Premiantem Slovensko

Aktuální výsledky českého průmyslu jsou poměrně rozpačité. Evropa na tom není lépe.

Podle posledních dostupných údajů ve 3. čtvrtletí 2012 průmyslová produkce v EU27 meziročně klesla o 1,8 %. Jedná se o údaj, který je očištěný od vlivu nestejného počtu pracovních dnů, což je jediný způsob, jakým Eurostat provádí meziroční srovnání. Evropské výsledky tak vyznívají o trochu pesimističtěji než ty tuzemské – produkce v České republice klesla ve stejném období pouze o 1,0 %. Skupina zemí, kde průmysl hlásí pokles, je přitom poměrně široká – produkce poklesla celkem v 17 zemích a v 10 případech vzrostla.
Vůbec největší meziroční pokles byl zaznamenán v Itálii (–5,9 %), Lucembursku (–5,7 %), Španělsku (–5,5 %) a na Kypru (–5,0 %). Do tohoto žebříčku se samozřejmě dostávají i země, které vzhledem ke své malé váze nemají šanci celkové výsledky za EU27 ovlivnit. To se ostatně těžko podaří i České republice, která jinak patří k nejprůmyslovějším zemím v unii. Aktuálně se na evropském poklesu nejvýrazněji podílí Itálie, jejíž váha na celkovém agregátu přesahuje 12 % a kde byl pokles vůbec nejvyšší. Dále je to Německo, které sice meziročně kleslo jen o 1,4 %, avšak s více než čtvrtinovým podílem přidané hodnoty na průmyslu EU27 ovlivňuje vývoj velmi výrazně, a také Španělsko.
Premiantem Evropy je v současné době Slovensko, které hlásí meziroční růst o fantastických 16,0 % a i přes poměrně malou váhu na celku se mu nejvýznamněji daří držet evropský průmysl nad vodou. Je to důsledek zejména nové kapacity v automobilovém průmyslu u většiny slovenských výrobců. Lze však předpokládat, že v dohledné době dojde k vyrovnání nižšího srovnávacího základu. Výraznější růst byl zaznamenán také v Litvě (o 7,6 %) a v Lotyšku (o 5,9 %). Vzhledem k nízké váze těchto zemí pomáhá Evropě spíše Rakousko (růst o 2,2 %) a Polsko (1,2 %).
Zatím se nezdá, že by 4. čtvrtletí 2012 mělo přinést pozitivnější zprávy. Tuzemská produkce meziročně klesla o 3,3 % a v EU27 o 3,1 %. Významné Německo zaznamenalo pokles o 3,8 % a Slovensko zmírnilo růst na 8,1 %.

Index průmyslové produkce ve 3. čtvrtletí 2012

Index průmyslové produkce ve 3. čtvrtletí 2012