s vyšším vzděláním.
Více ZDE.