Průmysl v 1. čtvrtletí 2015

VYDÁNÍ: 06/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V prvních třech měsících letošního roku pokračoval český průmysl v růstu. Nové průmyslové zakázky dávají příznivé vyhlídky i do následujícího období.

Po očištění o vliv počtu pracovních dní průmyslová produkce v ČR v 1. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně o 4,4 %. Jednalo se tak již o sedmé čtvrtletí v řadě, kdy byla meziročně vyšší. V porovnání s posledním čtvrtletím minulého roku byla průmyslová produkce po sezónním očistění vyšší o 1,4 %, oproti průměru roku 2010 byla sezónně očištěná produkce v 1. čtvrtletí letošního roku o 13,7 % vyšší.
Výsledky zveřejněné ČSÚ v Rychlé informaci za březen 2015 prozatím ukazují, že meziroční tempa růstu průmyslové produkce očištěná o vliv počtu pracovních dní mírně zpomalují, v reál­ném vyjádření (tedy bez očištění) však výsledky vypadají přesně opačně.
V lednu byla průmyslová produkce očištěná o vliv počtu pracovních dní o 5,5 % vyšší, v únoru o 4,5 % vyšší a v březnu o 3,5 % vyšší než ve stejných měsících roku 2014. Neočištěná průmyslová produkce se však meziročně zvýšila v lednu o 2,8 %, v únoru o 4,5 % a v březnu o 6,2 %. V lednu totiž chyběl průmyslu, v porovnání s předchozím rokem, jeden den, a naopak v březnu přebýval.

Index průmyslové produkce v EU28, 1. čtvrtletí 2015

v

V porovnání s průměrným měsícem roku 2010 jde však o podobně vysoké nárůsty, jaké byly zaznamenány na konci minulého roku, kdy průmyslová produkce překonala maxima z předkrizové úrovně první poloviny roku 2008 – v lednu 2015 byla sezónně očištěná průmyslová produkce o 13,3 % vyšší, v únoru o 14,1 % a v březnu o 13,8 % než v průměrném měsíci roku 2010. V kumulaci za posledních šest měsíců (od října 2014 do března 2015) si průmysl v porovnání s průměrným měsícem roku 2010 připsal 12,9 %. Porovnáme-li 1. čtvrtletí roku 2015 a 1. čtvrtletí roku 2008, sezónně očištěná průmyslová produkce letos převýšila nejlepší předkrizové čtvrtletí o 1,7 %.

Průmyslová produkce ČR 2008–2015 (čtvrtletní kumulace)

Průmyslová produkce ČR 2008–2015 (čtvrtletní kumulace)

Pozitivním příslibem do dalších měsíců roku 2015 je vývoj nových průmyslových zakázek ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu, jejichž objem ve finančním vyjádření v 1. čtvrtletní letošního roku meziročně vzrostl o 7,9 %. A i když i v tomto případě by se mohlo na první pohled zdát, že oproti dvouciferným meziročním růstům v prvních čtvrtletích roku 2014 nejde o kdovíjaký výsledek, v porovnání s průměrem roku 2010 byl objem nových průmyslových zakázek v 1. čtvrtletí 2015 vyšší o impozantních 36,3 %. Je však třeba poznamenat, že údaj o průmyslových zakázkách není očištěn ani o sezónní vlivy, včetně počtu pracovních dní, ani o změny cenové hladiny.
Průmyslová produkce očištěná o vliv počtu pracovních dní v Evropské unii vzrostla v 1. čtvrtletí 2015 meziročně o 1,9 %. Česko tedy patřilo mezi TOP6 zemí společně se Slovinskem, Slovenskem, Polskem, Maďarskem a evropským rekordmanem – Irskem, které zaznamenalo meziroční růst o 31,3 %. V naprosté většině zemí EU28 v 1. čtvrtletí průmyslová produkce meziročně vzrostla, i když v některých z nich, včetně pro český průmysl zásadního Německa, jen velmi mírně. Pouze výkon průmyslu Finska, Švédska a Itálie byl oproti minulému roku nižší.

Průmyslová produkce a nové průmyslové zakázky ČR 2011–2015

Průmyslová produkce a nové průmyslové zakázky ČR 2011–2015

Autor: , vedoucí oddělení statistiky průmyslu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Dovolené hýbou průmyslem

Ing. Jan Ernest

Smyslem krátkodobých statistik vydávaných zpravidla v měsíční frekvenci je poskytnout informace o aktuálním trendu a popřípadě indikovat jeho změnu.

Vývoj českého průmyslu za posledních 10 let

ilustrační foto

Český průmysl se i v prvních 11 měsících roku 2015 udržel v dobré kondici. Meziročně se zvýšila produkce, zaměstnanost a přibyly nové zakázky.

Firmám se daří více než jejich zaměstnancům

ilustrační foto

Zisky nefinančních podniků stouply v roce 2014 o 13,3 %, tedy více než v letech konjunktury. Se svými zaměstnanci se o ně firmy ale moc dělit nechtěly. Počty zaměstnanců v nefinančních podnicích narostly jen o 1,1 %, jejich mzdy se zvýšily o 2,1 %.

Mladí Češi pracují v průmyslu častěji, než je v EU27 obvyklé

ilustrativní fotka

Demografický vývoj a pozdější nástup do zaměstnání kvůli pokračujícímu studiu mají vliv na celkový počet pracujících ve věku do čtyřiceti let. Statistici spočítali, že dlouhodobě klesá; v letech 1995–2011 se snížil o téměř 300 tisíc.

Průmysl na rozpacích

Ilustrační foka

Jasný signál o oživení v průmyslu zatím nepřichází.