Na dovolenou nejraději v srpnu

Chuť cestovat v naší populaci nepolevila. Obyvatelé České republiky uskutečnili v roce 2014 téměř dvanáct milionů dovolených. Přesto je patrná proměna našich cestovatelských zvyklostí. Také způsob trávení volného času je stále dynamičtější.

V roce 2014 uskutečnili 15letí
a starší občané České republiky celkem 11,7 milionu cest s alespoň čtyřmi přenocováními. Z toho bylo necelých 35 % zahraničních pobytů, zbylé dvě třetiny připadaly na dovolenou v tuzemsku. Vyplývá to z Výběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR), které Český statistický úřad provádí na náhodně vybraném vzorku domácností. Tímto způsobem tak získává pravidelně již od roku 2003 cenné informace o cestování rezidentů (pozn. red.: pro statistické účely se dovolenou rozumí každá cesta s minimálně  čtyřmi přenocováními za účelem trávení volného času a rekreace mimo tzv. obvyklé prostředí respondenta).

Z Prahy vedou kroky do středních Čech

V roce 2014 podniklo delší cestu po České republice téměř 7,7 mil. turistů, což bylo meziročně o 8,2 % více. Během těchto cest bylo uskutečněno 59,0 mil. přenocování, přičemž se mírně snížila průměrná délka pobytu na jednu cestu (8,7 v roce 2014).
Z regionálního pohledu vedlo nejvíce cest Čechů do Středočeského kraje (21 %). Právě sem jezdí trávit dovolenou zejména pražská populace, neboť zde vlastní velké množství individuálních rekreačních objektů. Typickou dovolenkovou destinací zůstal Jihočeský kraj (14 %). Centrem zimní turistiky se jako obvykle staly Královéhradecký kraj (9 %) a Liberecký kraj (8 %), na jejichž území se rozprostírají nejvýznamnější české hory – Krkonoše.
V celoročním pojetí je pro cestovní ruch klíčová letní sezóna. V té době se realizuje přesně polovina všech domácích delších cest. Nejčastěji Češi plánují dovolenou v srpnu. V loňském roce měl tento měsíc 21% podíl na celku. Oproti tomu nejméně lákavý byl pro pobyty listopad (jen 2 %).

Delší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace v roce 2014

Delší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace v roce 2014

Moře, slunce a exotika

V roce 2014 podnikli čeští občané 4,1 mil. dovolených do zahraničí, na kterých strávili 33 mil. nocí. Průměrná délka pobytu dosáhla vyšší hodnoty než v případě cest tuzemských, a to 9,2 dne. Přesto i v tomto případě dochází dlouhodobě k potvrzení celosvětového trendu, kterým je zkracování pobytu. Čeští turisté zůstávají při výběru zahraniční dovolené věrní oblíbenému Chorvatsku. Láká je tam především čisté moře a slušná úroveň služeb. Cestu k Jaderskému moři našlo 785 tis. českých návštěvníků, kteří zde strávili téměř 6,5 mil. přenocování. Již třetí rok po sobě je to však meziročně nižší hodnota.

Delší cesty rezidentů v zahraničí podle cílové destinace v roce 2014

Delší cesty rezidentů v zahraničí podle cílové destinace v roce 2014

K nejnavštěvovanějším zemím dále patřila Itálie následovaná sousedním Slovenskem. Dohromady se do těchto tří států koncentrovalo 45 % zahraničních delších cest a Češi zde strávili 13,7 mil. nocí.
Při výběru dovolené je důležitá také úroveň cenové hladiny ve zvolené dovolenkové destinaci. Výraznou úlohu v tomto ohledu sehrála intervence České národní banky v listopadu 2013. Ta totiž následně prodražila Čechům dovolenou v zahraničí o několik procent. Naopak kupní síla českých turistů se mírně zvýšila v Řecku, které bylo vloni pátou nejnavštěvovanější destinací.
Cestovní ruch je také citlivý na geopolitické změny. Například výjezdy do Egypta poklesly kvůli zhoršené bezpečnostní situaci a nepokojům v roce 2013 téměř na polovinu (122 tis.). Vloni letoviska zejména poblíž Rudého moře navštívilo již 185 tis. Čechů, přesto se zdaleka nejedná o úroveň před vznikem napětí v této turisticky atraktivní oblasti.
Hlavním dopravním prostředkem zůstal při zahraničních cestách osobní automobil (47 %), podíl letecké dopravy meziročně mírně poklesl na třetinu. Nejčastěji využívaným typem ubytování byl hotel (59 % pobytů).

Delší cesty rezidentů podle způsobu dopravy v roce 2014

Delší cesty rezidentů podle způsobu dopravy v roce 2014

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch