Začátek léta ve znamení optimismu

Celková důvěra v domácí ekonomiku se letos v červnu zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry oproti květnu vzrostl o 1,7 bodu.

Indikátor důvěry podnikatelů, který se počítá jako vážený průměr dílčích indikátorů důvěry v odvětvích průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb, se meziměsíčně zvýšil o 2,0 bodu. Mezi podnikateli se důvěra zvýšila v průmyslu a ve vybraných odvětvích služeb, v obchodě se zvýšila mírně a ve stavebnictví se mírně snížila. Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se zvýšila o 0,7 bodu. Všechny tyto tři klíčové kompozitní indikátory jsou v meziročním srovnání vyšší, což je pozitivní zpráva.

Klíčovým odvětvím je stále průmysl

Důvěra podnikatelů v průmyslu se v červnu meziměsíčně zvýšila o 1,7 bodu. Podepsalo se na tom silné tempo růstu výroby a také nové zakázky. Hodnocení současné celkové ekonomické situace respondentů se snížilo, ovšem pouze v meziměsíčním srovnání. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se zvýšilo. Zásoby hotových výrobků se téměř nezměnily. Pro příští tři měsíce respondenti očekávají, že se tempo výrobní činnosti a mírný růst zaměstnanosti měnit nebudou. Ve výhledech jsou však průmyslové podniky mírně obezřetnější. Celková důvěra v odvětví průmyslu je v meziročním srovnání vyšší.

Sezónně očištěné indikátory důvěry, 1998–2015

Sezónně očištěné indikátory důvěry, 1998–2015

Důvěra ve stavebnictví meziročně vyšší

Celková důvěra v odvětví stavebnictví se v červnu meziměsíčně mírně snížila o jeden bod. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se téměř nezměnilo a zůstalo na stejně vysoké úrovni jako v květnu. Hodnocení celkové poptávky po stavebních pracích se meziměsíčně také téměř nezměnilo, ale očekávání pro příští tři měsíce se snížilo. Respondenti předpokládají snížení tempa stavební činnosti a také zaměstnanosti. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců se snížila. Stavební podniky do svých odpovědí promítly obavy z celkového poklesu zakázek v 1. čtvrtletí. Mají sice naplněny zásobníky práce z minulého roku, kdy zakázky rostly, ale dlouhodobější výpadek může ovlivnit zlepšující se kondici celého sektoru. Celkově je ovšem důvěra ve stavebnictví v meziročním srovnání výrazně vyšší.

Důvěra v obchodě  i službách je oproti roku 2014 vyšší

Mezi podniky v odvětví obchodu se důvěra oproti květnu mírně zvýšila o 0,6 bodu. Hodnocení současné ekonomické situace respondentů se meziměsíčně mírně zvýšilo. Zásoby zboží se téměř nezměnily. Očekávání vývoje ekonomické situace pro období následujících tří měsíců se téměř nezměnila, pro období příštích šesti měsíců se zvýšila. Celkově je důvěra v obchodě oproti minulému roku vyšší.
Ve vybraných odvětvích služeb, kam konjunkturální průzkumy zahrnují i bankovní sektor, se v červnu důvěra meziměsíčně zvýšila o 3,0 bodu. Podniky ve službách byly prostřednictvím svých odpovědí optimistické zejména ve vnímání červnové poptávky, která se výrazně zvýšila. Očekávání poptávky pro příští tři měsíce se nezměnilo stejně jako očekávání vývoje celkové ekonomické situace. Mírně se však zvýšilo pro období dalších šesti měsíců.

Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách, 2002–2015

Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě  a ve vybraných službách, 2002–2015

Optimističtí spotřebitelé

Důvěra spotřebitelů v domácí ekonomiku se v červnu po měsících mírného poklesu poprvé od začátku kalendářního roku meziměsíčně zvýšila. Indikátor spotřebitelské důvěry vzrostl o 0,7 bodu a v meziročním srovnání je také vyšší. Ze šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro příštích dvanáct měsíců mírně snížily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Strach z vlastní finanční situace a nezaměstnanosti se v meziměsíčním srovnání téměř nezměnil. Úmysl spotřebitelů spořit zůstal v porovnání s květnem také téměř stejný. Obavy respondentů z růstu cen se nezměnily.

K čemu je dobrý konjunkturální výzkum

Je určený pro krátkodobou ekonomickou analýzu, zejména za účelem monitorování současné hospodářské situace. Poskytuje rychlé prostředky k sestavení jednoduchých ukazatelů, a to v předstihu před tradičními statistickými ukazateli. Navíc poskytuje informace, které nejsou kvantitativní statistikou pokryty. Ty se stávají poměrně účinným nástrojem pro sledování tzv. bodů obratu hospodářského cyklu. Poskytování kvalitativních informací bývá pro respondenty obvykle jednodušší, výsledky jsou dostupné velmi rychle a mohou být publikovány mnohem dříve než výsledky tradičních výzkumů založených na informacích kvantitativních. Představují tak vhodný doplněk. Detailní údaje poskytnuté respondenty jsou obecně vysoce kvalitní, protože otázky se vztahují k jejich blízkému prostředí a jejich hodnocení je tak velmi spolehlivé.