Výběr statistických zajímavostí ze světa

Estonsko: V muzeu jako doma. Finsko: Spolubydlení je stále rozšířenější. Španělsko: Typická jména– Maria Carmen nebo Antonio Garcia y Garcia. Německo: Nebezpečí na německých silnicích představuje motorkář na Den otců.

Estonsko. V muzeu jako doma

Každý Estonec v roce 2014 zavítal do muzea průměrně třikrát. To podle databáze Evropské skupiny pro muzejní statistiku bylo nejvíce v Evropě. Průměrná útrata za návštěvu muzea byla 9,2 eura, z toho připadalo 4,5 eura na cestu a 4,7 eura byla útrata na místě. Průměrná výše vstupného činila 3,3 eura a zbylých 1,4 eura připadalo na nákup suvenýrů a občerstvení. Více ZDE.

Finsko. Spolubydlení je stále rozšířenější

Na konci roku 2014 bylo ve Finsku 2,6 mil. domácností. Podle finského statistického úřadu 1,1 mil. domácností, tj. 42 %, tvořila jedna rodina. Až do roku 2007 se v celém Finsku snižoval počet domácností, v nichž společně žilo více jednotek (rodin či jednotlivců), které hospodařily odděleně. Od roku 2008 vzrůstá především v hlavním městě Helsinky a v jeho okolí počet bytů, ve kterých žije dohromady více jednotek. Osoby, které společně žijí, ale samostatně hospodaří, v naprosté většině nejsou vzájemně příbuzné. Tento způsob sdílení bytu je typický mezi cizinci. Více ZDE.

Španělsko. Typická jména: Maria Carmen nebo Antonio Garcia y Garcia

Španělský statistický úřad zveřejnil statistiku křestních jmen a příjmení obyvatel království v roce 2013. Pokud Španělé vyplňují nějaký formulář, pak se na něm nejčastěji objeví jméno Antonio Garcia y Garcia. I když se jméno Antonio umístilo mezi chlapci narozenými v roce 2013 až na 27. místě, jmenuje se tak téměř každý třicátý Španěl. S odstupem pak následují jména Jose a Manuel. Novorození chlapci dostávají dnes nejčastěji jména Daniel, Alejandro či Hugo.
Nejvíce žen nosí složené jméno Maria Carmen, druhým nejčetnějším je samotné jméno Maria a třetí místo patří s odstupem jménu Carmen. V posledních letech je však nejpopulárnějším jménem mezi novorozenými dívkami Lucia, následuje tradiční Maria a moderní Paula.
Příjmení Garcia stále patří s výrazným náskokem pozice nejčetnějšího příjmení, a to jak na pozici prvního příjmení (po otci), tak i druhého příjmení (po matce). Příjmení Garcia má v osobních dokladech více než 6 % obyvatel Španělska. Více ZDE.

Německo. Nebezpečí na německých silnicích představuje motorkář na Den otců

Německý statistický úřad zveřejnil souhrnné informace o dopravních nehodách v letech 2004–2014. Možná zajímavější než údaje samotné, je forma, v jaké s nimi mohou uživatelé pracovat. Základem je kalendář, který pokrývá celé období jedenácti let, každému dni odpovídá jeden čtvereček. Základní představu poskytuje barva daného čtverečku, čím tmavší, tím více dopravních nehod bylo v ten den zaznamenáno. Pokud uživatel najede myší na konkrétní oblast, zobrazí se datum a počet nehod, k nimž v tento den došlo. Zvláštní pozornost věnovali tvůrci nehodám, jejichž příčinou byl alkohol. Nikterak nepřekvapí, že o víkendech je dopravních nehod způsobených alkoholem více než ve dnech pracovních. Dalším rizikovým dnem je Nový rok a pak také Den otců.
Druhou specifickou skupinou nehod, které se dostalo samostatného zpracování, byly nehody motocyklů. Zde je na první pohled vidět výrazná sezónnost, neboť k naprosté většině těchto nehod došlo v období od jara do podzimu. Více ZDE.