Bulharský manažer bral to, co český řemeslník

Mzdové rozdíly jsou na evropském kontinentě velké. Zatímco bulharský zaměstnanec si v roce 2010 vydělal v průměru 4 618 eur za celý rok, švýcarský 60 249 eur, tedy třináctkrát více.

České republice byl za celý rok 2010 po přepočtu na evropskou měnu průměrný výdělek 12 182 eur. To je sice více než v dalších státech východní Evropy, kde nás dohání Estonsko, Polsko a Slovensko, ale značně méně než ve státech západní Evropy. Tam je nám nejblíže Portugalsko a Malta. Český průměr je jen pětina švýcarského, na druhou stranu je 2,6krát vyšší než bulharský.
Neméně zajímavé je srovnání po přepočtu na paritu kupní síly (PPS), která vyjadřuje, co si za výdělek může zaměstnanec na domácím trhu koupit. Rozdíly se značně zmenší, neboť v ekonomikách s vysokými platy jsou zároveň vyšší ceny. Švýcarský průměr je potom „pouze“ 4,4násobek bulharského. Český průměrný výdělek se přepočtem na srovnatelné ceny zvýší na 17 240 eur a vzroste na 38 % švýcarského průměru. Ještě výrazněji se však projeví přepočet u bulharských platů, průměr 10 346 eur je pak již 60 % českého.

Podobné mzdové struktury

Uvedené výsledky vyplývají z přehledu, který zpracoval Eurostat na podkladě databází zaslaných jednotlivými statistickými úřady. Ty zahrnovaly detailní informace o celoročních výdělcích v podnicích s deseti a více zaměstnanci. Šetření tohoto typu se koná na základě legislativy Evropské unie pouze jednou za čtyři roky. Nepřináší pouze celkové průměry, ale také zajímavá třídění, která jsou možná jen při sledování výdělků jednotlivých zaměstnanců, jako třeba pohlaví nebo kategorie zaměstnání.
Při porovnávání evropských zemí rychle zjistíme, že vnitřní mzdové struktury jsou si značně podobné. Ve všech státech jsou pobírány vyšší platy v nemanuálních profesích, vysoce kvalifikovaní odborníci (specialisté) mají více než řemeslníci a manažerská zaměstnání jsou odměňována zhruba dvojnásobně než je celkový průměr.
Při bližším zkoumání mezd najdeme některé zajímavosti.
Největší rozdíly v průměrných platech zaměstnaneckých kategorií jsou v Portugalsku: vedoucí pracovníci mají průměrný plat 2,8krát vyšší, než je celkový průměr; nemanuální pracovník měl v průměru 22 563 eur, ale manuální 10 941 eur, z toho nekvalifikovaní pomocní dělníci jen 9 231 eur. Naopak nejmenší rozdíly v platech panují v severských státech, zejména na Islandu a v Norsku, kde vedoucí pracovníci mají plat vyšší o pouhou polovinu, než je celkový průměr. Vědců, ale i úředníků si patrně nadstandardně váží v bývalé jugoslávské republice Makedonie a v Turecku – průměrný výdělek činil 9 887 eur, úředníci však měli 10 544 eur a specialisté pobírali takřka 2,5násobek mzdy řemeslníka.
Průměrná mzda českého řemeslníka by takřka postačovala na plat bulharského manažera. Na druhé straně by vysoký průměrný plat českého vedoucího pracovníka odpovídal zhruba mzdě dělníka u pásu ve Francii a ve Švédsku by nestačil ani pro nekvalifikovaného pomocného dělníka.

Roční výdělek v evropských zemích v roce 2010 (v eurech a paritě kupní síly)

Roční výdělek v evropských zemích v roce 2010 (v eurech a paritě kupní síly)

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost