20. výroční jednání ČSÚ a ČNB

Zástupci Českého statistického úřadu a České národní banky se setkali na jubilejním, již 20. výročním jednání. Konalo se 10. června Na Příkopě v Praze.

Delegaci ČSÚ přivítal Lubomír Lízal, člen bankovní rady České národní banky: „Výroční setkání je vždy příležitostí k celoročnímu bilancování a rovněž i příležitostí k setkání představitelů vedení obou institucí a k jednání za jejich účasti. Český statistický úřad a statistika ČNB spolupracují v mnoha oblastech a úroveň spolupráce považuje ČNB za vysoce nadstandardní a cennou.“
Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová zhodnotila další rok úspěšné spolupráce obou institucí: „Vážíme si toho, že oficiální statistika a národní banka mají skutečně mimořádné partnerské vztahy, které nejsou ovlivňovány někdy trochu problémovou komunikací Eurostatu a ECB.“ Uvedla, že jednou z významných priorit bylo v uplynulém roce dokončení revize ESA 2010.Implementace tohoto nového standardu národního účetnictví měla výrazný vliv na procesy celého Úřadu – počínaje řadou nových požadavků na datové vstupy, konče používanou sektorovou klasifikací v jiných statistikách. „Proběhla však úspěšně, a to i díky výborné spolupráci s ČNB, která je pro nás váženým a klíčovým partnerem. Vzájemná metodická podpora, flexibilní přístup a porozumění pro sdílené problémy se na výsledcích projevily velmi pozitivně. Zásluhou několikaleté práce a vysokého pracovního nasazení kolegů byla Česká republika jedinou zemí Evropské unie, která nový standard přijala bez jakýchkoli derogací,“ uvedla Iva Ritschelová. Rovněž statistika ČNB prošla od minulého setkání, jež se konalo 2. června 2014, zásadní změnou. „K 1. dubnu 2015 byla vytvořena nová Sekce statistiky a podpory dohledu. Statistické činnosti a činnosti související s podporou dohledu nad finančním trhem v oblasti produkce dat tak byly centralizovány,“ doplnil Lubomír Lízal. Představitelé ČSÚ byli na jednání informováni o hlavních úkolech nové Sekce statistiky a podpory dohledu ČNB na nejbližší období. Mezi tyto úkoly patří vytvoření nového systému ČNB pro sběr dat (SDAT), implementace nařízení ECB pro sběr individuálních úvěrových dat (Anacredit), vytvoření systému pro centrální evidenci účtů (CEÚ) a zavedení požadavků nové evropské směrnice na sběr dat od pojišťovacích a zajišťovacích společností (Solvency II).