Silný růst české ekonomiky

VYDÁNÍ: 06/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ekonomika v 1. čtvrtletí roku 2015 výrazně posílila a s meziročním tempem růstu HDP ve výši 4,2 % je na špičce EU.

Ekonomika v 1. čtvrtletí roku 2015 výrazně posílila a s meziročním tempem růstu HDP ve výši 4,2 % je na špičce EU. Současný ekonomický růst, který je od roku 2008 nejsilnější, se rovnoměrně rozprostírá mezi téměř všechna odvětví národního hospodářství. Hrubá přidaná hodnota vzrostla meziročně o solidních 3,8 % a mezičtvrtletně o 1,6 %. Kromě vysokého růstu přidané hodnoty ve zpracovatelském průmyslu docházelo k růstu i v odvětvích stavebnictví, obchodu a informačních a komunikačních služeb. K růstu přispívala i odvětví finančních služeb a odvětví vládních netržních služeb.
Z hlediska poptávky se na růstu HDP podílely všechny její složky. Konečná spotřeba domácností vzrostla meziročně o 3 %, na čemž mají největší zásluhu nákupy předmětů krátkodobé i dlouhodobé spotřeby. Na tomto vývoji se také projevil meziroční nárůst zaměstnanosti (o 1,1 %) a nárůst náhrad zaměstnancům, kdy měřeno v běžných cenách, si zaměstnanci polepšili o 4,6 %.
Investiční aktivita vyjádřená tvorbou hrubého fixního kapitálu vzrostla meziročně o 3,2 %, nejvíce se na tomto růstu podílely investice do budov a staveb a investice do dopravních prostředků. Zásoby byly značně ovlivněny jednak vysokým přírůstkem a jednak nízkým loňským základem. Rostly zásoby nedokončené výroby, což odpovídá rozpracovanosti zakázek v průmyslu i ve stavebnictví. Obrázek o zakázkách lze doplnit o údaje z březnové statistiky průmyslu, která ukazuje na meziroční nárůst zakázek o 7,9 % v 1. čtvrtletí.
Zahraniční poptávka také pozitivně přispívala k růstu ekonomiky, i když její příspěvek nebyl tak silný jako v minulých letech. Sezonně neočištěný čistý vývoz v běžných cenách v 1. čtvrtletí dokonce mírně klesl z 21,3 na 19,9 mld. Kč. Z vývozu tradičně nejvíce profitoval zpracovatelský průmysl.
Česká ekonomika nyní stojí na solidních základech, což potvrzují i výsledky krátkodobých (měsíčních) statistik, ať již jde o růst v průmyslu a službách, nebo o pokračující oživování ve stavebnictví. I když byl růst hrubého domácího produktu v 1. čtvrtletí roku 2015 také ovlivněn dozvuky administrativních opatření v oblasti spotřebních daní v minulých čtvrtletích, vývoj hrubé přidané hodnoty dobře ilustruje kondici české ekonomiky.

Autor: , místopředseda ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Nadějný růst ekonomiky ČR

Ilustrační foto

Nové odhady Českého statistického úřadu potvrzují, že ekonomika dále roste. Co dalšího ukazují data národních účtů?

Již druhý rok v České republice klesá nezaměstnanost

Ilustrační obrázek

Česká republika má jednu z nejnižších průměrných hodnot mezinárodně srovnatelné míry nezaměstnanosti v Evropské unii. Situace se ovšem liší v jednotlivých regionech. Rozdíly najdeme i v třídění podle pohlaví, a to zejména u socioekonomických tříd.

HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu

Ilustrační foto

Že česká ekonomika loni ožila, není třeba opakovat. Čísla o struktuře HDP, meziročním a mezikvartálním růstu jeho složek či výkonnosti odvětví jsou už týdny známa. Co víme dál?

Druhý nejrychlejší růst v EU

Ilustrační foto

Podle meziročního růstu hrubé přidané hodnoty ve 4. čtvrtletí 2014 Českou republiku překonalo z unijních zemí jen Maďarsko.