Výběrové šetření Energo 2015

Získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití je hlavním cílem zjišťování Energo 2015. Výběrové šetření ČSÚ se uskuteční ve všech krajích České republiky od 7. července 2015 do 15. ledna 2016.

Šetření je rozděleno do několika tematických oblastí. Zjišťovány budou mimo jiné údaje o tom, jak je v domácnostech zajišťováno vytápění a chlazení vnitřních prostor, ohřev vody, vaření či osvětlení. Tazatele bude zajímat i spotřeba různých druhů energie, vybavenost domácností různými druhy spotřebičů, energetická účinnost nebo stáří spotřebičů. Jde o informace, které z jiných zdrojů nejsou v potřebném detailu k dispozici.
Zjišťování se uskuteční v téměř 20 000 domácnostech. Do výběru budou zahrnuty různé typy obydlí, tedy městská i venkovská. Náhodný výběr je zaměřen na rodinné i bytové domy, které používají různé druhy paliv. Výsledky budou zveřejněny na podzim 2016. Získaná data pomohou například při směřování energetické a dotační politiky státu, třeba u programů Nová zelená úsporám, na výměnu starých kotlů na pevná paliva nebo na zateplování bytových a rodinných domů. K dispozici budou rovněž srovnání spotřeby energie našich domácností s dalšími členskými státy EU. Domácnosti si také budou moci porovnat svoji spotřebu paliv a energií s průměrnou spotřebou v bytech s podobnými charakteristikami.
Šetření Energo 2015 zajišťují odborně proškolení tazatelé krajských správ ČSÚ. Při návštěvě domácnosti se prokazují průkazem zaměstnance ČSÚ nebo průkazem tazatele společně s občanským průkazem. Na každé krajské správě ČSÚ si lze oprávněnost návštěvy ověřit. Informováni jsou také starostové dotčených měst a obcí a příslušná ředitelství Policie ČR.
Ve všech fázích šetření ČSÚ důsledně dbá na ochranu zjištěných osobních údajů. Zjišťování probíhá anonymně. Z výstupů není možné identifikovat konkrétní domácnost ani osobu. Všichni zúčastnění pracovníci ČSÚ jsou ze zákona vázáni povinností mlčenlivosti. Více informací naleznete ZDE.