Jak zjistíme, co si za hodinu práce koupíme

Od 1. čtvrtletí 2015 začal Český statistický úřad zveřejňovat vedle běžných měsíčních průměrů také hodinové mzdy.

Od 1. čtvrtletí 2015 začal Český statistický úřad zveřejňovat vedle běžných měsíčních průměrů také hodinové mzdy. Lze je nalézt na webu Úřadu ve čtvrtletní publikaci Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR. V západních, zejména anglosaských zemích je tento způsob vyjadřování výše výdělků normální, u nás to však zatím stále není zvykem.
U uživatelů výsledků bude jistě vzbuzovat pozornost jiný pohyb mzdových hladin v časové řadě, než na který jsou zvyklí z měsíčních údajů. Kromě obvyklého vlivu výplaty mimořádných odměn se tu promítá i další jev, a to že objem mzdy za čtvrtletí se dělí počtem skutečně odpracovaných hodin zjištěných z Výběrového šetření pracovních sil. Ten se mění podle ročních období a ovlivňují ho např. i dovolené, které sice nejsou odpracovanou dobou, ale zaměstnanec za ně dostane často více. Průměrná hodinová mzda pak poskočí směrem vzhůru.
Toto „hopsání“ hodinových mezd ze čtvrtletí na čtvrtletí je navíc různé v různých odvětvích, což vypovídá i o způsobu práce.
Například ve školství odpracuje běžně zaměstnanec 35 hodin týdně, ale ve 3. čtvrtletí jen okolo 20 hodin, protože do něho vstupují letní prázdniny. Tento faktor potom převáží i vliv mimořádných odměn ve 2. a 4. čtvrtletí, takže ve 3. čtvrtletí se uvádějí nejvyšší hodinové mzdy. Naopak v zemědělství se odpracuje mnohem více hodin v teplých ročních obdobích, tj. ve 2. a 3. čtvrtletí. Stejným směrem působí propouštění sezónních pracovníků. Hodinové mzdy však nejvíce ovlivní rozdělení odměn, a tak ve 4. čtvrtletí je vždy průměrná mzda nejvyšší, zatímco v 1. čtvrtletí bývá nejnižší.
Obdobné je to i ve zpracovatelském průmyslu. Zde se sice pracuje nejvíce na začátku roku a dovolenou si vybírají zaměstnanci typicky v létě, určující vliv na výši hodinové mzdy však má výplata prémií na konci roku. Toto pravidlo platí dokonce i ve stavebnictví, kde se výrazně nejvíce hodin odpracuje na jaře, ale nejvyšší hodinové mzdy najdeme vždy na konci roku.
V obchodě zase nacházíme vysoké hodinové mzdy v celém druhém pololetí, zatímco v prvním se zaměstnanci na výplatu musí nadřít více. Jde o zvláštní kombinaci faktorů: zdaleka nejvyšší tržby bývají na konci roku kvůli předvánočním nákupům, to je však vyváženo přijímáním brigádníků, takže se peníze rozdělují více lidem; ve 3. čtvrtletí je objem mezd nižší, ale odpracuje se výrazně méně hodin kvůli prázdninám.