Vliv znečištěného životního prostředí na zdravotní stav

Přední a mezinárodně uznávaný odborník v oblasti genetické toxikologie a molekulární epidemiologie Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR přednášel v Českém statistickém úřadu. Dne 25. června představil výsledky své mnohaleté vědecké práce.

Přední a mezinárodně uznávaný odborník v oblasti genetické toxikologie a molekulární epidemiologie Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR přednášel v Českém statistickém úřadu. Dne 25. června představil výsledky své mnohaleté vědecké práce.
Seminář oficiálně zahájila předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, jež vyzdvihla vědecké úspěchy a vysokou erudovanost Radima Šráma, který je od roku 2001 předsedou Komise pro životní prostředí AV ČR. Je držitelem mnoha ocenění, např. The EEMS (European Environmental Mutagen Society) Fritz Sobels Prize for 2000. V roce 2008 byl oceněn Cenou ministra životního prostředí ČR a cenou Česká hlava. „Doktor Šrám je nejen vynikající vědec a odborník, který umí prezentovat výsledky svých výzkumů poutavým způsobem, ale zároveň je z hlediska lidského vzácný člověk. Osobně mám k tematice životního prostředí a problematice regionů, ve kterých pan doktor Šrám kromě jiného realizoval vědecké projekty, velmi blízko. Jsem ráda, že přijal mé pozvání,“ uvedla Iva Ritschelová.
Radim Šrám stál mimo jiné u zrodu významného vědeckého projektu Program Teplice. Tento program se zabýval vlivy znečištěného životního prostředí na zdraví populace. Šlo zejména o analýzu dýchacích funkcí, neuropsychických účinků, průběhu těhotenství či vzniku nádorových onemocnění. Podobný projekt zaměřený na znečištěné ovzduší koordinoval také na Ostravsku.
Přednáška se v ČSÚ setkala s velkým zájmem a ohlasem. Zúčastnily se jí čtyři desítky odborných pracovníků.